5 tips – så får du genomslag på LinkedIn

Fler och fler använder LinkedIn som ett verktyg för att göra affärer. Vi breddar våra nätverk, säljer, kommunicerar och bygger våra varumärken här. Men hur når man egentligen fram till de som man vill nå? 

LinkedIn är en kraftfull plattform för företag som jobbar B2B, med sina 645 miljoner användare världen över och omkring 3 miljoner medlemmar i Sverige. Vi bad Johan Kullberg, digital strateg och utbildare på Act Mediebyrå att ge oss sina bästa tips på hur man lyckas på LinkedIn.

  1. LinkedIn är ett professionellt nätverk och ska behandlas därefter. Att du är ditt varumärke blir inte tydligare än på LinkedIn. Se till att din privata profil är bra innan du startar igång med företagets sida.
  2. Skapa en företagssida för företaget. Där publiceras, nyheter, information, rekryteringar mm. Man kan också med fördel använda humor på LinkedIn, men inte i samma utsträckning som Facebook/Instagram.
  3. Se till att vara frekvent i uppdateringar. Gärna två gånger per vecka.
  4. Använd annonseringsverktyget. LinkedIn har bäst koll på sina användares yrken och kompetenser. Använd det när du annonserar.
  5. Var noga att mäta och utvärdera. LinkedIn är något dyrare att annonsera på än ex. Facebook. Men leadsen kan ofta vara bättre från LinkedIn. Räkna ut vad ett lead får kosta dig.