Fördjupningsutbildning i ursprungsregler och frihandelsavtal

Välkommen till en heldag där vi går igenom regler kring ursprungsintyg, ursprungsland och frihandelsavtal. Exporterar du varor utanför EU har du säkert fått önskemål från kunder om att utfärda ursprungsintyg för de sålda varorna. Att ha koll på vilka regler som gäller är viktigt och kan spara tid och pengar både för dina kunder och ditt eget företag.

Det finns två slags ursprungsbestämmelser och vilka du ska använda samt hur ursprungslandet fastställs beror på till vilka länder varan kommer att exporteras. Samma vara kan få olika ursprungsland beroende på vart den ska exporteras och vilka regler som används!

Under denna utbildningsdag går vi igenom reglerna för hur man fastställer rätt ursprungsland, vilket slags ursprungsintyg som ska användas samt vilka beviskrav som finns. Teori varvas med flera praktiska övningsuppgifter.

För vem?

Utbildningen vänder sig till handläggare av och ansvariga för ursprungsfrågor vid export eller import, samt till dig som handlägger exportdokument, svarar för inköp eller är underleverantörer till exportindustrin.

Program

08.45 Välkommen och fika

09.00 Varför finns ursprungsregler och vilka olika typer finns det?

09.20 Icke förmånsberättigat ursprung

– Bestämmelserna i Tullkodex mm

– Certificate of origin

10.00 Kaffe

10.20 Förmånsberättigat ursprung

– Vilka frihandelsavtal har EU?

– Hur fastställer man en varas ursprung?

– Bearbetningsregler

– Kumulation av ursprung

– EUR 1-certifikat, fakturadeklaration, ATR-certifikat

– Beviskrav – Leverantörsdeklaration

12.00 Lunch

12.45 Förmånsberättigat ursprung, fortsättning

14.10 Kaffe

14.30 Praktiska övningsuppgifter

16.00 Avslutning

Utbildare:
Per Anders Lorentzon

Per Anders Lorentzon, Senior advisor inom internationell handel vid Sydsvenska Industri- och Handelskammaren.

Per Anders är mycket omtyckt av våra tidigare kursdeltagare och har hela 40 års erfarenhet av frågor inom tullregler, leveransvillkor och handelsprocedurer. Han har dessutom skrivit Stora Importhandboken och är ledamot i Tullverkets insynsråd.