Nyhet
| 2022-02-25

Så påverkas företagen i Värmland av kriget i Ukraina

Under gårdagen och morgonen idag har vi på Handelskammaren haft kontakt med en rad företag i Värmland angående kriget i Ukraina. 

Rysslands invasion av Ukraina är först och främst en mänsklig tragedi. Men det påverkar också den internationella handeln och därmed situationen för företag runt om i världen.

Tittar vi på storleken på den värmländska exporten till Ryssland och Ukraina är den förhållandevis liten. Dock kan påverkan för enskilda företag bli stor och de företag som använder Ryssland som transitland påverkas också.

Nedan följer en sammanställning av den påverkan företagen ser både i dagsläget och framgent.

Oro för det mänskliga måendet
Att man är orolig för det mänskliga måendet lyfts av många företag. Några har egen personal i närområdet. Några lyfter oro för deras samarbetspartners och pratar om mångåriga affärskontakter där man nu är oroliga för deras väl och ve i en krigssituation. Hos vissa hörs också moraliska resonemang. Vill vi göra affärer med Ryssland?

Stoppade och pausade leveranser
Några företag har stoppat alla leveranser till Ukraina. Andra har utfärdat tillfälliga stopp i väntan på direktiv från ägare. Många företag försöker förekomma det som förekommas kan, genom att kontakta leverantörer som har ryska och ukrainska leverantörer, ett sätt att försöka säkerställa kedjan även om man inte har direkta egna leverantörer.

Oro för fortsatta leverans- och logistikproblem på sikt
Oro kring Ryssland som transitland. Några företag har exempelvis etablerat transport på järnväg via Ryssland som en lösning på alla logistikutmaningar som skapats under pandemin. Vad händer med dessa transportmöjligheter nu?

Ett redan ansträngt läge med stor chaufförsbrist förväntas kunna bli än sämre då många chaufförer i Sverige är från Ukraina och dessa sannolikt blir inkallade.

Redan höga priser förvärras
Flera företag nämner oron kring att leveranser och priser kommer att påverkas överlag. Särskilt lyfts oro kring ökade energipriser.

Febril verksamhet för att förekomma problem
Det pågår febril verksamhet hos många företag. Hos någon har en krisgrupp etablerats och hos andra pratas det om intensiva kontakter med leverantörer, ägare och banker.       

Oro för betalningar och placeringar
Många företag pratar om att mycket kommer styras genom hur bankerna reglerar flödena. Om inte betalningar kommer kunna ske så kommer handeln stoppas. Något företag har stora belopp utestående som de inte vet om de kommer få hem. Banker runt om i Värmland vittnar också om ett ökat tryck med frågor från deras kunder om placeringar.

Oro för det allmänna världsläget
Vad händer med det allmänna läget, och vad som vissa benämner som en redan rörig världshandel om fler länder blir inblandade i detta krig? Kinas inblandning nämns särskilt.

Avvaktar det fortsatta läget
Andra ser sig inte påverkade i dagsläget och har inte heller vidtagit några åtgärder utan avvaktar läget.

Om ditt företag påverkas skulle vi gärna vilja ha ditt inspel. 


På vilket sätt påverkas ni redan nu? Och hur tror ni att ni kommer att påverkas på lite längre sikt? Vi behandlar alla svar anonymt och vi kommer endast att lämna ut en samlad bild.

För dig som gör affärer med Ryssland eller Ukraina finns information om aktuella sanktioner här:
Kommerskollegium.se
Regeringen.se
Tullverket.se - så påverkas tullhanteringen av kriget i Ukraina

Kommerskollegium har också öppnat upp ett journummer för företag som har frågor om sanktionerna, telefon: 08-690 49 20

Vi följer utvecklingen och sidan uppdateras löpande.

Alexandra Pfeiffer klar

Alexandra Pfeiffer

Internationell handel