Utbildare:

Olof Johannesson

Baker McKenzie Advokatbyrå

Olof är Senior Associate, International Commercial & Trade – Jurist. Han är specialiserad på kommersiella avtal, internationell handel och konkurrensrätt, och har lång erfarenhet inom dessa områden samt är expert i frågor som särskilt berör stål och järn. Olof har varit biträdande jurist på Baker McKenzie sedan 2017. Dessförinnan arbetade han vid andra advokatbyråer i Göteborg mellan 2015 till 2017 och i Bryssel mellan 2014 till 2015.

Temra Baydono. Bild på hennes ansikte sett framifrån.

Temra Baydono

Baker McKenzie Advokatbyrå

Temra är associate International Commercial & Trade från Baker McKenzie Advokatbyrå. Hon har tidigare varit praktikant och departementssekreterare på UD där hon arbetat med handelsrättsliga frågor. Temra arbetar med trade compliance samt internationella kommersiella avtal.