internationell handel flaggor

Utbildningen vänder sig till dig som arbetar med eller är ansvarig för ursprungsfrågor vid export eller import, samt till dig som handlägger exportdokument, arbetar med inköp eller försäljning och som vill  fördjupa dina kunskaper om ursprungsregler, tullfrihet och tullnedsättning.

Fördjupningsutbildningen i ursprungsregler och frihandelsavtal är en investering i din kompetens och förmåga att hantera er internationella handel mer tryggt, effektivt och lönsamt. Teori varvas med övningar där vi tillämpar ursprungsreglerna i praktiska case.

Att använda frihandelsavtal och ha kunskap kring ursprungsregler ger fördelar som ökad konkurrenskraft,  minskade risker och bättre möjligheter att göra bra affärer på fler marknader. EU har frihandelsavtal med ca 70 länder och om du använder dessa blir många varor tullfria eller får tullnedsättning. En förutsättning för att nyttja frihandelavtalet är att varorna måste uppfylla de regler för ursprung som står i respektive avtal. 

 

 

Utbildningen är särskilt värdefullt för företag och yrkesverksamma som är engagerade i internationell handel av flera skäl:

 1. Optimera förmåner: Fördjupningsutbildningen ger dig en djupare förståelse för ursprungsregler och frihandelsavtals specifika detaljer. Detta gör det möjligt för dig att dra full nytta av de förmåner som dessa avtal erbjuder.
 2. Minska risker: Eftersom ursprungsregler och frihandelsavtal är komplexa, kan det finnas risker för att inte följa dem korrekt. Utbildningen hjälper dig att förstå de potentiella riskerna och hur du kan undvika dem.
 3. Effektivitet och noggrannhet: Noggrannhet är av yttersta vikt när det gäller ursprungsregler och frihandelsavtal. Kunskapen hjälper dig att förstå de komplicerade reglerna och hur du kan följa dem korrekt. Detta kan minska risken för förseningar i tullklarering och andra logistiska problem.
 4. Marknadsutnyttjande: Genom att vara välinformerad kan du identifiera och utnyttja marknadsmöjligheter som dessa avtal kan skapa. Du kan sälja dina produkter på nya marknader eller öka din närvaro på befintliga marknader genom att erbjuda attraktiva villkor som är möjliga tack vare dessa avtal.

Under utbildningen går vi igenom vilka olika typer av ursprungsregler som finns:

Icke förmånsberättigat ursprung

 • Bestämmelserna i Tullkodex mm
 • Certificate of origin

 

Förmånsberättigat ursprung

 • Vilka frihandelsavtal har EU?
 • Hur fastställer man en varas ursprung?
 • Bearbetningsregler
 • Kumulation av ursprung
 • EUR 1-certifikat, fakturadeklaration, ATR-certifikat
 • Beviskrav – Leverantörsdeklaration

 

Du kommer att fördjupa dina kunskaper om

 • Frihandelsavtal och vilka fördelar det kan innebära att nyttja dem
 • Betydelsen av att tillämpa ursprungsreglerna och frihandelsavtalen på rätt sätt
 • Hur du fastställer rätt ursprungsland
 • Vilket ursprungsintyg som krävs
 • Vilka beviskraven är
 • Hur och när du kan utfärda ursprungsintyg som ger din kund tullfrihet eller tullnedsättning.

 

Plats
I våra lokaler hos Handelskammaren Värmland, Tullhusgatan 1A, Karlstad

Bokningsvillkor
Din anmälan vill vi ha senast 23 oktober . Utbildningen har ett begränsat antal platser, så vänta inte med din anmälan!

Din bokning är bindande men du kan överlåta platsen till annan person. Om du av någon anledning får förhinder kan du fritt avboka fram till 2 veckor före utbildningsdagen. Vid avbokning/ombokning mindre än 2 veckor före utbildningsdagen debiteras hela avgiften.

Vi förbehåller oss rätten att ställa in planerade utbildningar och ändra utbildningsdatum varvid eventuella inbetalda avgifter i så fall återbetalas.

Är du osäker på om ditt företag är medlem i Handelskammaren?  KOLLA HÄR FÖR ATT SE ALLA MEDLEMMAR

Om du vill dela upp din betalning så är det inga problem. Skriv in det i meddelanderutan vid anmälan, så får du en faktura vid två tillfällen.

Är du intresserad av att delta på flera av våra utbildningar under året? Hör gärna av dig till Helena Englund, helena@handelskammarenvarmland.se, för att diskutera ett bra upplägg och få ett kostnadsförslag.

 

Fördjupa dina kunskaper

Fördjupningsutbildning i ursprungsregler och frihandelsavtal

 • Använd frihandelsavtal och sänk tullkostnaderna för kunden
 • Fastställ ursprungsland och använd rätt ursprungsintyg
 • Begär in rätt intyg från underleverantörer
 • Datum 7 nov
 • Tid 09.00–16.00
 • Plats På plats
👇🏻 Pris
Medlemmar 5500 SEK*
Övriga 6600 SEK*
* Priset avser kostnaden per person, i priset ingår lunch och fika samt digital dokumentation. Alla priser anges exkl. moms

Utbildningen vänder sig till dig som arbetar med eller är ansvarig för ursprungsfrågor vid export eller import, samt till dig som handlägger exportdokument, arbetar med inköp eller försäljning och som vill  fördjupa dina kunskaper om ursprungsregler, tullfrihet och tullnedsättning.

Fördjupningsutbildningen i ursprungsregler och frihandelsavtal är en investering i din kompetens och förmåga att hantera er internationella handel mer tryggt, effektivt och lönsamt. Teori varvas med övningar där vi tillämpar ursprungsreglerna i praktiska case.

Att använda frihandelsavtal och ha kunskap kring ursprungsregler ger fördelar som ökad konkurrenskraft,  minskade risker och bättre möjligheter att göra bra affärer på fler marknader. EU har frihandelsavtal med ca 70 länder och om du använder dessa blir många varor tullfria eller får tullnedsättning. En förutsättning för att nyttja frihandelavtalet är att varorna måste uppfylla de regler för ursprung som står i respektive avtal. 

 

 

Utbildningen är särskilt värdefullt för företag och yrkesverksamma som är engagerade i internationell handel av flera skäl:

 1. Optimera förmåner: Fördjupningsutbildningen ger dig en djupare förståelse för ursprungsregler och frihandelsavtals specifika detaljer. Detta gör det möjligt för dig att dra full nytta av de förmåner som dessa avtal erbjuder.
 2. Minska risker: Eftersom ursprungsregler och frihandelsavtal är komplexa, kan det finnas risker för att inte följa dem korrekt. Utbildningen hjälper dig att förstå de potentiella riskerna och hur du kan undvika dem.
 3. Effektivitet och noggrannhet: Noggrannhet är av yttersta vikt när det gäller ursprungsregler och frihandelsavtal. Kunskapen hjälper dig att förstå de komplicerade reglerna och hur du kan följa dem korrekt. Detta kan minska risken för förseningar i tullklarering och andra logistiska problem.
 4. Marknadsutnyttjande: Genom att vara välinformerad kan du identifiera och utnyttja marknadsmöjligheter som dessa avtal kan skapa. Du kan sälja dina produkter på nya marknader eller öka din närvaro på befintliga marknader genom att erbjuda attraktiva villkor som är möjliga tack vare dessa avtal.

Under utbildningen går vi igenom vilka olika typer av ursprungsregler som finns:

Icke förmånsberättigat ursprung

 • Bestämmelserna i Tullkodex mm
 • Certificate of origin

 

Förmånsberättigat ursprung

 • Vilka frihandelsavtal har EU?
 • Hur fastställer man en varas ursprung?
 • Bearbetningsregler
 • Kumulation av ursprung
 • EUR 1-certifikat, fakturadeklaration, ATR-certifikat
 • Beviskrav – Leverantörsdeklaration

 

Du kommer att fördjupa dina kunskaper om

 • Frihandelsavtal och vilka fördelar det kan innebära att nyttja dem
 • Betydelsen av att tillämpa ursprungsreglerna och frihandelsavtalen på rätt sätt
 • Hur du fastställer rätt ursprungsland
 • Vilket ursprungsintyg som krävs
 • Vilka beviskraven är
 • Hur och när du kan utfärda ursprungsintyg som ger din kund tullfrihet eller tullnedsättning.

 

Plats
I våra lokaler hos Handelskammaren Värmland, Tullhusgatan 1A, Karlstad

Bokningsvillkor
Din anmälan vill vi ha senast 23 oktober . Utbildningen har ett begränsat antal platser, så vänta inte med din anmälan!

Din bokning är bindande men du kan överlåta platsen till annan person. Om du av någon anledning får förhinder kan du fritt avboka fram till 2 veckor före utbildningsdagen. Vid avbokning/ombokning mindre än 2 veckor före utbildningsdagen debiteras hela avgiften.

Vi förbehåller oss rätten att ställa in planerade utbildningar och ändra utbildningsdatum varvid eventuella inbetalda avgifter i så fall återbetalas.

Är du osäker på om ditt företag är medlem i Handelskammaren?  KOLLA HÄR FÖR ATT SE ALLA MEDLEMMAR

Om du vill dela upp din betalning så är det inga problem. Skriv in det i meddelanderutan vid anmälan, så får du en faktura vid två tillfällen.

Är du intresserad av att delta på flera av våra utbildningar under året? Hör gärna av dig till Helena Englund, helena@handelskammarenvarmland.se, för att diskutera ett bra upplägg och få ett kostnadsförslag.

 

Utbildare Per Anders Lorentzon

Per Anders driver sedan 2023 sitt egna företag PALor Consultant efter 14 år på Tullverket och drygt 31 år  på Sydsvenska Industri- och Handelskammaren. Han är mycket omtyckt av våra tidigare kursdeltagare och har över 40 års erfarenhet av frågor inom tullregler, leveransvillkor och handelsprocedurer. Han har dessutom skrivit Stora Importhandboken.

Håll koll på regler och spara tid

Välkommen till en heldag där vi går igenom regler kring ursprungsintyg, ursprungsland och frihandelsavtal. Exporterar du varor utanför EU har du säkert fått önskemål från kunder om att utfärda ursprungsintyg för de sålda varorna. Att ha koll på vilka regler som gäller är viktigt och kan spara tid och pengar både för dina kunder och ditt eget företag.

Det finns två slags ursprungsbestämmelser och vilka du ska använda samt hur ursprungslandet fastställs beror på till vilka länder varan kommer att exporteras. Samma vara kan få olika ursprungsland beroende på vart den ska exporteras och vilka regler som används!

Per Anders Lorentzon förklarar – så påverkar ursprungsland och frihandelsavtal hela företagets affär

Under denna utbildningsdag går vi igenom reglerna för hur man fastställer rätt ursprungsland, vilket slags ursprungsintyg som ska användas samt vilka beviskrav som finns. Vi kommer också att prata om betydelsen av att tillämpa ursprungsreglerna och frihandelsavtalen på rätt sätt och hur det kan inverka på affären. 

Förstärk internationella handelskompetens med vårt Certifieringsprogram

Utbildningen Effektiv tullhantering kan väljas helt fristående från vårt utbildningsprogram inom internationell handel eller ingå som en av tre grundutbildningar i Certifiering i export och importhantering. Certifieringen är ett skräddarsytt erbjudande för dig som arbetar med internationella affärer och vill bli tryggare i din roll.