Hållbarhet

Vi står för hållbarhet

Värmländska företag har ett stort engagemang i att ställa om till en mer hållbar framtid och till den hållbara affären. För många ligger lösningen och affärsidén i skogen och bioekonomin, för andra handlar det om att ställa om till mer energieffektiva transporter. Vi stöttar våra medlemmar i detta arbete genom att erbjuda mötesplatser där vi kan inspireras av och dela erfarenheter med varandra.

17 företag som gör skillnad

Värmland är fullt av företag som varje dag gör skillnad. Här kan du läsa om 17 av våra medlemsföretag, som alla på sitt sätt jobbar för en hållbar utveckling och FNs 17 globala mål. Alla kan göra något, i det stora och i det lilla, och vi behöver bli bättre på att berätta om vad vi gör, och vad andra gör. För att inspirera, belysa, stötta och tillsammans driva utvecklingen framåt.

Copyright © Handelskammaren Värmland | Läs vår integritetspolicy

jail