Jonas Evaldsson och Emma Jakobsson, kommunikatörer i Arbetsmarknadskunskap, håller en digital föreläsning
Nyhet
| 2021-05-05

24 000 elever får Arbetsmarknadskunskap på schemat

Det finns ett glapp på arbetsmarknaden, där många unga står utan jobb, samtidigt som många arbetsgivare har svårt att hitta rätt kompetens. Nu står det klart att Arbetsmarknadskunskap kommer på schemat för Värmlands och Åmåls alla högstadieelever, och även för en stor del av gymnasieeleverna, under de kommande tre åren!

Nu har Värmlands alla kommuner och Åmåls kommun, ett 40–tal privata arbetsgivare samt Region Värmland beslutat sig för att göra gemensam sak för att tillsammans öka ungas kompetens om var jobben finns och hur de tar sig till dem. Satsningen är en förlängning och en uppväxling av det projekt som sjösattes under höstterminen 2018, med Handelskammaren Värmland som huvudman, där 19 000 högstadie- och gymnasieelever deltagit på föreläsningar i Arbetsmarknadskunskap.

– Det är viktigt att vi fortsätter att prata med unga om framtidens arbetsmarknad och hur de tar sig ut i jobb. Men vi behöver också berätta för dem i vilka branscher jobben finns i Värmland och Åmål. Tack vare den breda uppslutningen runt satsningen kan vi vara arbetsgivarnas förlängda arm ute i klassrummen och gå in på djupet för att få fler unga intresserade av yrken inom t.ex. teknik, vård och omsorg och industri.

Det förklarar Mikael Björemo som är projektledare för Arbetsmarknadskunskap på Handelskammaren Värmland.

Föreläsningar tillsammans med arbetsgivare

Under sin studietid får eleverna ta del av ett antal föreläsningar på temat Arbetsmarknadskunskap. För skolorna är dessa föreläsningar ett betydelsefullt komplement till det arbete som studie- och yrkesvägledare, ihop med lärare, gör för att förbereda eleverna inför framtida val.

– Genom att ta del av Handelskammarens satsning på Arbetsmarknadskunskap, får våra elever en mycket god grund för att tänka framåt och se möjligheter inom olika studie- och yrkesval, säger Ylva Winter, skolchef på Sunne kommun.

Föreläsningarna, som kommer att ske både digital och ute på plats i skolorna, hålls av erfarna kommunikatörer, med god kunskap om arbetsgivarnas framtida kompetensbehov. Förutom kommunikatörerna kommer eleverna att träffa representanter från arbetsgivarna.

– Elevernas kontakt med arbetslivet har blivit lidande under pandemin. Därför är det viktigt att den stärks. En del i detta är att arbetsgivare från olika branscher är på plats ute i skolorna och pratar direkt till eleverna, säger Mikael Björemo.

Vill att fler unga söker sig till branschen

Ett av företagen som är med och finansierar satsningen är Nordmarkens Fasader i Töcksfors. För Jonas Nilsson, vd på företaget, var det två saker som gjort att de valde att bli en del av Arbetsmarknadskunskap: Att fler ska få upp ögonen för deras bransch och hans personliga engagemang för ortens ungdomar.

– Vi vill visa ungdomarna att det finns spännande jobb i Värmland och Åmål och i bästa fall kan vi få fler personer som söker sig till vår bransch, men lika viktigt är att förbereda ungdomarna för arbetslivet i stort och få upp utbildningsnivån. Vi ser potential i dem som finns här på orten och behöver hälla i dem lite självförtroende. De måste våga tro att de kan, säger Jonas Nilsson.

För en del av arbetsgivarna handlar det också om att få fler tjejer att intressera sig för det som i dag är mansdominerade yrken, inte minst inom industrin.

– Vi har idag svårt att hitta kompetens inom bland annat el, mekanik och automation. Det är mest killar som söker sig till den typen av yrken och vi har ett jobb att göra för att locka fler tjejer. Det tror vi att vi gör bäst genom att träffa och prata med dem, säger Sandra Jonsson, HR Partner på Billerud Gruvön.

Arbetsmarknadskunskap vid föräldramöten

Samtidigt som elever på högstadiet och gymnasiet får Arbetsmarknadskunskap på schemat kommer Arbetsmarknadskunskap också bli en del av många av de föräldramöten som skolorna genomför för vårdnadshavare, under höstterminen i årskurs nio. Detta för att säkerställa att även vårdnadshavarna har uppdaterad kunskap om framtidens arbetsmarknad, när gymnasievalet diskuteras hemma vid köksbordet.

Mikael Björemo

Ansvarig marknad och event