Malin Thorsén, hållbarhetsstrateg

Hur hållbarhet stöper om Värmlands näringsliv

Dokumentären om Greta Thunbergs strävan för att kräva en mer hållbar politik togs emot med blandade reaktioner. Hållbarhet är en het potatis som berör alla, i synnerhet företag. Det som står på spel är våra förutsättningar för att ha ett bra liv på jorden och bedriva lönsamma verksamheter i ett beboeligt klimat.

Kris och panik hjälper ingen

En som funderat mycket på de här frågorna är hållbarhetsstrategen Malin Thorsén på Bright Planet, som hjälper företag och organisationer att integrera hållbarhetsansvar i sin affär och verksamhet.

– Jag vill skapa en drivkraft utifrån vilja och hopp eftersom det skapar större uthållighet. Agerar man utifrån en upplevelse av kris och panik så kan man fatta stora beslut snabbt, men man orkar inte särskilt länge. Om man istället drivs av att känslan av att ”det här är viktigt, om vi gör detta blir det bättre sedan”, då kan man hänga i hur länge som helst, säger Malin. 

Bærekraft mer beskrivande

Och ytterst är det väl precis det hållbarhet handlar om - att agera uthålligt och långsiktigt och inte låta kortsiktiga vinster stå i vägen för långsiktig livskraft.

– På norska heter hållbarhet bærekaft, vilket kan kännas mer beskrivande – det ger en verksamhet kraft att bära sig över tid, tycker Malin.

Finansiella krafter har vaknat

Senaste året har det hänt mycket positiva saker för hållbar affärsutveckling världen över.

– Tidigare drevs hållbarhet framåt av lagar och regler, men nu ser vi att finansiella krafter börjar driva på utvecklingen. 

Största marknadsrisken någonsin

Ett tydligt exempel var när världens största kapitalförvaltare, Blackrock, skrev i sitt årsbrev 2020 att ”den globala uppvärmningen är den största marknadsrisken man någonsin sett”, och att de hotade med att avsätta ordföranden i 55 bolag, däribland Volvo AB, för att de är för långsamma. 

Trend - Investerare har en nyckelroll

Och i rapporten ”Hållbarhet het fråga på börsen”, från september 2020 kan man läsa att ”sju av tio bolag uppgav att investerare spelat en nyckelroll för att föra hållbarhetsarbetet framåt internt”. 

– Världens investerare har öppnat blicken för hållbarhetsfrågan på ett helt annat sätt, och bankerna börjar fasa ut alla ohållbara aktier i sin portfölj. Den som vill ha tillgång till kapital och stöd vid investeringar behöver därmed ha sitt hållbarhetsarbete på plats, berättar Malin.

Krav på ökad transparens

En annan trend som Malin pratar om är att kraven på ökad transparens skruvas upp. Myndigheter och finansiärer vill gärna se att storföretagen tar ett hållbarhetsansvar för både sin egen verksamhet, och att de väljer underleverantörer som kan visa att de tar ansvar. 

Underleverantörer måste anpassa sig

Så när storbolagen rensar i sina leverantörskedjor kan det med andra ord bli skralt för företag som inte agerar ansvarsfullt utifrån hållbarhetsprinciperna.

– Det blir en kaskadeffekt som sprider sig genom hela näringslivet, även för oss här i Värmland. Vårt län har också tillgång till mycket EU-medel och de kommer framgent styras hårdare mot hållbara initiativ. Allt sammantaget så är det ganska tydligt att ju mer man kan ligga i framkant, låta hållbarhetsfrågan bli en naturlig del i verksamhetsutvecklingen och vara strategisk, desto mer nytta har man av det, säger Malin.

Någon annans ansvar

Under rapporteringsperioden i början av varje år aktualiseras frågan om hållbarhet. För många är det svårt att se hur man kan hållbarhetsanpassa verksamheten.

– Kurvan går helt klart uppåt i fråga om medvetenhet, men det upplevs fortfarande som ett stort och fluffigt ämne av många. Då är det lätt att få känslan att det är någon annans ansvar. Fördelen med frågans komplexitet är att oavsett vilken verksamhet du bedriver så kan du göra skillnad och ta ansvar för den påverkan din verksamhet har på omvärlden, säger Malin.

Bra värmländska exempel

Enligt Malin händer det också många bra och inspirerande saker i Värmland.

– Förutom att vi har många större företag som ligger långt framme har vi exempelvis Lignocity, där flera företag som Nordic Paper, NCC, Volvo Cars och Valmet testar att vidareförädla lignin, som tidigare var en spillprodukt, till nya användbara produkter. Ett annat exempel är Wood Tube som konstruerar nya reglar för byggindustrin på ett mer resurseffektivt vis än att använda stål eller massivt trä och Nordic Solar var tidigt ute med att erbjuda lösningar för småskalig elproduktion, berättar Malin.

Utbilda dig

Vill du lära dig mer om hur du kan stärka din konkurrenskraft med hjälp av att integrera hållbarhetsaspekter i din affärsmodell? Handelskammaren Värmland arrangerar en digifysisk utbildning i hållbar affärsutveckling som startar den 10 mars, med Malin som utbildare. Under tre träffar får du konkreta verktyg för att bland annat identifiera var din verksamhet har störst påverkan och därmed störst möjlighet att göra skillnad.