Utbildning
https://www.youtube.com/watch?v=sA0-QXbLnaE

Vi håller regelbundet utbildningar och seminarier som hjälper dig göra fler och bättre affärer, som utvecklar dig i ditt arbete och som skapar förutsättningar till fortsatt affärsmässig utveckling av verksamheten. Dessutom är utbildningarna en plattform för erfarenhetsutbyte och värdefulla kontakter.

– Kompetensutveckling ökar ditt företags konkurrenskraft

Therese Solin, biträdande jurist, Hamilton

Om våra utbildningar

Internationell handel, juridik, HR och styrelsearbete, är några av de ämnen som ryms inom vårt kompetensutvecklingsprogram. Nedan hittar du programmet för 2018 och planerade utbildningar för 2019. Programmet uppdateras löpande och är det något ämne som du saknar får du gärna höra av dig! Och du – vi kan skräddarsy flera av våra utbildningar för just ditt företag!

Arbetsmiljö

Stress i arbetslivet – Hur kan du förebygga, åtgärda och hantera den?

Tempot är ofta högt idag, både i arbetslivet och privatlivet, och det är många som upplever en stressig tillvaro. Att skapa en sund och välfungerande arbetsplats, som i sin tur leder till ökad hälsa och ett ökat engagemang hos medarbetarna, och därigenom leder till ett friskare företag, är något som kan kännas självklart men kanske inte alltid är lika enkelt i praktiken. Denna utbildning kommer att hjälpa dig på vägen…

Form: Utbildning (1 dag)
Datum: 23 oktober 2018

Läs mer och anmäl dig…

Ekonomi

Ekonomi och lönsamhet

För att kunna styra verksamheten mot uppsatta mål är det viktigt att ha goda kunskaper i ekonomi. En välskött ekonomi är i sin tur en förutsättning för att ett företag ska kunna utvecklas och växa.
Utbildningen skapar en förståelse för företagets ekonomi hos medarbetarna. Detta gör det lättare att utveckla verksamheten och lönsamheten. Utbildningen förklarar svåra samband på ett enkelt sätt, varvar teori med praktik och kopplar till deltagarnas egen verksamhet.

Form: Utbildning (2 dagar)
Datum: 20 och 27 september 2018

För mer information… 

Fler utbildningstillfällen kommer erbjudas under 2019

Försäljning

Fler lönsamma affärer

Välkommen till en utbildning i praktisk försäljning, som fokuserar på försäljning till företag och organisationer. En utbildningen som ger dig verktyg för att förbättra din presentation, nå ut till fler kunder och göra bättre affärer. Du kommer under utbildningen få ett ramverk med enkla och praktiska verktyg.

Form: Utbildning (2 dagar)
Datum: 28 november och 5 december 2018

För mer information och anmälan…

Datum:  3 och 10 april 2019

För mer information och anmälan… 

HR

Aktivt medarbetarskap

Vad är skillnaden i ett aktivt och passivt medarbetarskap, och vad menar vi egentligen med ett gott medarbetarskap? För att få en bra utveckling i företaget eller i organisationen är det viktigt att både ledarskapet och medarbetarskapet fungerar. Under en halvdag får du nu möjlighet till inspiration och kunskap om vad ett aktivt medarbetarskap innebär, och hur du kan arbeta och utveckla   medarbetarskapet i din organisation.

Form: Utbildning (1/2 dag)
Datum: 15 mars 2018

För mer information…

Hållbarhet

Att arbeta hållbart  – en viktig fråga för ditt företag

Område: Hållbarhet
Form: Utbildning
Datum:2019

Mer information kommer inom kort…

Internationell handel

Att praktiskt hantera exportdokument

Under en heldag hjälper vi dig att hitta rätt bland de dokument, regler och förfaranden som finns inför en exportaffär. Det ställs allt högre krav på att tullhandlingar och andra exportdokument ska vara korrekt ifyllda. Är de ofullständiga eller felaktiga kan det leda till leveransförseningar, problem för mottagaren vid förtullningen och i värsta fall till att köparen väljer en av dina konkurrenter vid nästa affär.

Form: Utbildning (1 dag)
Datum: 28 mars 2019

För mer information och anmälan…

Datum: 24 september

För mer information och anmälan… 

Använder du rätt leveransvillkor? Incoterms® 2010,

Vet du vilka leveransvillkor som används i ditt företag och vad dessa egentligen innebär,
och har du rätt försäkring ifall något oförutsett inträffar under transporten? Att använda rätt leveransvillkor är grundläggande och påverkar hur affärens resultat i slutändan
kommer att bli.

Form: Utbildning (1 dag)
Datum: 6 februari 2019

Läsa mer och anmäl dig…

Frihandelsavtal och internationella nyheter

Område: Internationell handel
Form: Seminarium
Datum: 2019

Mer information kommer inom kort…

Juridik

Arbetsrätt

För att du som arbetsgivare ska kunna ta till vara dina intressen, undvika onödiga (och ofta kostsamma) konflikter och veta vilka rättigheter och skyldigheter du har – då är det viktigt att ha en grundläggande kunskap inom arbetsrätten. Under en heldag kommer du få en introduktion och grundläggande kunskap om vad du behöver tänka på inför, under och vid slutet av en anställning. Tanken med dagen är att du ska känna dig tryggare inom frågor som berör personal och att du därigenom blir stärkt i din roll som arbetsgivare och/eller chef.

Form: Utbildning (1 dag)
Datum: 8 november 2018

För mer information och anmälan…

Datum: 14 mars 2019

För mer information och anmälan…

Den nya dataskyddsförordningen

Den nya dataskyddsförordningen kommer att innebära stora förändringar för företag vad gäller hantering av personuppgifter och dataskydd. Vad innebär detta för ditt företag och ditt eget arbete med bland annat kundregister, personalregister och andra former av databaser? Bristande efterlevnad medför en risk för höga sanktioner, vilket innebär att dessa frågor behöver prioriteras i än större utsträckning än tidigare. Välkommen till en halvdagsutbildning som ger dig verktyg för att inleda ett eget arbete med att säkerställa att GDPR efterlevs av ditt företag!

Utbildningen vänder sig till dig som är anställd på ett större företag och ingår i företagsledningen och/eller har ansvar för företagets hantering av personuppgifter och dataskydd

Form: Utbildning (1/2 dag)
Datum: Våren 2018

Kundupplevelse

Att arbeta med kundupplevelsen – en viktig konkurrensfaktor

Hur viktig är kundupplevelsen och hur viktig kommer den att vara i framtiden? Idag räcker det oftast inte för företag att erbjuda en bra produkt till ett bra pris. Kundupplevelsen blir en allt viktigare konkurrensfaktor för företagen, och vissa säger till och med att det är den viktigaste.  Vad är en kundupplevelse och vilka utmaningar och möjligheter innebär det att arbeta med den?

Form: Seminarium (1/2 dag)
Datum: 22 februari 2018

För mer information…

Marknadsföring/affärsstrategi

Fler och bättre affärer

Utbildningen utgår från er egen affärsmodell. Vi utvecklar din förmåga att fokusera på rätt kund och skapa erbjudanden som är attraktivare än dina konkurrenters. Det leder till att du i högre drag kommer att skapa marknad i stället för att kriga om befintliga marknadsandelar. Utbildningen är uppdelad i fyra delar; Affärsmodell och strategi, Marknadsanalys, Digitala medier, Varumärke och marknad. Under utbildningen kommer du att få verktyg för att tillföra värde för både nya och befintliga kunder.

Form: Utbildning (3 dagar)
Datum: 5, 12 och 19 september 2018

Mer information och anmälan…

Möt...

Möt Riksbanken…

Område: Ekonomi
Form: Seminarium/intervju
Datum: 22 mars 2018

Fler ”Möt…” kommer genomföras under 2019. Mer info kommer inom kort…

 

Styrelsearbete

Rätt fokus – Grundutbildning i styrelsearbete

Välkommen till StyrelseAkademien Värmlands tvådagarsutbildning RÄTT FOKUS – för dig, som sitter i någon form av styrelse eller är intresserad av styrelsearbete. Kursen sker i samarbete med Handelskammaren Värmland.

Form: Utbildning (2 dagar)
Datum: 14 och 20 november 2018

Mer information och anmälan…

Kontaktperson

Helena Englund
054-22 14 81 072-561 40 85

Copyright © Handelskammaren Värmland | Läs vår integritetspolicy

jail