Nyhet
| 2024-02-06

Röster om Röda havet: så påverkas det värmländska näringslivet 

Den globala sjöfarten är det viktigaste transportsättet för internationell handel. Röda havet och Suezkanalen är en betydelsefull, men sårbar, huvudfarled mellan Europa, Mellanöstern och Asien. Oroligheter i området påverkar Sveriges och EU:s handel. Och därmed även det superglobala Värmland.  

De senaste åren har de globala logistikkedjorna satts på prov. Pandemin och det grundstötta Ever Given i Suezkanalen är två exempel. Det handlar om att planera och parera. Nu har attackerna mot handelsfartyg i Röda havet lett till att en stor del av sjötransporterna dirigeras om runt Afrika. Detta innebär en förlängd resrutt, vilket i sin tur ökar kostnaderna. Sedan mitten av december har de genomsnittliga fraktpriserna på global nivå mer än fördubblats. 

En bild som bekräftas 

I samtal med ett antal av våra medlemmar, med betydande internationell handel, bekräftas att även Värmland påverkas av situationen i Röda havet, både när det gäller import och export. Ett flertal berättar om längre leveranstider och menar att prisökningar skett snabbt:   

”Det är längre transporttid, det tar någonstans mellan 10–14 dagar längre att få fram materialet till Asien. Och så är det väldigt kostsamt, flera hundra dollar extra per skeppning. När godset väl kommer fram till destinationen är det dessutom ofta köbildning, som försenar ytterligare.” 

”Det är mycket diskussioner fram och tillbaka om rutter. Det tar längre tid nu, ungefär två veckor, och det tillkommer extraavgifter för båtsändningarna, som vi delar med våra kunder. Det är inget alternativ att flyga varorna.” 

Trots att i stort sett samtliga tillfrågade ser ökade leveranstider, är alla dock inte lika starkt påverkade av det ännu:  

”Vi är inte särskilt påverkade, det är alltid bråttom med våra produkter och mycket går redan sedan tidigare på flyg.” 

”Vi ser förseningar om 3–4 veckor, men ännu inga ökade kostnader. Vi har inte behövt ersätta med flyg än så länge, det finns en stor förståelse hos kunderna. Viktigast för kunden är att det kommer fram. Vi påverkas mer på importsidan.” 

Planera och parera 

En del säger att mycket mer tid läggs på planering och diskussioner kring olika fraktalternativ: 

”Det känns som att det är mycket fram och tillbaka om det ska gå via båt eller tåg. Vi hör också att det sker en ökning mot flyg, men där skenar priserna.” 

”Det blir en helt annan planering, både för oss och för våra kunder. Vi börjar få fler frågor från kunder om det finns alternativa transportsätt. Men vi ser att både flygpriser och bränslepriser går upp nu.” 

Den globala sjöfarten transporterar mellan 80–90 % av världens handlade varor. Att hitta alternativ till den längre sjörutten via Afrika – och exempelvis ersätta med tåg, lastbil eller flyg - bedöms av flera medlemmar som orealistiskt.   

Från Handelskammarens sida följer vi den fortsatta utvecklingen, dels genom omvärldsbevakning men framför allt genom samtal och träffar med alla våra medlemmar.  

Tack för att du delar med dig 🧡 

Genom att du och alla andra Handelskammarmedlemmar delar med er av era berättelser om hur ni mår, vad ni behöver och vad ni tror om framtiden, kan vi vara en stark och aktuell röst. Du bidrar också med omvärldskoll och inspiration till företagen runt omkring dig och med viktig input till beslutsfattare såväl regionalt som nationellt.