Nyhet
| 2022-10-07

7 sätt att få fler i jobb

"Vi behöver få unga att välja utbildning utifrån vad de vill jobb med i framtiden, inte vilken skola de vill gå på."

Carin Hansdotter, Byggföretagen

Ett 50-tal arbetsgivare, näringslivsutvecklare och studie- och yrkesvägledare deltog när vi under fredagen bjöd in till träff i Arbetsmarknadskunskap Värmland/Åmål. På agendan, att få fler unga att utbilda sig ut i jobb.

Tankarna kring varför unga i hög utsträckning väljer bort vissa utbildningar och yrken var många. Flera lyfte att ungas utbildningaval i allt för hög utsträckning baseras på annat än vad de vill jobba med i framtiden. Till exempel vilken skola som har hög status och var polaran ska gå.

Låt eleverna testa

Glädjande nog fanns också många idéer på hur vi kan få fler unga att välja utbildningar som leder till jobb. Inte minst handlade det om att se till att eleverna vet mer om de yrken som finns. För hur ska unga kunna välja utbildning utifrån yrke, om de inte vet vad ett yrke innebär eller har fått testa på det?

Det finns goda exempel på hur söktrycket till yrkesutbildningar ökat och fler tjejer sökt till yrkesutbildningar, när eleverna under högstadiet har fått testa på att kakla, köra grävmaskin, löda, måla etc. Nedan finner du fler förslag på hur vi tillsammans kan skapa bättre matchning på framtidens arbetsmarknad.

7 sätta att få fler unga att utbilda sig inom bristyrken och skapa en mer jämställd arbetsmarknad:

  • Låt eleverna testa på, det räcker inte att berätta
  • Börja redan i tidig ålder
  • Öppna upp för praktikanter och se till att göra det intressant
  • Anpassa PRAO efter arbetsgivarnas förutsättningar
  • Öka kunskapen om arbetsmarknaden hos eleverna
  • Utbilda föräldrarna, deras fördomar påverkar barnen
  • Inför gymnasieval, prata mindre om utbildningarna och mer om vilket yrke de leder till och om yrkena i sig