Arbetar du med försäljning på ett företag som vänder sig till en internationell marknad? Och vill du göra fler, bättre och säkrare affärer?  Ja, då är detta utbildningen för dig!

När du gör internationella affärer blir exportfrågor ofrånkomligt en del i affären.

Om du som säljare har rätt kunskaper om tull och internationella handelsregler kan du redan i kontraktet se till att viktiga delar finns med, så att inga överraskningar dyker upp efter vägen. Att inte villkor man kommit överens om inte går att uppfylla. Fel i kontraktet kan exempelvis vålla stora problem när varorna ska levereras eller resultera i extra kostnader. Och om dina produkter är föremål för särskilda tullavgifter du inte har koll på, kan det bli dyrt.

Att veta vilka frihandelsavtal vi har, och förstå deras betydelse, ger möjligheter att skapa rätt förutsättningar för en bra affär. Både för dig och dina kunder. Kunskap om tull och internationella handelsregler kan helt enkelt ge dig konkurrensfördelar!

Tull- och exportkunskap för dig som säljare är en utbildning där vi går igenom utvalda delar i tullhanteringen och om exportregler som är viktiga för dig som säljare att ha koll på. Kunskap som ger dig en bas att stå på för att göra än bättre exportaffärer.

Upplägg

Under utbildningen varvas föreläsning med övningar där du får omsätta teorin i praktik. Det kommer också finnas utrymme för diskussion och erfarenhetsutbyten med andra i liknande roll som dig.

En höjd medvetenhet och ökad kunskap om:

 • Grunder i tullhantering
 • Hur man kan undersöka tull- och andra avgifter i landet du exporterar till
 • Vad bör finnas med i ett avtal gällande tullaspekter
 • Frihandelsavtal & ursprungsregler för exportvaror
 • Leveransvillkoren Incoterms och deras koppling till tullhanteringen. Vilka kritiska punkter finns det avseende risk och kostnad?
 • Lämpliga betalningsvillkor vid export

Genom en ökad förståelse och kunskap om tull och andra viktiga områden kopplade till exportförsäljning såsom exempelvis leverans- och betalningsvillkor, kommer du som säljare skapa förutsättningar för att göra fler, bättre och säkrare internationella affärer.

Plats
I våra lokaler hos Handelskammaren Värmland, Tullhusgatan 1A, Karlstad – eller på distans via det digitala verktyget Zoom.

Bokningsvillkor
Din anmälan vill vi ha senast 20 september. Utbildningen har ett begränsat antal platser, så vänta inte med din anmälan!

Din bokning är bindande men du kan överlåta platsen till annan person. Om du av någon anledning får förhinder kan du fritt avboka fram till 2 veckor före utbildningsdagen. Vid avbokning/ombokning mindre än 2 veckor före utbildningsdagen debiteras hela avgiften.

Vi förbehåller oss rätten att ställa in planerade utbildningar och ändra utbildningsdatum varvid eventuella inbetalda avgifter i så fall återbetalas.

Är du osäker på om ditt företag är medlem i Handelskammaren?  KOLLA HÄR FÖR ATT SE ALLA MEDLEMMAR

Om du vill dela upp din betalning så är det inga problem. Skriv in det i meddelanderutan vid anmälan, så får du en faktura vid två tillfällen.

Är du intresserad av att delta på flera av våra utbildningar under året? Hör gärna av dig till Helena Englund, helena@handelskammarenvarmland.se, för att diskutera ett bra upplägg och få ett kostnadsförslag.

Bli en bättre internationell säljare

Tull- och exportkunskap för dig som säljare

 • Lär dig grunderna i tullhantering och andra viktiga områden kopplade till exportförsäljning
 • Få en ökad kunskap om leverans- och betalningsvillkor
 • Lär dig om frihandelsavtal för fler möjligheter på den internationella marknaden
 • Genom en ökad förståelse om exportförsäljning skapas förutsättningar för att göra fler, bättre och säkrare internationella affärer.
 • Datum 4 okt
 • Tid 09.00-12.00
 • Plats På plats
👇🏻 Pris
Medlemmar 2800 SEK*
Övriga 3800 SEK*
* Priset avser kostnaden per person, i priset ingår lunch och fika samt digital dokumentation. Alla priser anges exkl. moms

Arbetar du med försäljning på ett företag som vänder sig till en internationell marknad? Och vill du göra fler, bättre och säkrare affärer?  Ja, då är detta utbildningen för dig!

När du gör internationella affärer blir exportfrågor ofrånkomligt en del i affären.

Om du som säljare har rätt kunskaper om tull och internationella handelsregler kan du redan i kontraktet se till att viktiga delar finns med, så att inga överraskningar dyker upp efter vägen. Att inte villkor man kommit överens om inte går att uppfylla. Fel i kontraktet kan exempelvis vålla stora problem när varorna ska levereras eller resultera i extra kostnader. Och om dina produkter är föremål för särskilda tullavgifter du inte har koll på, kan det bli dyrt.

Att veta vilka frihandelsavtal vi har, och förstå deras betydelse, ger möjligheter att skapa rätt förutsättningar för en bra affär. Både för dig och dina kunder. Kunskap om tull och internationella handelsregler kan helt enkelt ge dig konkurrensfördelar!

Tull- och exportkunskap för dig som säljare är en utbildning där vi går igenom utvalda delar i tullhanteringen och om exportregler som är viktiga för dig som säljare att ha koll på. Kunskap som ger dig en bas att stå på för att göra än bättre exportaffärer.

Upplägg

Under utbildningen varvas föreläsning med övningar där du får omsätta teorin i praktik. Det kommer också finnas utrymme för diskussion och erfarenhetsutbyten med andra i liknande roll som dig.

En höjd medvetenhet och ökad kunskap om:

 • Grunder i tullhantering
 • Hur man kan undersöka tull- och andra avgifter i landet du exporterar till
 • Vad bör finnas med i ett avtal gällande tullaspekter
 • Frihandelsavtal & ursprungsregler för exportvaror
 • Leveransvillkoren Incoterms och deras koppling till tullhanteringen. Vilka kritiska punkter finns det avseende risk och kostnad?
 • Lämpliga betalningsvillkor vid export

Genom en ökad förståelse och kunskap om tull och andra viktiga områden kopplade till exportförsäljning såsom exempelvis leverans- och betalningsvillkor, kommer du som säljare skapa förutsättningar för att göra fler, bättre och säkrare internationella affärer.

Plats
I våra lokaler hos Handelskammaren Värmland, Tullhusgatan 1A, Karlstad – eller på distans via det digitala verktyget Zoom.

Bokningsvillkor
Din anmälan vill vi ha senast 20 september. Utbildningen har ett begränsat antal platser, så vänta inte med din anmälan!

Din bokning är bindande men du kan överlåta platsen till annan person. Om du av någon anledning får förhinder kan du fritt avboka fram till 2 veckor före utbildningsdagen. Vid avbokning/ombokning mindre än 2 veckor före utbildningsdagen debiteras hela avgiften.

Vi förbehåller oss rätten att ställa in planerade utbildningar och ändra utbildningsdatum varvid eventuella inbetalda avgifter i så fall återbetalas.

Är du osäker på om ditt företag är medlem i Handelskammaren?  KOLLA HÄR FÖR ATT SE ALLA MEDLEMMAR

Om du vill dela upp din betalning så är det inga problem. Skriv in det i meddelanderutan vid anmälan, så får du en faktura vid två tillfällen.

Är du intresserad av att delta på flera av våra utbildningar under året? Hör gärna av dig till Helena Englund, helena@handelskammarenvarmland.se, för att diskutera ett bra upplägg och få ett kostnadsförslag.

Utbildare Kristian Sördell Halse

Kristian har lång erfarenhet från internationell handel och tullhantering från Tullverket, som tullombud och från företagssidan. Han driver nu Simplicus, ett konsultföretag inriktat på tull och internationell handel som hjälper företag med tull- och handelsstrategi. Han utbildar också i tull- och internationell handel för universitet och yrkeshögskolor. Läs ”om du inte har koll, betalar du onödigt mycket tull” med Kristian. 

Ökad konkurrenskraft på den internationella marknaden

Genom en ökad förståelse och kunskap om tull och andra viktiga områden kopplade till exportförsäljning såsom exempelvis leverans- och betalningsvillkor, kommer du som säljare skapa förutsättningar för att göra fler, bättre och säkrare internationella affärer.

Viktigt för säljare att veta om tullhantering och andra exportfrågor

 • Att ha koll på vilka importregler och tull- och andra avgifter som gäller för landet du exporterar till kan du optimera prissättningen och minimera kostnader. Har ni exempelvis produkter som är belagda med särskilda tullavgifter i exportlandet? Och vet du hur tullavgifterna beräknas på just dina produkter.
 • Kunskap om tullregler och frihandelsavtal kan öppna upp för nya marknader och affärsmöjligheter för din verksamhet. Finns det frihandelsavtal som du och dina kunder kan dra nytta av?
 • Att ha koll på tullregler och villkor för betalning- och leveransvillkor, kopplade till dessa regler, gör att du redan vid kontraktsskrivandet minskar riskerna för förseningar och att ni inte får betalt.
 • För att säkerställa att du och ditt företag följer lagar och regler är det avgörande att veta hur man håller sig uppdaterad på det som händer inom tullområdet. Detta för att inte riskera rättsliga konsekvenser för företaget.