Nyhet
| 2020-03-17

Så jobbar Handelskammaren med anledning av COVID-19

Med anledning av utvecklingen kring COVID-19 (”Coronaviruset”) vill vi på Handelskammaren Värmland informera om att vi, återigen, har utvidgat vår policy.

>> Vill du ha exempel på hur andra företag i Värmland jobbar med Corona? Skicka ett mail till info@handelskammarenvarmland.se så mailar vi över en lista. >>

Folkhälsomyndigheten bedömer just nu risken för en allmän smittspridning i Sverige som mycket hög. Alla med symptom på luftvägsinfektion, även lindriga, uppmanas nu att avstå sociala kontakter som riskerar att sprida smitta. Vi på Handelskammaren kommer att göra det vi kan för att stoppa smittspridningen. Med anledning av det, och med omtanke för riskgrupperna, har vi, tisdagen den 17 mars, beslutat följande:

Så gör vi internt på Handelskammaren:

 • Vi ersätter majoriteten av alla fysiska möten med digitala möten.
 • Vi är restriktiva med våra egna resor.
 • Vi stannar hemma vid minsta symptom. Vid osäkerhet tar vi det säkra framför det osäkra.
 • Vi har infört en rutin om någon blir sjuk eller smittad.
 • Vi har en särskild policy vad gäller våra gäller utbildningar, seminarier och nätverk.
 • Vi följer utvecklingen noga och lyssnar också till de allmänna rekommendationer som ges av bland annat FolkhälsomyndighetenWHOoch 1177.

Så gör vi med vår externa verksamhet:

 • Vi ställer in nätverksträffar och håller dessa i digital form.
 • Vi håller kontakten med berörda skolor kring Arbetsmarknadskunskap och håller lektioner som vanligt om inget annat avtalas.
 • När det gäller våra utbildningar, seminarier, nätverk och vissa möten erbjuder vi i dagsläget digitala lösningar för de träffar där det anses möjligt och övriga utbildningar och seminarier kommer vi att flytta till ett datum längre fram. Alla anmälda deltagare kommer att få särskild information via mail som gäller för respektive tillfälle.
 • Vad gäller vår dokumentverksamhet är den öppen. De flesta dokument görs digitalt.
 • Vi anpassar oss kontinuerligt till det rådande läget. Uppdaterad information gällande vår verksamhet och våra aktiviteter hittar du på vår webbplats.
 • Det innebär att vi vänligt uppmanar samtliga av våra besökare och deltagare som har tecken på förkylnings- och/eller influensaliknande symptom, om än lindriga,  att inte delta på inbokat möte, event, seminarium eller utbildningar.

För frågor, kontakta Frida Johansson, vd Handelskammaren.