Illustrerar styrelseutbildning
Nyhet
| 2019-09-09

Debatt: En aktiv styrelse gör skillnad

En aktiv styrelse är en grund för att företag ska fortsätta växa – och inte stå still och stampa. För att Värmland fortsatt ska vara en region med ett starkt näringsliv, gäller det att vi inser betydelsen av just detta. Statistik pekar på att knappt hälften av alla aktiebolag med mer än fem miljoner i omsättning i Värmland knappast kan bedriva ett aktivt styrelsearbete eftersom de har för få ledamöter. Det är lägre än rikssnittet. Därför är det dags att ändra statistiken.

Vi vill att ytterligare 100 värmländska bolag ser potentialen och tillsätter fler ledamöter för att öka sin konkurrenskraft fram till januari 2021. En ökning som skulle innebära att det aktiva styrelsearbetet växer i snabbare takt än vad det gör idag.

För att växa behöver företag alltid sträva efter att finna nya insikter och erfarenheter. En del i det arbetet är att plocka in externa styrelseledamöter. Det ger en mer nyanserad styrelse som, med sin mångfald och nyvunna externa kompetens, kan bidra till ökad utveckling.

Men om man plockar in externa ledamöter, är det då alltid ett lyckat drag? Förstörs inte den befintliga strukturen och får hela verksamheten att knaka i fogarna? Tvärtom. I en intervjuundersökning, gjord av Almi Företagspartner, med över 400 vd:ar, säger de som tagit in externa ledamöter bara en sak: De ångrar att de inte gjort det tidigare. De har insett vilken enorm tillgång ledamöterna är för dem, och hur mycket de hade bidragit med om de kommit in tidigare. Den insikten stärker beslutet att ta in externa styrelseledamöter – redan i dag.

Anna Lundmark Lundbergh, Almi Företagspartner Värmland
Bengt Libäck, Testhuset
Frida Johansson, Handelskammaren Värmland
Johanna Svanberg, StyrelseAkademien Värmland
Marianne Widström, Grant Thornton

Denna debattartikel publicerades i NWT 20190903.