Nyhet
| 2023-04-27

Handelskammarens nya styrelseledamöter

Vi är glada att välkomna Sara Fernqvist, vd på LJ-fastigheter och Urban Rohdin, vd på Fryksdalens Sparbank som nya styrelseledamöter i Handelskammarens styrelse! Deras omfattande erfarenhet och expertis kommer att vara ovärderlig för att hjälpa till att stödja och främja det värmländska näringslivet.

Både Sara och Urban har en gemensam vision om att positionera Värmland ännu mer och lyfta fram de mindre orterna. Ett perspektiv som förväntas passa många av medlemmarna och bidra till en positiv utveckling för Handelskammaren.

Sara är en "hemvändare" från Göteborg som har funnit goda karriärvägar i Värmland och Arvika. Hon beskriver sin nya roll i styrelsen som spännande, men också nervös över att ta sig an det nya uppdraget. Hennes kunskap kommer att vara en stor tillgång för Handelskammaren.

- Jag är imponerad över det jobb som gjorts på Handelskammaren, speciellt det som gjordes under pandemin. Och det ska bli otroligt spännande och lärorikt att få vara en del Handelskammarens styrelse. Jag vill representera de mindre orterna och de mindre företagen i styrelsen, säger Sara Fernqvist.

Urban har en stark bakgrund inom banksektorn och har lett Fryksdalens Sparbank till framgång. Hans expertis inom den finansiella marknaden och affärsutveckling kommer att vara en ovärderlig tillgång för Handelskammaren när det gäller att hjälpa företag att växa och utvecklas.

- Jag ser fram emot att få vara med och bidra och utveckla näringslivet, framför allt Sunne och den delen jag representerar. Och att jag få ta del av en ny styrelse och nya människor. I slutändan handlar allt om helheten. Allt måste hänga ihop. Jag vill stärka Värmlands position, säger Urban Rohdin.

Tillsammans med resten av styrelsen är vi säkra på att Sara och Urban kommer att bidra till att stärka Handelskammaren. Vi ser fram emot att arbeta tillsammans!