Incoterms 2020 – säkrar leveransen och exportaffären

Peter Hellman förklarar varför det är så bra att kunna Incoterms 2020. Vems ansvar är det om din transport fastnar vid gränsen? Eller om fraktfartyget sjunker? Vi är tacksamma för att vi har ett gemensamt regelverk för internationella leveranser.

- Du måste ha ordning på torpet, annars kostar det pengar.

Ja, så uttrycker sig Peter Hellman som är föreläsare och expert i frågor som rör internationell handel, tull, betalnings-, leverans- och försäkringsvillkor samt effektiva processer för import och export. Han har jobbat som speditör sen 80-talet. Väcker du honom mitt i natten vågar vi lova att han kan ge dig alla svar du behöver om regelverket Incoterms 2020.

- Jag har jobbat som konsult på Västsvenska Handelskammaren sedan 1997 och är utbildare i internationell handel. Jag brukar förklara Incoterms 2020 som trafikregler. Alla måste kunna och följa samma regler för att vi ska veta vad som förväntas av oss, annars blir det kaos, säger Peter.

Många har hört talas om Incoterms 2020 men få kan, har läst dem och använder regelverket. När vi handlar med andra länder och kulturer är det Incoterms regelverk som förenklar våra internationella leveranser och avtal.

>> Gå utbildning i Incoterms 2020 med Peter

Skaka hand räcker inte

Incoterms (International Commercial Terms) regelverk uppdateras var tionde år. Regelverket publicerades för första gången 1936 och är en uppsättning med 11 regler som definierar vem som bär ansvaret för varan under transporten och hur länge.

- Incoterms ger skyldigheter, inte rättigheter. Gör du avtal och hänvisar till dessa regler kan du som säljare och köpare undvika onödiga missförstånd.

Peter menar att Incoterms används av för få svenska företag. Förmodligen av okunskap om hur regelverket hjälper den internationella affären.

- Vi svenskar förutsätter en massa saker och vi är dåliga på att skriva kontrakt. Vi har en kultur där vi skakar hand och när det händer något så ”löser vi det”. Men att skaka hand räcker inte. Utan avtal som är erkända av myndigheter och domstolar världen över kan det bli dyrt om något händer.

Vem bör kunna Incoterms 2020?

Säljare, inköpare, logistik- och ekonomiavdelningen bör ha koll på Incoterms 2020.

- Affären blir inte bättre än man gör den från början. Därför är det så viktigt att även säljaren eller inköparen har koll på regelverket och skriver rätt typ av avtal. Sortera ut grunderna, affären måste vara glasklar från början. Att ingå i ett samarbete där motparten känner sig osäker är aldrig bra.

Peter menar att det är det är extremt viktigt att ha ordning och reda på avtalen för att lyckas med ett långsiktigt affärssamarbete.

- När du väljer avtal, utgå ifrån när du får betalt för varan. Hur ser din affär ut och vem ansvarar för transporten och risken? Du vill inte att det ska vara otydligt om en vara fastnar vid gränsen, blir skadat eller i värsta fall sjunker.

”We speak Incoterms”

Varje företag bör ha en strategi för hur affärer och avtal görs.

- Utbildningen i Incoterms 2020 brukar bli en ögonöppnare. Många inser att företaget behöver en strategi att följa. Det är enklare att jobba när alla parter vet vad som gäller när man skriver avtal och hur. Incoterms blir ett taktiskt verktyg - ”We speak Incoterms”. Det blir lättare för alla att förstå hur du vill göra affärer.

Handeln utvecklas i en rasande fart. Allt fler affärer sker elektroniskt. Inte minst inom e-handeln och B2B.

- Jag skulle inte bli förvånad om alla gör affärer system till system i framtiden. När vi gör affärer elektroniskt blir det ännu viktigare att vi skriver rätt avtal.

Att kunna Incoterms 2020 är lika med att kunna kommunicera oavsett kultur- och språkskillnader. Det skapar bättre relationer och affärer – för alla.

>> Paketutbildning i import- och exporthandel

Incoterms 2020 anger:

 • Vem som ska betala transport, försäkring och andra kostnader.
 • Från eller till vilken plats transporten ska ske.
 • Om lastning och lossning ingår.
 • När risken övergår från säljaren till köparen. 

Inför en exportaffär - Peters 5 bästa tips:

 1. Vilka tullregler och övriga villkor gäller för importlandet? Ta reda på vad som gäller för din vara.
 2. Hur ser din bank på din motparts bank och vill de hantera betalning från den? Säkerställ att betalningen kan ske utan problem.
 3. Vilka transportsätt behöver du ha för att ta ditt gods från dörr till dörr? Ta reda på vem som tar ansvar och vad kostnaden blir.
 4. Skriv avtal - lita inte på någon annan, varken transportörer, speditörer och i synnerhet inte på köparen.
 5. Dokumentera din överenskommelse i ett juridiskt avtal så blir det inga överraskningar eller skilda åsikter längs vägen.

  >> Jag vill få fler tips och gå utbildningen i Incoterms 2020