Nyhet
| 2022-02-18

3 sätt att bli en attraktiv arbetsgivare

Ungdomar lämnar Värmland i tron att jobben finns i de större städerna. Men flera värmländska företag arbetar aktivt med att behålla kompetensen. Bra, men hur? Jo, genom att vara en attraktiv arbetsgivare. Handelskammaren bjöd in till ett samtal mellan arbetsgivare och studenter.

Under februari bjöd Emma Jakobsson och Jonas Evaldsson, som jobbar med Arbetsmarknadskunskap Värmland/Åmål, in arbetsgivare. Kommuner, privata företag och Region Värmland fick ta del av inspiration om hur man kan bli en attraktiv arbetsgivare. Och vilket engagemang det blev med många frågor och bra samtal!

Så jobbar Moelven med traineeprogram

Erik Hernvall Jonsson från Trollhättan flyttade till Karlstad för att studera. Han hade inga tankar på att stanna i Karlstad efter sin examen som högskoleingenjör inom maskinteknik men blev rekryterad till Moelvens traineeprogram. Idag, två år senare, är Erik kvar i Karlstad och fastanställd på Wood AB.

”Traineeprogrammet var en väldigt rolig väg in och har levt upp till alla mina förväntningar. Det har varit en otroligt rolig resa. Jag har haft möjlighet att skapa ett kontaktnät som är väldigt värdefullt även efteråt”, säger Erik.

Moelven startade med sitt traineeprogram 2017. Jeanette Löfberg, kompetensutvecklare och huvudansvarig för Moelvens traineeprogram, berättar att responsen på deras traineetjänster har varit väldigt bra. Förra året fick de till och med öppna upp för fler tjänster.

”Man behöver inte göra det så avancerat. När vi skulle starta med traineetjänsterna hörde vi oss för hur andra hade gått till väga och gjorde en del benchmarking”, säger Jeanette.

Volvo CE vill främja tjejers teknikintresse

Volvo CE satsar på att få fler unga kvinnor att välja en ingenjörsinriktning. De har därför startat ett projekt ”Vera - låna en ingenjör” tillsammans med Mälardalens Universitet. Projektet bjuder in tjejer från årskurs 4-6 att lösa riktiga utmaningar inom ingenjörsyrket. Idag är det övervägande killar som söker de flesta tekniska utbildningarna. Forskning visar att tjejer har en tendens att tappa sitt teknikintresse mellan 11- 12 års ålder. Därför måste man påverka i tidig ålder. Ingenjörerna på Volvo CE och ingenjörsstudenter har fungerat som mentorer till eleverna och varit med under hela processen.

”Jag är otroligt imponerad över vilken kreativitet och energi eleverna har lagt på sina lösningar. De har presenterat det med bravur. När vi efter projektet har frågat tjejerna hur många som kunnat tänka sig att bli ingenjörer räcker nästan alla upp handen, vilket är fantastiskt roligt”, säger Christina Nordin på Volvo CE.

Projektet har fått stor internationell spridning och andra företag har tagit kontakt och vill höra mer.

Studenterna vill ha en arbetsgivare som tar ansvar

Marlene Blüme Garcia och Felix Andersson är nationellt rekryterade studenter som studerar civilekonom och civilingenjör inom maskinteknik på Karlstads Universitet. Om de skulle få ett bra jobberbjudande kan de tänka sig att stanna i Karlstad. Att vara en attraktiv arbetsgivare är för dem att ha en bra företagskultur som aktivt jobbar med hållbarhet, jämställdhet och mångfald.

”Jag som blivande anställd vill gärna jobba på ett företag som har ett bra hållbarhetstänk. Jag tror att alla företag kommer att behöva jobba mycket mer med den frågan”, säger Felix.

Det är viktigt med en arbetsgivare som tar ansvar.

”Nya generationen har hållbarhetstänket med sig på ett helt annat sätt än tidigare. Då är det naturligt att välja en arbetsplats som matchar med ens värderingar”, säger Marlene.

Marlene och Felix betonar också vikten av att ha ett bra och tydligt ledarskap.