Utbildningen vänder sig till dig som arbetar inom internationell handel – med import, export, inköp, försäljning, ekonomi, logistik eller spedition, och som på ett eller annat sätt har med valet av leveransvillkor att göra. Och som vill bli bättre på att använda Incoterms för fördelaktigare internationella affärer.

Att utbilda sig i Incoterms 2020 är avgörande för alla som är involverade i internationell handel och logistik. Du kommer att kunna göra säkrare affärer och varutransporter, både internationellt och nationellt. Detta genom att välja leveransvillkor för bästa fördelning av risk, ansvar och kostnader mellan säljare och köpare. Under utbildningen varvas föreläsning om Incoterms med grupparbeten där du får omsätta teorin i praktiska övningar.

Att investera tid och resurser i att utbilda sig i Incoterms 2020 är en investering i en mer framgångsrik och lönsam internationell handelsverksamhet.

 1. Klarhet och enhetlighet: Incoterms 2020 definierar tydligt vad som förväntas av både säljaren och köparen vid varje skede av en internationell handelstransaktion. Detta minskar risken för missförstånd och tvister och främjar enhetlighet i internationella affärstransaktioner.
 2. Riskhantering: Genom att förstå Incoterms 2020 kan du bättre bedöma och hantera risker i internationell handel. Du kommer att kunna fastställa vem som ansvarar för förlust eller skada på varorna vid olika stadier av transporten, och därigenom minimera risken för ekonomiska förluster.
 3. Kostnadskontroll: Incoterms 2020 hjälper dig att förstå kostnadsfördelningen mellan säljaren och köparen. Detta är viktigt för att kunna planera och budgetera för de olika utgifterna som kan uppstå under en internationell handelstransaktion, inklusive transportkostnader, tullavgifter och försäkringskostnader.
 4. Effektivitet och konkurrenskraft: Genom att använda rätt Incoterms-regel kan du effektivisera din internationella handelsverksamhet och förbättra din konkurrenskraft på den globala marknaden. Du kan göra affärer på ett sätt som är mer kostnadseffektivt och smidigt.
 5. Internationell efterlevnad: Många länder kräver att internationella handelstransaktioner följer Incoterms-reglerna. Att vara utbildad i Incoterms 2020 kommer att säkerställa att din verksamhet uppfyller internationella krav och föreskrifter.

 

En höjd medvetenhet och ökad kunskap om:

 • Använda bästa leveransvillkoret för just din affär
 • Minska risker och onödiga kostnader vid internationella varutransporter
 • Fastställa vem av säljaren och köparen som ska sköta kontakterna med transportör och tullmyndigheter i Sverige och utlandet.
 • Hur Incoterms spelar in på din affär och samspelar med betalnings- och försäkringsvillkoren.

Plats
I våra lokaler hos Handelskammaren Värmland, Tullhusgatan 1A, Karlstad

Bokningsvillkor
Din anmälan vill vi ha senast 26 mars 2024. Utbildningen har ett begränsat antal platser, så vänta inte med din anmälan!

Din bokning är bindande men du kan överlåta platsen till annan person. Om du av någon anledning får förhinder kan du fritt avboka fram till 2 veckor före utbildningsdagen. Vid avbokning/ombokning mindre än 2 veckor före utbildningsdagen debiteras hela avgiften.

Vi förbehåller oss rätten att ställa in planerade utbildningar och ändra utbildningsdatum varvid eventuella inbetalda avgifter i så fall återbetalas.

Är du osäker på om ditt företag är medlem i Handelskammaren?  KOLLA HÄR FÖR ATT SE ALLA MEDLEMMAR

Om du vill dela upp din betalning så är det inga problem. Skriv in det i meddelanderutan vid anmälan, så får du en faktura vid två tillfällen.

Är du intresserad av att delta på flera av våra utbildningar under året? Hör gärna av dig till Helena Englund, helena@handelskammarenvarmland.se, för att diskutera ett bra upplägg och få ett kostnadsförslag.

Håll dig uppdaterade på de senaste villkoren

Utbildning om Incoterms 2020

 • Välj leveransvillkor för bästa fördelning av risk, ansvar och kostnader mellan säljare och köpare.
 • Minska risker och onödiga kostnader vid internationella varutransporter
 • Förebygg och lös problem som kan uppstå i samband med frakt och transporter av varor nationellt och internationellt
 • Datum 10 apr
 • Tid 09.00-16.00
 • Plats På plats
👇🏻 Pris
Medlemmar 5500 SEK*
Övriga 6600 SEK*
* Priset avser kostnaden per person, i priset ingår lunch och fika samt digital dokumentation. Alla priser anges exkl. moms

Utbildningen vänder sig till dig som arbetar inom internationell handel – med import, export, inköp, försäljning, ekonomi, logistik eller spedition, och som på ett eller annat sätt har med valet av leveransvillkor att göra. Och som vill bli bättre på att använda Incoterms för fördelaktigare internationella affärer.

Att utbilda sig i Incoterms 2020 är avgörande för alla som är involverade i internationell handel och logistik. Du kommer att kunna göra säkrare affärer och varutransporter, både internationellt och nationellt. Detta genom att välja leveransvillkor för bästa fördelning av risk, ansvar och kostnader mellan säljare och köpare. Under utbildningen varvas föreläsning om Incoterms med grupparbeten där du får omsätta teorin i praktiska övningar.

Att investera tid och resurser i att utbilda sig i Incoterms 2020 är en investering i en mer framgångsrik och lönsam internationell handelsverksamhet.

 1. Klarhet och enhetlighet: Incoterms 2020 definierar tydligt vad som förväntas av både säljaren och köparen vid varje skede av en internationell handelstransaktion. Detta minskar risken för missförstånd och tvister och främjar enhetlighet i internationella affärstransaktioner.
 2. Riskhantering: Genom att förstå Incoterms 2020 kan du bättre bedöma och hantera risker i internationell handel. Du kommer att kunna fastställa vem som ansvarar för förlust eller skada på varorna vid olika stadier av transporten, och därigenom minimera risken för ekonomiska förluster.
 3. Kostnadskontroll: Incoterms 2020 hjälper dig att förstå kostnadsfördelningen mellan säljaren och köparen. Detta är viktigt för att kunna planera och budgetera för de olika utgifterna som kan uppstå under en internationell handelstransaktion, inklusive transportkostnader, tullavgifter och försäkringskostnader.
 4. Effektivitet och konkurrenskraft: Genom att använda rätt Incoterms-regel kan du effektivisera din internationella handelsverksamhet och förbättra din konkurrenskraft på den globala marknaden. Du kan göra affärer på ett sätt som är mer kostnadseffektivt och smidigt.
 5. Internationell efterlevnad: Många länder kräver att internationella handelstransaktioner följer Incoterms-reglerna. Att vara utbildad i Incoterms 2020 kommer att säkerställa att din verksamhet uppfyller internationella krav och föreskrifter.

 

En höjd medvetenhet och ökad kunskap om:

 • Använda bästa leveransvillkoret för just din affär
 • Minska risker och onödiga kostnader vid internationella varutransporter
 • Fastställa vem av säljaren och köparen som ska sköta kontakterna med transportör och tullmyndigheter i Sverige och utlandet.
 • Hur Incoterms spelar in på din affär och samspelar med betalnings- och försäkringsvillkoren.

Plats
I våra lokaler hos Handelskammaren Värmland, Tullhusgatan 1A, Karlstad

Bokningsvillkor
Din anmälan vill vi ha senast 26 mars 2024. Utbildningen har ett begränsat antal platser, så vänta inte med din anmälan!

Din bokning är bindande men du kan överlåta platsen till annan person. Om du av någon anledning får förhinder kan du fritt avboka fram till 2 veckor före utbildningsdagen. Vid avbokning/ombokning mindre än 2 veckor före utbildningsdagen debiteras hela avgiften.

Vi förbehåller oss rätten att ställa in planerade utbildningar och ändra utbildningsdatum varvid eventuella inbetalda avgifter i så fall återbetalas.

Är du osäker på om ditt företag är medlem i Handelskammaren?  KOLLA HÄR FÖR ATT SE ALLA MEDLEMMAR

Om du vill dela upp din betalning så är det inga problem. Skriv in det i meddelanderutan vid anmälan, så får du en faktura vid två tillfällen.

Är du intresserad av att delta på flera av våra utbildningar under året? Hör gärna av dig till Helena Englund, helena@handelskammarenvarmland.se, för att diskutera ett bra upplägg och få ett kostnadsförslag.

Utbildare Peter Hellman

Vems ansvar är det om din transport fastnar vid gränsen? Eller om fraktfartyget sjunker? Vi är tacksamma för att vi har ett gemensamt regelverk för internationella leveranser. Och för att Peter Hellman förklarar varför det är så bra att kunna Incoterms® 2020.

Jag ville uppdatera mig om nyheterna i Incoterms 2020 jämfört med Incoterms2010, för att få än mer koll på om några av förändringarna eventuellt kunde komma att påverka de leveransvillkor vi använder. En mycket bra utbildning och rolig dag!

Gunilla Bodström Gunilla Boström Technical Mill, Support Stora Enso Timber AB

Vad är Incoterms 2020?

Incoterms 2020 är en internationell överenskommelse med villkor som reglerar och beskriver fördelningen av ansvar och kostnader för frakt och transporter mellan säljare och köpare, hur varor ska transporteras och vem som ansvarar för risken under transportens olika delar. 

Incoterms handlar också om vem som ansvarar för tullar och tullhanteringen och tillhörande kostnader, vem som ska försäkra godset under transporten samt om vilka skyldigheter köparen och säljaren har gentemot varandra. Genom att använda rätt leveransvillkor inom Incoterms 2020, kan många problem undvikas för både säljare och köpare.

Incoterms uppdateras löpande
För att bättre möta i världens internationella handels förändringar, uppdateras Incoterms med jämna mellanrum. Internationella Handelskammaren (ICC) har reviderat de internationella leveransvillkoren och den nyaste utgåvan, Incoterms 2020 trädde i kraft 1 januari 2020. I Incoterms 2020 har kraven på säkerhet ökat. Incoterms 2010, som är den tidigare versionen, kommer även fortsättningsvis att kunna användas vid avtalsskrivning och i handelsavtal parallellt med Incoterms 2020.

I utbildningen om Incoterms 2020 lär du dig att förebygga och lösa problem som kan uppstå i samband med frakt och transporter av varor nationellt och internationellt. Du får en inblick i Incoterms senaste och äldre versioner, hur Incoterms påverkar dina affärer och fungerar tillsammans med betalnings- och försäkringsvillkor.