Handelsdokument

Handelskammaren Värmland utfärdar handelsdokument som förenklar och sparar pengar vid handel med utlandet. Som medlemsföretag har du tillgång till kostnadsfri rådgivning i dokumenthanteringsfrågor och rabatt vid utfärdande av handelsdokument.

Vår expeditionstid

Måndag – fredag: 09.00-14.30. Lunchstängt 12.00-13.00.
Dag före röd dag: 9.00-12.00.

Kontakt

Ring oss på 054-22 14 80 eller maila till info@handelskammarenvarmland.se.

Ansvarig för handelsdokument är Birgitta Berg.

BESÖKSADRESS

Tullhusgatan 1A, plan 5
652 26 Karlstad

Postadress:
Handelskammaren Värmland
Box 6004
651 28 Karlstad

Utfärdande av handelsdokument

Dokument som ska viseras skickar du till oss via CSign (se nedan) eller med post till Handelskammaren Värmland, Box 6004, 651 28 Karlstad. Vi behandlar dokumenten omgående och returnerar dem med vändande post. Du kan även få handelsdokumenten viserade över disk. Se våra expeditionstider ovan.

Tänk på att att en kopia av dokumenten alltid ska bifogas för arkivering hos Handelskammaren Värmland.

Originalblanketter och diverse litteratur kan beställas hos oss.

CSign

Handelskammaren använder CSign – ett digitalt och webbaserat ansöknings- och signeringsförfarande för olika exportdokument, såsom Certificate of Origin och EUR-1 certifikat.

Att ansöka om exportdokument digitalt via tjänsten CSign är ett kostnadsfritt och säkert tillvägagångssätt. Med e-legitimation går det snabbt och enkelt att signera din ansökan, Och det är inte svårare än att skicka ett vanligt mail med bifogade filer!

Skickar du in din ansökan via CSign före klockan 14.00, behandlar vi dina dokument samma dag (vardagar) och skickar med posten. Se eventuella ändrade expeditionstider ovan som kan påverka hanteringen.

Läs mer här om Csign här!

Rådgivning

Vi hjälper dig gärna att hitta rätt bland alla dokument, regler och förfaranden inför en import- eller exportaffär. Kortare rådgivning är alltid kostnadsfri för våra medlemmar och när det gäller längre uppdrag har vi konkurrenskraftiga priser, speciellt för dig som är medlem.

Läs mer

Krav vid export
Krav vid export varierar från land till land, och om du exporterar till många länder är vårt tips att prenumerera på Skeppningshandboken, som ges ut av Business Sweden. Den innehåller information om exempelvis dokumentkrav och exportrestriktioner. Du finner också mycket av informationen i EU:s marknadsdatabas, Market Access Database. I denna databas kan du kostnadsfritt söka efter vilka dokument som krävs, hur de ser ut samt aktuella tull- och importavgifter.

Krav på visering av Handelskammaren
Vid export till en del länder krävs det att vissa dokument ska vara viserade av Handelskammaren för att import över huvud taget ska få äga rum. Det kan exempelvis röra sig om fakturor och prislistor. Det kan också finnas dokumentkrav i en remburs som innebär att vissa dokument måste vara viserade.

Avgifter för utfärdande
Vi tar ut en avgift för att utfärda och visera handelsdokument, prislista-2018. Du som är medlem i Handelskammaren Värmland har rabatt.

ATA-carnet

Med en ATA-carnet sparar du tid och pengar när du ska exportera gods temporärt utanför EU. Den är en internationell tullhandling som gäller i ett femtiotal länder för att tillfälligt föra in och ut varor utan att betala eller deponera tull, moms och andra avgifter.

ATA-carnet gäller för yrkesutrustning, varor för mässor och utställningar samt varuprover, och gäller för de flesta varor.

ATA-carneten gör tullförfarandet enklare och snabbare då du inte behöver uppsöka tullexpeditionen utan enbart passera tullfiltrets röda gång. Och du behöver endast ett dokument med dig på resan!

Läs mer här!

Ansökan
Vi vill gärna att du slår oss en signal på 054-22 14 80 innan du fyller i din ansökan nedan.

För att ansöka om en ATA-carnet fyller du i denna mall.

Ansökan skickar du sedan till info@handelskammarenvarmland.se.

 

Ursprungsintyg

Handelskammaren Värmland utfärdar olika typer av ursprungsintyg. Vilket intyg som ska användas beror på vilket land du ska skicka varorna till samt vilket ursprungsland varorna har. Vi hjälper dig gärna att hitta rätt intyg och ofta kan vi besvara dina frågor snabbt och enkelt. Ibland är bestämmelserna krångliga och då behöver vi göra en noggrannare utredning. Hör därför gärna av dig med frågor i god tid innan exporten ska göras.

Information om de olika ursprungsintygen finner du nedan:

Ursprungscertifikat/Certificate of origin

Vid export till många länder utanför EU erfordras ett ursprungscertifikat, ett så kallat Certificate of Origin. Det är ett bevis som styrker dina varors ursprung och ska utfärdas i exportlandet. Den utländska tullen vill ofta se ett formellt intyg på varornas ursprung på grund av handelspolitiska eller statistiska skäl. Din kund kan även vilja ha ett Certificate of origin, exempelvis om varorna ska exporteras vidare.

Läs mer

Ansökan om Certificate of origin

Här kan du ladda ner mall och anvisningar för hur ursprungscertifikatet ska fyllas i, och därefter skriver du ut texten på en originalblankett. Blanketten kan du beställa på Handelskammaren Värmland genom att ringa oss på 054-22 14 80 eller skicka e-post till info@handelskammarenvarmland.se

Klicka här för att ladda ner mall för UC
Klicka här för att ladda ner anvisningar för att fylla i UC

Vi hjälper dig
När blanketten är ifylld skickar du den med post till Handelskammaren Värmland, Box 6004, 651 28 Karlstad. Vi returnerar det stämplade och påskrivna UC-certifikatet med vändande post. Du kan även få certifikatet behandlat över disk på vårt kontor i Karlstad. Se våra expeditionstider ovan.

Tänk på att alltid bifoga en fakturakopia som underlag och för arkivering hos Handelskammaren Värmland. Om varorna inte har ursprung i EU behöver du dessutom bifoga en kopia på underleverantörsfakturan.

Avgifter för utfärdande
Handelskammaren tar ut en avgift för att utfärda ursprungscertifikat, se prislista. Du som är medlem i Handelskammaren Värmland har alltid rabatt.

EUR 1-certifikat

EUR 1-certifikatet används vid handel med de länder som EU har tecknat frihandelsavtal. Klicka här för att se en förteckning över de länder som det gäller. För att kunna ansöka om ett EUR 1-certifikat måste varorna ha ett så kallat preferensberättigat ursprung.  Reglerna finner du i de olika frihandelsavtalens bearbetningslistor.

Handelskammaren Värmland håller regelbundet kurser inom detta område för att hjälpa dig som exportör att tolka och hitta rätt bland reglerna.

Läs mer

Blankett för EUR 1-certifikat
Här kan du ladda ner mall och anvisningar för hur EUR 1-certifikatet ska fyllas i och därefter skriver du ut texten på en originalblankett. Blanketten kan du beställa hos på Handelskammaren Värmland genom att ringa oss på 054-22 14 80 eller skicka e-post till info@handelskammarenvarmland.se

Klicka här för att ladda ner mall för EUR 1.
Klicka här för anvisningar för att fylla i EUR 1.

Vi hjälper dig
När blanketten är ifylld skickar du den med post till Handelskammaren Värmland, Box 6004, 651 28 Karlstad. Vi returnerar det stämplade och påskrivna certifikatet med vändande post. Du kan även få EUR 1-certifikatet behandlat över disk på vårt kontor i Karlstad. Se expeditionstider ovan.

Tänk på att alltid bifoga en fakturakopia som underlag och för arkivering hos Handelskammaren Värmland .

Tullverket stämplar och skriver också på EUR 1-certifikat. Kontaktuppgifter finner du på Tullverkets hemsida.

Avgifter för utfärdande
Handelskammaren tar ut en avgift för att utfärda EUR 1-certifikat, se prislista.

Fakturadeklaration

Om varuvärdet understiger, i regel 6000 Euro, krävs inget EUR 1-certifikat utan en deklaration kan skrivas direkt på fakturan (undantag finns till vissa länder). I fakturadeklarationen anger du vilket ursprungsland dina varor har. Deklarationens formulering beror på vilken frihandelspart som du skickar varorna till. Den vanligaste lydelsen finns på Tullverkets hemsida.

Läs mer

Tillstånd från Tullverket

För att kunna skriva fakturadeklarationer på leveranser med högre varuvärden krävs ett tillstånd från Tullverket. Ansökan om att få utfärda fakturadeklarationer på högre värden finns på Tullverkets hemsida.

A.TR.-certifikat

När varor som omfattas av tullunionsfördraget exporteras till Turkiet kan ett intyg, varucertifikat A.TR. utfärdas om varan är i fri omsättning.

Blankett för A.TR.-certifikat
Här kan du ladda ner mall och anvisningar hur A.TR.-certifikatet ska fyllas i, och därefter skriver du ut texten på en originalblankett. Blanketten kan du beställa hos Handelskammaren Värmland, genom att ringa 054-22 14 80 eller skicka e-post till info@handelskammarenvarmland.se

Klicka här för att ladda ner mall för A.TR.-certifikat.
Klicka här för anvisningar för att fylla i A.TR.-certifikat.

Certifikatet stämplas endast av Tullverket i samband med export, och Tullverkets kontaktuppgifter finner du här.

Läs mer

Tillstånd från Tullverket
Ansökan om tillstånd att själv utfärda varucertifikat A.TR. görs också hos Tullverket.

Leverantörsdeklaration

Leverantörsdeklarationer används för att styrka en varas ursprung mellan företag inom EU.

Deklarationens formuleringar och ytterligare information finner du på Tullverkets hemsida.

jail