Nyhet
| 2022-11-03

Så påverkar ursprungsland och frihandelsavtal hela företagets affär

Att tillverka en vara i Sverige betyder inte per automatik att den får svenskt ursprung. Konstigt eller hur? Reglerna för ursprung är inte alltid logiska. Därför är vi tacksamma att Per Anders Lorentzon, en av Sveriges vassaste experter inom området hjälper oss att reda ut vad det är som gäller. 

Per Anders har mer än 40 års erfarenhet av frågor inom tullregler, leveransvillkor och handelsprocedurer. Han har skrivit Stora Importhandboken och har varit ledamot i Tullverkets insynsråd. Ja, han har alltså stenkoll på det här med ursprungsregler och frihandelsavtal. Och frågar du honom så är det är absolut nödvändigt att ha koll på vilka regler som gäller när du handlar internationellt.  

”Tyvärr är det inte alltid så enkelt att man kan säga att bara för att varan är tillverkad i Sverige så får den svenskt ursprung. Man måste också titta på innehållet i varan. Lite enkelt förklarat så måste man ner på skruv och mutternivå. Varan kanske har för mycket kinesiska kugghjul eller amerikanska skruvar eller vad det nu kan vara i den som gör att det diskvalificerar att säga att hela varan har svenskt ursprung”, säger Per Anders.  

"Reglerna kan ha betydelse för hela företagets affärer” 

Genom en ursprungsberäkning tar du reda på varans ursprungsland. När du är säker på ditt ursprung kan du utfärda ett ursprungsintyg. Har du intyget kan du sedan visa tullen i importlandet att du har kontrollerat var din vara är tillverkad enligt frihandelsavtalen.  

”Med rätt ursprungsland kan kunden slippa tullavgiften i samband med importen och det ger ökade möjligheter att hitta nya kunder. Man kan informera kunden att de får ett intyg som visar att varan har EU-ursprung när de handlar från er. Varorna blir då tullfria för kunden när de förtullas i importlandet. Det i sig blir en lägre totalkostnad för kunden”, säger Per Anders.  

I huvudsak finns det två olika ursprungsintyg. Vilket av dem du behöver, har att göra med vilket land du exporterar till. 

I fördjupningsutbildningen i ursprungsregler och frihandelsavtal, går vi igenom de olika intygen. Kursen ger också insikter och förståelse för att det finns regler som styr hur man ska kunna avgöra om en vara har svenskt ursprung eller inte. Och även vikten av att begära in intyg från underleverantörer med uppgift om vad det är för material eller delar man köper in. Eftersom det påverkar din slutprodukts ursprungsland”, säger Per Anders.  

Per Anders menar att många på ett företag har nytta av att kunna reglerna och att känna till vad intygen innebär. Inte bara de som jobbar på skeppning och logistik. Reglerna kan ha betydelse för hela företagets affärer, försäljning och i slutändan företagets vinst och resultat.  

”Det är företaget som säljer varan som är ytterst ansvarig för att uppgifter om ursprungsland är riktiga. Skriver man fel ursprungsland kan kunden komma att få betala tullavgift på varor de trott skulle vara tullfria och får därmed en extra kostnad.”  

>>Gå fördjupningsutbildningen i ursprungsregler och frihandelsavtal med Per Anders

Vad innebär egentligen ett frihandelsavtal? 

”Ett frihandelsavtal är en överenskommelse där man har förhandlat hur man ska underlätta handeln mellan EU och motparten. Ett sätt att underlätta och öka handeln är att ta bort tullavgifterna, eller i alla fall sänka tullavgifterna succesivt”, säger Per Anders.  

Totalt sett finns det mer än 400 olika frihandelsavtal i världen. Reglerna är olika i flera av avtalen och bestämmelserna kan variera beroende på vilket land man ska exportera till. Har du många olika exportländer kan det bli ett stort arbete för företaget att ha koll på. 

”Handelskammaren är den organisation som i Sverige har rätt att utfärda vissa typer av ursprungscertifikat. De hjälper också till med rådgivning i hur man ska tolka och använda de olika bestämmelserna så att man följer dem så riktigt som möjligt”. 

>>Certifiera dig i export- och importhandel