Nyhet
| 2022-04-04

Pågående avtal – är krig och pandemi oförutsedda händelser?

Analysera situationen, meddela motparten omgående och förhandla. Vid en oförutsedd händelse är det några av de viktigaste punkterna att utföra i ett pågående avtal. 

Den 30 mars hade vi ett seminarium om ökade och oförutsedda kostnader i pågående avtal kopplat till en orolig omvärld. Med oss hade vi advokaten David Lindberg och biträdande juristen Linus Karlsson från Advokatbolaget sjutton34. De förklarade grundläggande principer som är bra att känna till. Och gav tips och råd på hur man ska tänka kring avtal när oförutsedda händelser inträffar.  

Pågående avtal ska hållas 

Pandemin och kriget i Ukraina har medfört kraftiga prisökningar och förseningar av material. Något som blivit en stor utmaning för många. Inte minst för företag. Vilket på olika sätt påverkar verksamheter och relationer med både kunder och leverantörer. Men frågan är om pandemi och krig är oförutsedda händelser? Och hur påverkar det ett pågående avtal?  

”Det är tveksamt om det klassas som en oförutsedd händelse eftersom vi har det pågående i princip. Men det är inte bara händelsen i sig som måste vara oförutsägbar. Även effekterna av händelsen behöver vara oförutsägbara. Som reserestriktioner på grund av pandemin till exempel”, säger Linus.  

Oförutsedda händelser kan ändras över tid. Pandemin har lärt oss att länder kan stänga sina gränser. Och att det, ihop med restriktioner, i sin tur kan ge svårigheter att leverera.  

“Det är viktigt att ta höjd för hur läget ser ut i världen i dagsläget när man förhandlar och ingår avtalet”, säger David.  

Höjda priser är en effekt som blivit en stor utmaning. Problematiken är komplex och drabbar nästan alla näringsverksamheter på något sätt. Men har du ett pågående avtal ska det hållas. En del standardavtal innehåller mekanismer för att reglera oförutsedda händelser som leder till ökade kostnader. Eventuella ändringar eller justeringar är undantag och det ska mycket till för att göra ändringar i ett pågående avtal. 

”Det viktigaste är att analysera avtalet och kolla vad det var man var överens om. Det är oerhört viktigt att hålla sig till avtalet och utgå ifrån det. Men vi har alla möjligheter att gemensamt göra avsteg från avtalet om båda parterna är intresserade av att göra vissa lösningar”, säger Linus.  

”Man måste vara specifik” 

Force Majeure är en klausul som kan vara med i avtalet och ge respit på det man ska göra. Avtalet gäller fortfarande men kan ge utrymme, för att under vissa extraordinära händelser, exempelvis ge den som ska leverera längre leveranstid på grund av svårigheter. Avtalet ska fullgöras så fort hindret upphört. 

”Det handlar absolut inte om tolkningar eller justeringar av priset. Bara en möjlighet att om man stöter på något hinder får man vänta med det som ska göras. Det kan inte användas som en jämkningsfråga. Och man måste vara specifik”, säger David.  

Fyra punkter du bör tänka på: 

  • Analysera situationen ordentligt 
    • Vad är kostnadsökningen och vad beror den på? Kan du hantera den genom att byta leverantör? Hur påverkar det totalekonomin i avtalsförhållandet? Hur ser ditt avtalsförhållande ut i stort? Har vi rätt till ersättning? Vad är din skyldighet att utge ersättning? 
  • Meddela motparten omgående 
    • Om ett avtal redan finns behöver du meddela din motpart så fort du får kännedom om ett hinder eller omständighet som kan leda till en ändring. Förhoppningsvis kan ni genom en diskussion komma överens om en lösning. 
  • Vidta åtgärder för att begränsa skadan 
    • Både för egen del och för motpartens 
  • Förhandla med motparten