Alva Johansson och Emma Lindgren arbetar med HR på Billerudkorsnäs Gruvöns Bruk

Hur lockar BillerudKorsnäs unga till en karriär på bruket?

I Grums finns en 350 meter lång ingenjörsdröm till kartongmaskin. När den går för fullt producerar den varje dag så mycket kartong att det räcker för att lägga mjölkförpackningar i en rad till Hawaii och tillbaks igen. För att BillerudKorsnäs Gruvön ska snurra tjugofyrasju krävs 900 anställda med ett hundratal olika befattningar.

Stor brist på ingenjörer och industriarbetare

Men hur hittar ett bruk som Gruvön kompetent personal när efterfrågan på ingenjörer och industriarbetare vida överstiger antalet som utbildar sig till det? Den frågan brottas Alva Johansson och Emma Lindgren med dagligen, i sitt arbete med rekrytering och kompetensförsörjning.

100 olika befattningar

På bruket arbetar projektledare, truckförare och elektriker, sida vid sida med ingenjörer, maskinoperatörer och många andra. Totalt finns cirka 100 olika befattningar.
– Alla har sin roll och ingen är viktigare än någon annan, säger Alva.

Men vissa roller är svårare att hitta folk till än andra. Det har under lång tid varit få personer som söker till industriprogrammet på gymnasiet.
– Industri låter kanske gammalmodigt och skitigt. Många väljer nog teknik istället för att det låter modernare, konstaterar Emma.

Unga saknar kunskap om arbetsmarknaden

En del av problemet är att unga saknar kunskap om vad man kan jobba med efter skolan.
– Polis, brandman, lärare och sjuksköterska känner alla till, men ingenjörer och operatörer är en blind fläck för många, och vad de arbetar med är ett ännu större mysterium, säger Alva.

Och ingen utbildar sig till ett arbete de inte känner till.

Visar spännande karriärvägar

Därför deltar BillerudKorsnäs i Handelskammaren Värmlands satsning "Arbetsmarknadskunskap". En satsning som går ut på att visa skolungdomar vilka spännande karriärvägar som finns i det värmländska näringslivet.

Tillsammans med representanter från Handelskammaren träffar Alva och en kollega skolklasser i högstadiet och gymnasiet. De berättar vad en ingenjör pysslar med på dagarna och visar hur de jobbar med teknik i sina arbeten. Det handlar om att inspirera och sprida kunskap.
– Som arbetsgivare har vi en skyldighet att ställa upp. Arbetsmarknadskunskap är en viktig strategisk satsning för att ge ungdomar en inblick i så många yrken och karriärvägar som möjligt. Vi kan inte tänka att – det här löser någon annan. Vi måste gå i bräschen för att det är viktigt med utveckling och kompetens, annars får vi det tufft i framtiden, säger Emma.

Viktigt nå ut tidigt

För Gruvöns bruk är det här en långsiktig satsning som kommer att bära frukt först om flera år. Men det är viktigt att nå ut till ungdomarna innan de valt utbildning.
– Ofta är det för sent att försöka påverka studenterna i gymnasiet, men genom Arbetsmarknadskunskap har vi möjlighet att visa barnen redan i högstadiet, så de kan välja rätt program i gymnasiet om de vill ha en framtid på vårt bruk.

Introduce a Girl To Engineering-day

BillerudKorsnäs rekryteringsbehov är stort. Därför deltar företaget i flera andra projekt för att sprida kunskap om verksamheten.

Ett exempel är IGE-day (Introduce a Girl to Engineering-day), som arrangeras av Womengineer för att öka intresset för teknik bland tjejer i åldrarna 13-19 år.
– I år lät vi en av våra kvinnliga ingenjörer livesända från vårt lukt- och smaklaboratorium när hon gjorde tester på vattenkvalitet, samtidigt som hon berättade vad hon gått för utbildningar. Det var ett bra format för det blev konkret vad hon arbetade med, säger Emma.

Exjobb och studiebesök

Varje år tar bruket in några examensarbetare från universitet och högskolor, och välkomnar ett stort antal studiebesök av skolkasser och universitetsstudenter. Dessutom håller de presentationer för Tekla – ingenjörsföreningen för kvinnliga ingenjörer på Karlstads universitet.

Ger resultat

Och allt det här arbetet ger resultat, berättar Emma.
– För några år sedan på en Tekla-träff kom det fram en tjej och var jätteintresserad. Hon fick sommarjobb i vårt labb, pluggade klart, och nyligen rekryterade jag henne som nyutexaminerad ingenjör till ett föräldravikariat.

Populärt traineeprogram

Koncernen har också sedan länge ett traineeprogram där de varje år tar in 16 ingenjörer som får se olika delar av verksamheten innan de anställs – ofta i nyckelroller.

I år rekryterar BillerudKorsnäs istället 24 yrkestraineer till sina fem bruk i Sverige. Varje bruk väljer vilka kompetenser de behöver och Gruvön rekryterar fyra personer som gått el- och automation på gymnasiet.

Lättare rekrytera till kollektivet

Förhoppningen är att det ska bli lättare att rekrytera till ”kollektivet” om några år och få in personer som har en inblick i brukets verksamhet.
– Om de som jobbar i kollektivet har kunskap om hela processen så kan de utvecklas mer och förstå sin roll i helheten. Det spelar ingen roll hur bra elektriker du är om du inte kan prata med operatörerna på ett bra sätt och känner till hur pappret produceras, menar Emma.

Hållbarhet lockar

Totalt fick koncernen 951 ansökningar till de 24 traineeplatserna. Emma tror att en förklaring till det stora intresset är att koncernen kommunicerar mycket om sitt hållbarhets- och utvecklingsarbete.
– Hållbarhet och utveckling är viktigt för de flesta unga idag, inte minst för ingenjörer. Så när vi pratar om hur vi arbetar med hållbarhet och innovation så hjälper det oss att bli mer kända i de yngre generationerna. Det visar att vi har ett framtidstänk och det är viktigt, för ungdomar måste känna att vår verksamhet är spännande.

2000 sommarjobbsansökningar

Just nu arbetar Emma och Alva febrilt för att hitta 150 sommarjobbare till bruket. Totalt har de fått runt 2000 ansökningar, så det är ett digert arbete att sila fram de bästa kandidaterna. Kravet är att man fyllt 18 år och har godkända gymnasiebetyg.
– Vi tar in ett stort antal gymnasieelever, men många sökande pluggar till ingenjör och ser oss som en framtida arbetsgivare. Det tycker vi är häftigt, säger Alva.