Utbildning
https://www.youtube.com/watch?v=sA0-QXbLnaE

Vi utbildar det värmländska näringslivet. Våra utbildningar är resultatet av hundratals samtal och möten med företag i regionen och fokuserar på de önskemål och behov som finns. Välkommen till våra verksamhetsnära utbildningar – framtagna för att lyfta och utveckla både dig och ditt företag!

Kunskap, erfarenhetsutbyte och värdefulla kontakter

Ekonomi och lönsamhet

12 februari

Handelskammaren Värmland, Tullhusgatan 1A, Karlstad

Välkommen till en handfast utbildning i ekonomi, där du bland annat får förståelse för vad…

Incoterms®2020 - nyheter och förändringar

13 februari

Handelskammaren Värmland, Tullhusgatan 1A, Karlstad

 Varmt välkommen till en halvdag där du får veta mer om de övergripande förändringarna, och…

Hållbar affärsutveckling

10 mars

Handelskammaren Värmland, Tullhusgatan 1A, Karlstad

Välkommen på en tvådagarsutbildning som ger dig ökad insikt och förståelse för varför hållbarhet är…

Incoterms®2020 - Använder du rätt leveransvillkor?

18 mars

Handelskammaren Värmland, Tullhusgatan 1A, Karlstad

Vid köp och försäljning använder nästan alla företag någon form av leveransvillkor. Att använda rätt…

Fler lönsamma affärer - Försäljning B2B

26 mars

Handelskammaren Värmland, Tullhusgatan 1 A, Karlstad

Välkommen till en tvådagarsutbildning i praktisk försäljning. En utbildning som ger dig verktyg för att…

Så lyckas du i sociala medier

01 april

Handelskammaren Värmland, Tullhusgatan 1A, Karlstad

En utbildningsdag som kommer ge dig förutsättningar att utveckla ditt företags synlighet, annonsering och din…

Kundupplevelsen - en viktig konkurrensfaktor

05 maj

Handelskammaren Värmland, Tullhusgatan 1A, Karlstad.

Idag räcker det oftast inte för företag att erbjuda en bra produkt till ett bra…

Seminarium: ATA-carnet – Ett smart och enkelt sätt att exportera temporärt

03 juni

Handelskammaren, Tullhusgatan 1 A, Karlstad

Om ditt företag tillfälligt ska besöka ett land utanför EU kan ATA-carnet vara den bästa…

Trade Finance - med fokus på remburser

08 oktober

Handelskammaren Värmland, Tullhusgatan 1A, Karlstad

I en internationell affär finns det flera riskmoment, och ett av dem är själva betalningen….

Hållbar affärsutveckling

13 oktober

Handelskammaren Värmland, Tullhusgatan 1A, Karlstad

Välkommen på en tvådagarsutbildning som ger dig ökad insikt och förståelse för varför hållbarhet är…

Fler lönsamma affärer - Försäljning B2B

15 oktober

Handelskammaren Värmland, Tullhusgatan 1 A, Karlstad

Välkommen till en tvådagarsutbildning i praktisk försäljning. En utbildning som ger dig verktyg för att…

Så lyckas du i sociala medier

12 november

Handelskammaren Värmland, Tullhusgatan 1A, Karlstad

En utbildningsdag som kommer ge dig förutsättningar att utveckla ditt företags synlighet, annonsering och din…

Utbildningar för dig och ditt företag

Internationell handel, juridik, HR, hållbarhet, ledarskap, kommunikation och försäljning är några  av de ämnesområden som du kommer finna i programmet under 2020. Vi har precis i dagarna börjat fylla på i kalendern, och ovan finner du de utbildningarna som hittills går att boka sig på.

Programmet uppdateras löpande och är det något ämne som du saknar får du gärna höra av dig!

Kontaktperson

Helena Englund
054-22 14 81 072-561 40 85

– Kompetensutveckling ökar ditt företags konkurrenskraft

Therese Solin, biträdande jurist, Hamilton

Arbetsmiljö

Stress i arbetslivet – Hur kan du förebygga, åtgärda och hantera den?

Tempot är ofta högt idag, både i arbetslivet och privatlivet, och det är många som upplever en stressig tillvaro. Att skapa en sund och välfungerande arbetsplats, som i sin tur leder till ökad hälsa och ett ökat engagemang hos medarbetarna, och därigenom leder till ett friskare företag, är något som kan kännas självklart men kanske inte alltid är lika enkelt i praktiken. Denna utbildning kommer att hjälpa dig på vägen…

Form: Utbildning (1 dag)
Datum: Inga planerade datum ännu. Är du intresserad av denna utbildning, vänligen kontakta Helena Englund helena@handelskammarenvarmland.se, 072-561 40 85

Ekonomi

Ekonomi och lönsamhet

För att kunna styra verksamheten mot uppsatta mål är det viktigt att ha goda kunskaper i ekonomi. En välskött ekonomi är i sin tur en förutsättning för att ett företag ska kunna utvecklas och växa.
Utbildningen skapar en förståelse för företagets ekonomi hos medarbetarna. Detta gör det lättare att utveckla verksamheten och lönsamheten. Utbildningen förklarar svåra samband på ett enkelt sätt, varvar teori med praktik och kopplar till deltagarnas egen verksamhet.

Form: Utbildning (2 dagar)
Datum: 12 och 19 februari 2020

För mer information…

 

Försäljning/Marknadsföring

Fler lönsamma affärer

Välkommen till en utbildning i praktisk försäljning, som fokuserar på försäljning till företag och organisationer. En utbildningen som ger dig verktyg för att förbättra din presentation, nå ut till fler kunder och göra bättre affärer. Du kommer under utbildningen få ett ramverk med enkla och praktiska verktyg.

Form: Utbildning (2 dagar)
Datum: 26 mars och 2 april 2020

För mer information och anmälan…

Form: Utbildning (2 dagar)
Datum: 15 och 22 oktober 2020

För mer information och anmälan…

Så lyckas du i sociala medier

En utbildningsdag som kommer ge dig förutsättningar att utveckla ditt företags synlighet, annonsering och din försäljning på Facebook och Instagram!
Facebook och Instagram är två av Sveriges största digitala räckviddskanaler och att annonsera i dessa kanaler skapar stora möjligheter, men innebär också en rad utmaningar. För att lyckas behöver du nå rätt målgrupp. Du behöver också ha ett innehåll som skapar intresse och ökar interaktionen, och som får befintliga kunder, följare och besökare att agera så som du helst vill att de ska göra. Denna utbildningsdag handlar om hur du lyckas med allt detta!

Form: Utbildning (1 dag) samt en uppföljningsträff

Datum: 1 april samt uppföljning 22 april 2020
För mer information och anmälan…

Datum: 12 november samt uppföljning 26 november 2020
För mer information och anmälan…

HR

Arbetsrätt – en introduktion

För att du som arbetsgivare ska kunna ta till vara dina intressen, undvika onödiga (och ofta kostsamma) konflikter och veta vilka rättigheter och skyldigheter du har – då är det viktigt att ha en grundläggande kunskap inom arbetsrätten. Under en heldag kommer du få en introduktion och grundläggande kunskap om vad du behöver tänka på inför, under och vid slutet av en anställning. Tanken med dagen är att du ska känna dig tryggare inom frågor som berör personal och att du därigenom blir stärkt i din roll som arbetsgivare och/eller chef.

Form: Utbildning (1 dag)
Datum: Hösten 2020. Mer info kommer inom kort.

De svåra samtalen

Som chef och ledare inträffar situationer där svåra samtal behöver  genomföras. Det kan t ex handla om en medarbetare som av någon anledning inte mår bra, kritik, uppsägningar, samarbetsproblem eller konflikter. Efter denna utbildning kommer du ha fått en ökad förståelse och praktiska verktyg som gör att du blir tryggare i att ta tag i situationer och genomföra de svåra samtalen.

Form: Utbildning (1 dag)
Datum: Våren 2020. Mer info kommer inom kort.

 

 

 

 

Här får du lära dig hur du kan göra de svåra samtalen lättare och mer konstruktiva för både dig själv och den du skall tala med.

Lär dig hur du tar kontroll över de kniviga situationerna så du kan agera tryggt. Här förbereder vi dig med kunskap om vad arbetsrätten säger. Samtidigt som du får insikt i både dina egna reaktioner och hur den anställde kan reagera på olika typer av samtal.

Aktivt medarbetarskap

Vad är skillnaden i ett aktivt och passivt medarbetarskap, och vad menar vi egentligen med ett gott medarbetarskap? För att få en bra utveckling i företaget eller i organisationen är det viktigt att både ledarskapet och medarbetarskapet fungerar. Under en halvdag får du nu möjlighet till inspiration och kunskap om vad ett aktivt medarbetarskap innebär, och hur du kan arbeta och utveckla   medarbetarskapet i din organisation.

Form: Utbildning (1/2 dag)
Datum: Inga planerade datum. Är du intresserad av denna utbildning, vänligen kontakta Helena Englund helena@handelskammarenvarmland.se, 072-561 40 85

 

 

Hållbarhet

Hållbar affärsutveckling

Form: Utbildning (2 dagar)
Datum: 10 och 17 mars 2020

Datum: 13 och 20 november 2020

 

Internationell handel

Att praktiskt hantera exportdokument

Under en heldag hjälper vi dig att hitta rätt bland de dokument, regler och förfaranden som finns inför en exportaffär. Det ställs allt högre krav på att tullhandlingar och andra exportdokument ska vara korrekt ifyllda. Är de ofullständiga eller felaktiga kan det leda till leveransförseningar, problem för mottagaren vid förtullningen och i värsta fall till att köparen väljer en av dina konkurrenter vid nästa affär.

Form: Utbildning (1 dag)
Datum: Våren 2020. Mer info kommer inom kort.

 

Nya Incoterms®2020 – använder du rätt leveransvillkor?

Vid köp och försäljning använder nästan alla företag någon form av leveransvillkor. Att använda rätt leveransvillkor är grundläggande och påverkar hur affärens resultat i slutändan kommer att bli. Denna utbildning hjälper dig att komma fram till det som passar just din affär!

Internationella Handelskammaren (ICC) har reviderat de internationella leveransvillkoren Incoterms 2010, för att bättre möta hur verkligheten ser ut nu på handelsområdet, med exempelvis ökade krav på säkerhet. Den nya versionen, Incoterms®2020, träder i kraft den 1 januari 2020.

Form: Utbildning (1 dag)
Datum: 14 januari 2020
För mer information och anmälan…

Datum: 18 mars 2020
För mer information och anmälan…

 

Nya Incoterms®2020 – nyheter och förändringar

Nya leveransvillkoren Incoterms® 2020 börjar gälla från och med den 1 januari 2020. Varmt välkommen till en halvdag där du får veta mer om de övergripande förändringarna, och skillnaderna mellan Incoterms®2010 och Incoterms® 2020. (För dig som redan har förkunskaper inom Incoterms®2010)

Form: Utbildning
Datum: 13 februari 2020
För mer information och anmälan…

 

Remburshantering – Letter of credit

En remburs (eller Letter of Credit) är en säker betalningsform för handel med länder där det råder ekonomisk eller politisk instabilitet.

Regelverket, som kan användas av säljare som är osäkra på köparens betalningsförmåga, utformas av ICC, International Chamber of Commerce. Själva rembursen utfärdas av en bank. Genom att använda remburs som betalningsform reduceras riskerna som kan uppstå vid handel, förutsatt att rembursen konstruerats i enlighet med affärsavtalet. När bör  du använda en remburs och i vilka länder kan de användas?

Form: Utbildning (1 dag)
Datum: Våren 2020. Mer info kommer inom kort.

 

Fördjupningsutbildning i ursprungsregler och frihandelsavtal

Välkommen till en heldag där vi går igenom reglerna för hur man fastställer rätt ursprungsland, vilket slags ursprungsintyg som ska användas samt vilka beviskrav som finns. Teori varvas med flera praktiska övningsuppgifter.

Form: Utbildning (1/2-dag)
Datum: Våren eller hösten 2020. Mer info kommer inom kort.

Avtal vid internationella affärer

En utbildning som lär dig mer om de vanligaste avtalstyperna som används vid internationella affärer. Du kommer också få en ökad förståelse för vad du ska vara extra uppmärksam på och när det kan vara dags att kontakta en jurist för mer hjälp.

Form: Utbildning (1 dag)
Datum: Under 2020. Mer info kommer inom kort.

ATA-carnet – Ett smart och enkelt sätt att exportera temporärt

Om ditt företag tillfälligt ska besök ett land utanför EU kan ATA-carnet vara den bästa och enklaste lösningen för ditt företag. En ATA-carnet är ett internationellt tullpass för varor.

Form: Frukostseminarium
Datum: 2020

Juridik

Arbetsrätt

För att du som arbetsgivare ska kunna ta till vara dina intressen, undvika onödiga (och ofta kostsamma) konflikter och veta vilka rättigheter och skyldigheter du har – då är det viktigt att ha en grundläggande kunskap inom arbetsrätten. Under en heldag kommer du få en introduktion och grundläggande kunskap om vad du behöver tänka på inför, under och vid slutet av en anställning. Tanken med dagen är att du ska känna dig tryggare inom frågor som berör personal och att du därigenom blir stärkt i din roll som arbetsgivare och/eller chef.

Form: Utbildning (1 dag)
Datum: Hösten 2020. Mer info kommer inom kort.

Avtal vid internationella affärer

En utbildning som lär dig mer om de vanligaste avtalstyperna som används vid internationella affärer. Du kommer också få en ökad förståelse för vad du ska vara extra uppmärksam på och när det kan vara dags att kontakta en jurist för mer hjälp.

Form: Utbildning (1 dag)
Datum: Under 2020. Mer info kommer inom kort.

 

Fler viktiga och spännande utbildningar

Kundupplevelsen – en viktig konkurrensfaktor

Hur viktig är kundupplevelsen och hur viktig kommer den att vara i framtiden? Idag räcker det oftast inte för företag att erbjuda en bra produkt till ett bra pris. Kundupplevelsen blir en allt viktigare konkurrensfaktor för företagen, och vissa säger till och med att det är den viktigaste.  Vad är en kundupplevelse och vilka utmaningar och möjligheter innebär det att arbeta med den?

Form: Seminarium (1/2 dag)
Datum: 5 maj 2020

För mer information och anmälan…

Lär dig hålla effektivare möten!

En utbildning för dig som leder möten i din vardag och vill bli bättre på det. Utbildningen riktar sig också till dig som ska börja hålla i möten.

Form: Utbildning (1 dag)
Datum: Inga planerade datum ännu. Är du intresserad av denna utbildning, vänligen kontakta Helena Englund helena@handelskammarenvarmland.se, 072-561 40 85

 

 

 

Copyright © Handelskammaren Värmland | Läs vår integritetspolicy

jail