Valfrukost 2022
Nyhet
| 2022-09-06

Valfrukost 6 september 2022

Under morgonens valfrukost fick åtta partier möjlighet att berätta hur de tänker runt tre viktiga valfrågor för Värmland och våra företag – Stockholm-Oslo 2.55, kompetensförsörjning och rekordhöga elpriser.

Deltog gjorde:
Daniel Bäckström, Centerpartiet
Kjell-Arne Ottosson, Kristdemokraterna
Marianne Åhman, Liberalerna
Per-Inge Lidén, Miljöpartiet
Pål Jonson, Moderaterna
Mikael Dahlqvist, Socialdemokraterna
Mikael Strandman, Sverigedemokraterna
Håkan Svenneling, Vänsterpartiet

Sträckan Oslo-Stockhom

Mikael Björemo, morgonens moderator, styr direkt in på en fråga som är fortsatt superviktig för Värmland. Stockholm-Oslo ska vara verklighet inom 10 år? Samtliga i panelen visar upp gröna skyltar och svarar därmed ja frågan. Däremot säger alla nej till en satsning på hastighetståg, som de inte anser kommer att gynna Värmland. Flera av partierna pratar även om alternativ finansiering för sträckan.

”Det här är den riktigt stora möjligheten för oss att få arbetsmarknadsförstorning. Det här kan bli vår Öresundsbro.” säger Pål Jonson, Moderaterna.

”Vi tror på att ta in privata medfinansiärer. Det finns en långsiktig avkastning som man kan räkna hem. Så jag kan tänka mig en 50/50 lösning mellan staten och stora pensionsfonder och andra för att snabba på processen”, säger Per-Inge Lidén, Miljöpartiet.

Satsningar på järnvägen är viktigt för att bygga ihop Sverige och Norge och för att behålla basindustrin. Det behövs en starkare koordinering mellan trafikmyndigheterna i de två länderna. Mikael Dahlqvist, Socialdemokraterna, anser att projektet har fått fart och lyfter att regeringen har tillsatt en särskild utredning för den här sträckan. Det kommer att bli av säger han, frågan är bara hur fort det kommer att gå? Men andra partier frågar sig: vad är hindret? Varför händer det inget?

Kompetensförsörjning

En av de stora utmaningarna på arbetsmarknaden är att för få unga utbildar sig mot yrken där det finns ett omfattande behov av att anställa. På frågan om vi ska styra antalet platser på respektive gymnasielinje utifrån arbetsmarknadens behov finns olika syn bland partierna. Liberalerna menar att man måste få ”bli vad man vill” och att det ska vara möjligt att byta yrkesbana senare i livet. Sverigedemokraterna pratar om förberedande yrkesutbildningar och lärlingssystem med början redan i gymnasiet som ett sätt att underlätta för företagen att få tag i rätt kompetens.

”Jag tycker vi kan styra programmen till behoven på arbetsmarknaden och vi måste alla bli bättre på att marknadsföra bristyrken”, säger Mikael Dahlqvist, Socialdemokraterna.

”Begränsa floran lite. Behöver vi verkligen ett paddelgymnasium? Det vi ser är att avstånd har betydelse för utbildningsnivån i ett län. Vi vill underlätta för distansutbildning. Det ska bli lättare, men vi kan också styra mot de jobb som behövs”, säger Håkan Svenneling, Vänsterpartiet.

Det pratas om samverkan med näringslivet och utbildning. Yrkesutbildningar är viktiga. Kjell-Arne Ottosson, Kristdemokraterna menar att det är avgörande att eleverna är motiverade och att det vi måste göra är att få bort stereotyperna kring hur olika yrken ser ut idag:

”De som jobbar i skogen idag är våra klimathjältar.”

Energifrågan

På frågan om staten bör kompensera privatpersoner och företag för höga elpriser svarar Vänsterpartiet och Miljöpartiet, till skillnad från övriga, nej. De vill istället se andra lösningar på de höga elpriserna.

”Det är väl en jättekorkad idé att staten först gör jättestora vinster och sen delar ut de vinsterna igen. Det är väl mycket smartare om man ser till att sänka priset direkt?” säger Håkan Svenneling, Vänsterpartiet.

Miljöpartiets Per-Inge Lidén menar att det i första hand är stöd för att sänka sin energiförbrukning vi bör satsa på:

”För mig är energieffektivisering det absolut snabbaste sättet att få ner energikostnader och där vill vi gå in med 80% av kostanden för de energieffektiviseringar som vi tror kan vara ganska snabba.”

Centern vill se investeringsstöd på lång sikt, men anser att läget just nu kräver andra stödåtgärder. Lika så vill Liberalerna på kort sikt se bidrag, men också göra stora satsningar på kärnkraft. Moderaterna menar att högkostnadsskydd och energieffektiviseringar är ett måste, och att vi måste avveckla gasberoendet från Ryssland.

”Vi måste ha mer sol-, vind-, vatten- och kärnkraft för att vi ska klara omställningen, det säger alla IPCC-rapporter”, säger Kjell-Arne Ottosson, Kristdemokraterna

Gällande de kraftigt varierade elpriserna i de olika elområdena anser fyra av fem partier att det bör bli mer likvärdigt. Centern anser att vi måste fördubbla ledningsnätet och göra snabbare och effektivare tillståndsprocesser för att kunna producera mer el.

På frågan om det ska byggas mer vindkraft i Värmland svarar alla utom Sverigedemokraterna ja. Pål Jonsson, Moderaterna, anser att det behövs incitament som får fler ska vilja bygga vindkraft där de själva bor, ”personerna som drabbas ska få pengar”. Att ta bort kommunernas veto-rätt anser han är fel väg att gå.