Ursprungscertifikat (Certificate of origin)

Vid export till många länder utanför EU behövs ett ursprungscertifikat, ett så kallat Certificate of Origin. Det är ett bevis som styrker dina varors ursprung och ska utfärdas i exportlandet. Den utländska tullen vill ofta se ett formellt intyg på varornas ursprung på grund av handelspolitiska eller statistiska skäl. Din kund kan även vilja ha ett Certificate of Origin, exempelvis om varorna ska exporteras vidare.

Handlingar som styrker ursprunget

Ett företag som ansöker om ett ursprungscertifikat bör ha tillgång till handlingar som styrker att varorna har det ursprung som anges i certifikatet. Sådana handlingar kan vara till exempel tillverkningsintyg, leverantörsdeklarationer och ursprungscertifikat.

essCert_Web_high

Användarnamn

Lösenord


Glömt inloggningsuppgifter?

Snabbt och enkelt med essCert

Genom essCert kan du enkelt visera dina handelsdokument – online. Du sparar tid, pengar och energi.

Är du intresserad av hur du kan använda dig av essCert? Hör av dig till oss på info@handelskammarenvarmland så berättar vi mer!

Vanliga frågor om Ursprungscertifikat (Certificate of origin)

Vem utfärdar ursprungscertifikat?

plus minus

Handelskammaren utfärdar ursprungscertifikat efter ansökan av en exportör eller dennes ombud. Reglerna för att fastställa varors ursprung för detta certifikat är fastställda av EU i artikel 61.3 i förordningen 952/2013 (Tullkodex).

Vilka länder kräver ett ursprungscertifikat?

plus minus

Ursprungscertifikat (Certificate of Origin) kan användas vid export till vilket land som helst. Bland annat Förenade Arabemiraten, Kina, Ryssland och Turkiet.

Hur fastställer man ursprung?

plus minus

De allmänna ursprungsreglerna finns i EU:s tullagstiftning och enligt dem kan en vara få ursprung på två sätt − antingen har den framställts i sin helhet i ett land eller så har den tillverkats i två eller flera länder eller med material från flera länder.

Vad innebär Country of Origin?

plus minus

Ursprungsland - det är inte alltid samma som tillverkningsland.

Vem ska kontrollera varans ursprung?

plus minus

Oavsett vilken bevismetod, har tullmyndigheterna alltid rätt att kontrollera att varans ursprung stämmer. De kan utföra kontroller antingen helt slumpmässigt eller då de misstänker att varorna inte lever upp till kraven på ursprung.

Så fyller du i Ursprungscertifikat (Certificate of origin)

OBS Glöm ej att skriva under ansökningsblanketten

Ursprungscertifikatet är ett blankettset framtaget av EU. Setet består av ett original, en gul kopia samt en rosa ansökan som fylls i av sökande.

Om certifikatet fylls i för hand skall det göras med bläck och tryckbokstäver. Vissa länder accepterar dock inte handlingar som fyllts i för hand.

Certifikatet fylls i på sådant sätt att den mönstertryckta certifikatsdelen utgör original.

Certifikatet får inte innehålla raderingar eller överskrivningar. Vid felskrivning makuleras certifikatet och nytt blankettset används. I nödfall kan dock ändringar göras genom att felaktiga uppgifter stryks över och riktiga uppgifter läggs till vid behov. Alla sådana ändringar skall bestyrkas av den person som gör ändringarna och stämplas av utfärdande handelskammare.

I certifikatet får inga anteckningar göras där utrymme ej har reserverats.

I fälten får inga undantag eller inskränkningar avseende vissa länder anges.

De uppgifter som skall lämnas på blanketten är:

A. ORIGINAL

Fält 1, avsändare: Fullständigt namn och adress.

Fält 2, mottagare: Fullständigt namn och adress avseende den utländske köparen.

Om köpare och mottagare inte är densamma kan upplysning om detta anges i fält 5.

Fält 3, ursprungsland:

a) Varor med ursprung inom EU:

- Ange “European Community”, ev. följt av medlemslandets namn, t.ex European Community: Sweden om svenskt ursprung.

b) Varor med ursprung utanför EU:

- Ange ursprungsland

Inköpsfaktura bifogas!

c) Flera ursprung:

- Om flera ursprungsländer anges måste dessa tydligt sammanlänkas med varorna i ruta 6.

Fält 4, upplysningar om transporten: Frivillig uppgift.

Fält 5, anmärkningar: I detta fält får uppgifter lämnas som inte kan lämnas på annan plats och som kan vara till hjälp för att identifiera försändelse (t.ex. hänvisning till något dokument som hör till försändelsen som ordernummer, licens, remburs; mottagare annan än köpare, etc).

I undantagsfall kan en hänvisning till tillverkaren lämnas i detta fält.

Fält 6, varubeskrivning: Varje varupost som är upptagen på certifikatet, skall föregås av ett löpnummer. Varorna skall beskrivas med användande av deras gängse handelsbeteckning. Tekniska uppgifter avseende produkten kan också anges.

Generella beskrivningar som kemiska produkter, datordelar, reservdelar, maskiner, kvalitetsbeteckningar etc, godtas ej.

Räcker utrymmet inte till, får en generell varubeskrivning lämnas med tillägget “enligt bifogad handling/as per ’attached document’ varvid handlingens nummer och datering skall anges.

En horisontell linje skall dras under den sista uppgiften. Outnyttjat utrymme skall spärras.

Fält 7, mängd: Denna kan uttryckas i olika måttenheter (vikt, volym, etc.) beroende på vilken produkt som skall exporteras. Vid viktangivelse skall noggrant anges om det rör sig om netto- eller bruttovikt.

Fält 8, behörig organisations undertecknande: Denna ruta är förbehållen Handelskammaren.

B. KOPIA
Kopian är tryckt på gult papper och innehåller exakt likadana rubriker som originalet och skall fyllas i som originalet. Om så krävs kan en eller flera tilläggskopior utfärdas. Kopior skall göras på de gula extrabladen. Observera att kopiorna måste ha samma nummer som originalet.

C. ANSÖKNINGSBLANKETTEN
Ansökningsblanketten är tryckt på rosa papper och skall fyllas i som originalet. Dessutom skall den förses med datum, underskrift, namnförtydligande samt i förekommande fall företagets stämpel.

Ladda ner ovan instruktioner för hur du skapar ett Ursprungscertifikat