Nyhet
| 2022-04-08

Hur ser framtida Karlstad ut?

Den 5 april hade vi frukostträff. Temat var ”Att bygga framtidens Karlstad”. Det pratades stadsutveckling, hållbarhet, möjligheter och vilka fallgropar vi bör undvika. Det skapade minst sagt intressanta samtal, både på plats och digitalt! 

Kortare ledtider och minskade politiska beslut 

Ulrika K Jansson är sedan 1 april Karlstads nya kommundirektör. Närmast kommer hon från Enköpings kommun.  

”Mitt uppdrag är att Karlstad ska fungera så bra som möjligt och fortsätta att skapa den hållbara och attraktiva utvecklingen. Jag drivs av att se bra resultat och att driva processer. Att verka i komplexa sammanhang och skapa bra förutsättningar”, säger Ulrika.  

Ulrika tycker att mycket fungerar bra i Karlstad men ser fram emot att växla upp och sätta Karlstad på kartan nationellt. Hon betonar vikten av bra kommunikationer och tillgänglighet som viktiga frågor att jobba med.  

”Vi behöver bredda nätverket från kommunen och få med relevanta kontakter. Och vi måste ha förmågan att se bredare och inte fasta i interna processer. Lyfta blicken och göra tillsammans”, säger Ulrika.  

Förutom att vara kommundirektör har Ulrika också arbetat som programdirektör för samhällsbyggnad i Örebro. Erfarenheterna därifrån är något hon vill plocka med till tjänsten här i Karlstad. Hon pratar om kortare ledtider och minskade politiska beslut.  

”En detaljplan kan man exempelvis göra olika. Det är ganska lagstyrda processer. Man kan göra de kortare eller längre på insidan i kommunerna. Vissa delar styrs av lag och vissa av kultur skulle jag säga. Det kan man skruva lite i”, säger Ulrika.  

”Infrastruktur och transporter är helt avgörande” 

Alan Schürer, stadsbyggnadsdirektör i Karlstad sedan ett år tillbaka, kommer också med andra perspektiv då han tidigare arbetat i Göteborg. Han håller med Ulrika om att Karlstad är en attraktiv stad med ett starkt näringsliv som håller på att utvecklas. Men menar att de största fallgroparna för Karlstads framtid är infrastruktur och transporter.  

”Infrastruktur och transporter är helt avgörande. Resecentrum är det viktigaste vi har framför oss. När en stad växer blir den mer formell. Det medför en del problem. Exempelvis överklagan och samråd. Vi behöver hjälpas åt och hålla ihop samhället. Inte fastna i småsaker”, säger Alan. 

”Brist på villatomter” 

Förutom infrastruktur- och transportproblem. Har vi en stad som möjliggör ett Karlstad för alla? Den frågan ställde vi Jessica Lundgren, vd på HSB.  

”HSB har en väldigt bra bredd på hyresrätter och bostadsrätter. Bristen är villatomter. Vi är en av aktörerna som vill vara med och bygga bostäder, fastigheter och som jagar mark. HSB försöker också bidra till att det ska vara lätt för unga att komma in på bostadsmarknaden. Just nu är det väldigt svårt att låna för unga. HSB har tillsammans med Riksbyggen lobbat länge för att underlätta för de yngre”, säger Jessica.  

Hållbara byggmaterial 

För att utveckla en stad krävs mycket betong och trä. Frågan är vad som är mest hållbart? Joakim Sveder, platschef på Stora Enso Timber och Mats Karlsson, produktchef på Thomas Betong hade två olika svar. Efter lite debatt enades de till slut om att det ena inte behöver utesluta det andra.  

”Det behövs alla material. Det beror på vilken funktion man ska ha. Vi som tillverkar betong måste ställa om och göra förändringar i processer och tillverkning för att vara klimatförbättrande och håller på med det också”, säger Jonas.  

Nya material har tillkommit. Korslimmat trä togs fram för ett antal år sen, något som många byggare fått upp ögonen för. 

”Korslimmat trä är en otroligt bra produkt ur miljösynpunkt. Men vi ska inte sluta använda betong. Vi behöver betong i fundamenten på våra hus. Trä och betong kommer att vara samarbetsparters i framtida byggen också”, säger Joakim.