Utbildning
https://www.youtube.com/watch?v=sA0-QXbLnaE

Vi utbildar det värmländska näringslivet. Våra utbildningar är resultatet av hundratals samtal och möten med företag i regionen och fokuserar på de önskemål och behov som finns. Välkommen till våra verksamhetsnära utbildningar – framtagna för att lyfta och utveckla både dig och ditt företag!

Kunskap, erfarenhetsutbyte och värdefulla kontakter

Incoterms®2020 - nyheter och förändringar

11 december

Handelskammaren Värmland, Tullhusgatan 1A, Karlstad

 Varmt välkommen till en halvdag där du får veta mer om de övergripande förändringarna, och…

Incoterms®2020 - Använder du rätt leveransvillkor?

14 januari

Handelskammaren Värmland, Tullhusgatan 1A, Karlstad

Vid köp och försäljning använder nästan alla företag någon form av leveransvillkor. Att använda rätt…

Ekonomi och lönsamhet

12 februari

Handelskammaren Värmland, Tullhusgatan 1A, Karlstad

Välkommen till en handfast utbildning i ekonomi, där du bland annat får förståelse för vad…

Incoterms®2020 - nyheter och förändringar

13 februari

Handelskammaren Värmland, Tullhusgatan 1A, Karlstad

 Varmt välkommen till en halvdag där du får veta mer om de övergripande förändringarna, och…

Incoterms®2020 - Använder du rätt leveransvillkor?

18 mars

Handelskammaren Värmland, Tullhusgatan 1A, Karlstad

Vid köp och försäljning använder nästan alla företag någon form av leveransvillkor. Att använda rätt…

Fler lönsamma affärer - Försäljning B2B

26 mars

Handelskammaren Värmland, Tullhusgatan 1 A, Karlstad

Välkommen till en tvådagarsutbildning i praktisk försäljning. En utbildning som ger dig verktyg för att…

Så lyckas du i sociala medier

01 april

Handelskammaren Värmland, Tullhusgatan 1A, Karlstad

En utbildningsdag som kommer ge dig förutsättningar att utveckla ditt företags synlighet, annonsering och din…

Fler lönsamma affärer - Försäljning B2B

15 oktober

Handelskammaren Värmland, Tullhusgatan 1 A, Karlstad

Välkommen till en tvådagarsutbildning i praktisk försäljning. En utbildning som ger dig verktyg för att…

Så lyckas du i sociala medier

12 november

Handelskammaren Värmland, Tullhusgatan 1A, Karlstad

En utbildningsdag som kommer ge dig förutsättningar att utveckla ditt företags synlighet, annonsering och din…

Om våra utbildningar

Internationell handel, juridik, HR och styrelsearbete, är några av de ämnen som ryms inom vårt kompetensutvecklingsprogram. Ovan finner du aktuella utbildningar och nedan hela programmet för 2019. Programmet uppdateras löpande och är det något ämne som du saknar får du gärna höra av dig! Och du – vi kan skräddarsy flera av våra utbildningar för just ditt företag!

Arbetsmiljö

Stress i arbetslivet – Hur kan du förebygga, åtgärda och hantera den?

Tempot är ofta högt idag, både i arbetslivet och privatlivet, och det är många som upplever en stressig tillvaro. Att skapa en sund och välfungerande arbetsplats, som i sin tur leder till ökad hälsa och ett ökat engagemang hos medarbetarna, och därigenom leder till ett friskare företag, är något som kan kännas självklart men kanske inte alltid är lika enkelt i praktiken. Denna utbildning kommer att hjälpa dig på vägen…

Form: Utbildning (1 dag)
Datum: 15 oktober 2019

Läs mer och anmäl dig…

Ekonomi

Ekonomi och lönsamhet

För att kunna styra verksamheten mot uppsatta mål är det viktigt att ha goda kunskaper i ekonomi. En välskött ekonomi är i sin tur en förutsättning för att ett företag ska kunna utvecklas och växa.
Utbildningen skapar en förståelse för företagets ekonomi hos medarbetarna. Detta gör det lättare att utveckla verksamheten och lönsamheten. Utbildningen förklarar svåra samband på ett enkelt sätt, varvar teori med praktik och kopplar till deltagarnas egen verksamhet.

Form: Utbildning (2 dagar)
Datum: 19 och 26 september 2019

För mer information…

 

Försäljning

Fler lönsamma affärer

Välkommen till en utbildning i praktisk försäljning, som fokuserar på försäljning till företag och organisationer. En utbildningen som ger dig verktyg för att förbättra din presentation, nå ut till fler kunder och göra bättre affärer. Du kommer under utbildningen få ett ramverk med enkla och praktiska verktyg.

Form: Utbildning (2 dagar)
Datum: 2 och 9 oktober 2019

För mer information och anmälan…

Så lyckas du i sociala medier

En utbildningsdag som kommer ge dig förutsättningar att utveckla ditt företags synlighet, annonsering och din försäljning på Facebook och Instagram!
Facebook och Instagram är två av Sveriges största digitala räckviddskanaler och att annonsera i dessa kanaler skapar stora möjligheter, men innebär också en rad utmaningar. För att lyckas behöver du nå rätt målgrupp. Du behöver också ha ett innehåll som skapar intresse och ökar interaktionen, och som får befintliga kunder, följare och besökare att agera så som du helst vill att de ska göra. Denna utbildningsdag handlar om hur du lyckas med allt detta!

Form: Utbildning (1 dag) samt en uppföljningsträff
Datum: 12 november samt uppföljning 26 november 2019

För mer information och anmälan…

HR

Aktivt medarbetarskap

Vad är skillnaden i ett aktivt och passivt medarbetarskap, och vad menar vi egentligen med ett gott medarbetarskap? För att få en bra utveckling i företaget eller i organisationen är det viktigt att både ledarskapet och medarbetarskapet fungerar. Under en halvdag får du nu möjlighet till inspiration och kunskap om vad ett aktivt medarbetarskap innebär, och hur du kan arbeta och utveckla   medarbetarskapet i din organisation.

Form: Utbildning (1/2 dag)
Datum: Inga planerade datum. Är du intresserad av denna utbildning, vänligen kontakta Helena Englund helena@handelskammarenvarmland.se, 072-561 40 85

För mer information om utbildningens innehåll…

 

Arbetsrätt

För att du som arbetsgivare ska kunna ta till vara dina intressen, undvika onödiga (och ofta kostsamma) konflikter och veta vilka rättigheter och skyldigheter du har – då är det viktigt att ha en grundläggande kunskap inom arbetsrätten. Under en heldag kommer du få en introduktion och grundläggande kunskap om vad du behöver tänka på inför, under och vid slutet av en anställning. Tanken med dagen är att du ska känna dig tryggare inom frågor som berör personal och att du därigenom blir stärkt i din roll som arbetsgivare och/eller chef.

Form: Utbildning (1 dag)
Datum: Fler datum planeras för våren 2020. Mer info kommer inom kort

För mer information om utbildningens innehåll…

Hållbarhet

Att arbeta hållbart  – en viktig fråga för ditt företag

Område: Hållbarhet
Form: Utbildning
Datum:2019

Mer information kommer inom kort…

Internationell handel

Att praktiskt hantera exportdokument

Under en heldag hjälper vi dig att hitta rätt bland de dokument, regler och förfaranden som finns inför en exportaffär. Det ställs allt högre krav på att tullhandlingar och andra exportdokument ska vara korrekt ifyllda. Är de ofullständiga eller felaktiga kan det leda till leveransförseningar, problem för mottagaren vid förtullningen och i värsta fall till att köparen väljer en av dina konkurrenter vid nästa affär.

Form: Utbildning (1 dag)
Datum: 24 september 2019

För mer information och anmälan… 

ATA-carnet – Ett smart och enkelt sätt att exportera temporärt

Om ditt företag tillfälligt ska besök ett land utanför EU kan ATA-carnet vara den bästa och enklaste lösningen för ditt företag. En ATA-carnet är ett internationellt tullpass för varor.

Form: Frukostseminarium
Datum: 11 oktober 2019

För mer information och anmälan…

 

Nya Incoterms®2020 – använder du rätt leveransvillkor?

Vid köp och försäljning använder nästan alla företag någon form av leveransvillkor. Att använda rätt leveransvillkor är grundläggande och påverkar hur affärens resultat i slutändan kommer att bli. Denna utbildning hjälper dig att komma fram till det som passar just din affär!

Internationella Handelskammaren (ICC) har reviderat de internationella leveransvillkoren Incoterms 2010, för att bättre möta hur verkligheten ser ut nu på handelsområdet, med exempelvis ökade krav på säkerhet. Den nya versionen, Incoterms®2020, träder i kraft den 1 januari 2020.

Område: Internationell handel
Form: Utbildning
Datum: 2019-11-07

För mer information och anmälan…

 

Fördjupningsutbildning i ursprungsregler och frihandelsavtal

Välkommen till en heldag där vi går igenom reglerna för hur man fastställer rätt ursprungsland, vilket slags ursprungsintyg som ska användas samt vilka beviskrav som finns. Teori varvas med flera praktiska övningsuppgifter.

Form: Utbildning (1/2-dag)
Datum: 13 november 2019

För mer information och anmälan…

 

Nya Incoterms®2020 – nyheter och förändringar

Nya leveransvillkoren Incoterms® 2020 börjar gälla från och med den 1 januari 2020. Varmt välkommen till en halvdag där du får veta mer om de övergripande förändringarna, och skillnaderna mellan Incoterms®2010 och Incoterms® 2020. (För dig som redan har förkunskaper inom Incoterms®2010)

Område: Internationell handel
Form: Utbildning
Datum: 2019-12-11

För mer information och anmälan…

 

Juridik

Arbetsrätt

För att du som arbetsgivare ska kunna ta till vara dina intressen, undvika onödiga (och ofta kostsamma) konflikter och veta vilka rättigheter och skyldigheter du har – då är det viktigt att ha en grundläggande kunskap inom arbetsrätten. Under en heldag kommer du få en introduktion och grundläggande kunskap om vad du behöver tänka på inför, under och vid slutet av en anställning. Tanken med dagen är att du ska känna dig tryggare inom frågor som berör personal och att du därigenom blir stärkt i din roll som arbetsgivare och/eller chef.

Form: Utbildning (1 dag)
Datum: Fler datum planeras för våren 2020. Mer info kommer inom kort

För mer information om utbildningens innehåll…

Den nya dataskyddsförordningen

Den nya dataskyddsförordningen kommer att innebära stora förändringar för företag vad gäller hantering av personuppgifter och dataskydd. Vad innebär detta för ditt företag och ditt eget arbete med bland annat kundregister, personalregister och andra former av databaser? Bristande efterlevnad medför en risk för höga sanktioner, vilket innebär att dessa frågor behöver prioriteras i än större utsträckning än tidigare. Välkommen till en halvdagsutbildning som ger dig verktyg för att inleda ett eget arbete med att säkerställa att GDPR efterlevs av ditt företag!

Utbildningen vänder sig till dig som är anställd på ett större företag och ingår i företagsledningen och/eller har ansvar för företagets hantering av personuppgifter och dataskydd

Form: Utbildning (1/2 dag)
Datum: Inga planerade datum. Är du intresserad av denna utbildning, vänligen kontakta Helena Englund helena@handelskammarenvarmland.se, 072-561 40 85

 

Marknadsföring/affärsstrategi

Så lyckas du i sociala medier

En utbildningsdag som kommer ge dig förutsättningar att utveckla ditt företags synlighet, annonsering och din försäljning på Facebook och Instagram!
Facebook och Instagram är två av Sveriges största digitala räckviddskanaler och att annonsera i dessa kanaler skapar stora möjligheter, men innebär också en rad utmaningar. För att lyckas behöver du nå rätt målgrupp. Du behöver också ha ett innehåll som skapar intresse och ökar interaktionen, och som får befintliga kunder, följare och besökare att agera så som du helst vill att de ska göra. Denna utbildningsdag handlar om hur du lyckas med allt detta!

Form: Utbildning (1 dag) samt en uppföljningsträff
Datum: 12 november samt uppföljning 26 november 2019

För mer information och anmälan…

Fler och bättre affärer

Utbildningen utgår från er egen affärsmodell. Vi utvecklar din förmåga att fokusera på rätt kund och skapa erbjudanden som är attraktivare än dina konkurrenters. Det leder till att du i högre drag kommer att skapa marknad i stället för att kriga om befintliga marknadsandelar. Utbildningen är uppdelad i fyra delar; Affärsmodell och strategi, Marknadsanalys, Digitala medier, Varumärke och marknad. Under utbildningen kommer du att få verktyg för att tillföra värde för både nya och befintliga kunder.

Form: Utbildning (3 dagar)
Datum: Inga planerade datum. Är du intresserad av denna utbildning, vänligen kontakta Helena Englund helena@handelskammarenvarmland.se, 072-561 40 85

Styrelsearbete

Rätt fokus – Grundutbildning i styrelsearbete

Välkommen till StyrelseAkademien Värmlands tvådagarsutbildning RÄTT FOKUS – för dig, som sitter i någon form av styrelse eller är intresserad av styrelsearbete. Kursen sker i samarbete med Handelskammaren Värmland.

Form: Utbildning (2 dagar)
Datum: 6 och 20 november 2019.

För anmälan och mer information…

Fler viktiga och spännande utbildningar

Lär dig hålla effektivare möten!

En utbildning för dig som leder möten i din vardag och vill bli bättre på det. Utbildningen riktar sig också till dig som ska börja hålla i möten.

Form: Utbildning (1 dag)
Datum: 22 oktober 2019

För mer information och anmälan…

Att arbeta med kundupplevelsen – en viktig konkurrensfaktor

Hur viktig är kundupplevelsen och hur viktig kommer den att vara i framtiden? Idag räcker det oftast inte för företag att erbjuda en bra produkt till ett bra pris. Kundupplevelsen blir en allt viktigare konkurrensfaktor för företagen, och vissa säger till och med att det är den viktigaste.  Vad är en kundupplevelse och vilka utmaningar och möjligheter innebär det att arbeta med den?

Form: Seminarium (1/2 dag)
Datum: Inga planerade datum. Är du intresserad av denna utbildning, vänligen kontakta Helena Englund helena@handelskammarenvarmland.se, 072-561 40 85

 

 

– Kompetensutveckling ökar ditt företags konkurrenskraft

Therese Solin, biträdande jurist, Hamilton

Kontaktperson

Helena Englund
054-22 14 81 072-561 40 85

Copyright © Handelskammaren Värmland | Läs vår integritetspolicy

jail