Företagsanpassade utbildningar

Vi erbjuder företagsanpassade utbildningar, skräddarsydda för att passa just ditt företags behov.

Oftast utförs dessa utbildningar på plats på ditt företag eller om du hellre önskar, på en konferensanläggning i närheten.

En stor fördel med en företagsanpassad utbildning är att olika roller och funktioner på företaget kan delta på en och samma utbildning samtidigt, vilket skapar en gemensam samsyn inom området som gås igenom. Det möjliggör även att några personer, beroende på arbetsuppgifter, kan delta under vissa avsnitt, medan andra deltar under hela utbildningen.

Kontakta oss gärna för att diskutera innehåll och för att få ett kostnadsförslag.

Exempel på företagsanpassade utbildningar

Använder du rätt leveransvillkor? Incoterms® 2010 

Vet du vilka leveransvillkor som används i ditt företag och vad dessa egentligen innebär? Vikten av att använda rätt leveransvillkor är grundläggande för hur affärens resultat i slutändan kommer att bli. Denna utbildning hjälper dig att komma fram till det som passar just din affär!

Made in Sweden”, eller hur? En utbildning om ursprungsregler och frihandelsavtal.
Vi tittar närmare på regler kring ursprungsintyg, ursprungsland och frihandelscertifikat. Detta är en utbildning för dig som exporterar varor och vill spara tid och pengar åt dig och dina kunder.
Exporterar du varor utanför EU har du säkert fått önskemål från kunder om att utfärda ursprungsintyg för de sålda varorna. Under en informativ dag går vi igenom reglerna för hur man fastställer rätt ursprungsland, vilket slags ursprungsintyg som ska användas samt vilka beviskrav som finns.

Praktisk hantering av exportdokument
Det ställs allt högre krav på att tullhandlingar och andra exportdokument ska vara korrekt ifyllda. Är de ofullständiga eller felaktiga kan det leda till leveransförseningar, problem för mottagaren vid förtullningen och i värsta fall till att köparen väljer en av dina konkurrenter vid nästa affär. Vi hjälper vi dig att hitta rätt bland de dokument, regler och förfaranden som finns inför en exportaffär.

jail