framtiden Värmland 2040
Nyhet
| 2020-10-22

Ny rapport: Detta pekar företagen ut som viktigast inför 2021

I vår åttonde rapport av "Så mår företagen i Värmland" spanar vi framåt och belyser sex teman som pekats ut av våra medlemsföretag som de alla viktigaste inför 2021.

Vad är viktigast inför 2021?

Vid sju tillfällen sedan i mars har vi sammanställt de ögonblicksbilder och svängningar som vi sett och som vi fått med oss från de över 1300 samtal som vi haft med alla er medlemmar. En del av er upplever nu att det börjar tuffa på, att det gått bättre än förväntat eller att en lyckad omställning givit en push framåt, men många av er har det också fortfarande väldigt tufft. I vår åttonde rapport flyttar vi fokus från "här och nu" till framtiden, och har ställt er frågan "Vad är viktigast inför 2021?". Era inspel har vi samlat under sex teman.

Här hittar du rapporten: "Vad är viktigt inför 2021", version 8 av Så mår företagen i Värmland.

Du kommer att se att många frågor hänger ihop, att det finns korta och långa perspektiv och att det inte heller finns en enda lösning eller en enda aktör som löser de utmaningar som vi står inför. Detta behöver vi jobba för tillsammans - som företag, organisationer och offentlighet. Som medarbetare, ledare och kompis. 

Nu för vi era röster vidare

Igår bjöd vi in Värmlands alla kommunstyrelseordföranden för ett samtal kring rapporten och i eftermiddag loggar vi återigen in på Teams för att lyfta det som ni pekat ut som allra viktigast, denna gång för våra värmländska riksdagsledamöter. I morgon träffar vi kommunernas näringslivssamordare. Rapporten kommer vi som vanligt också att skicka till andra berörda myndigheter.

Vi hoppas dessutom att du har nytta av den genom att få en översikt över de funderingar, möjligheter och utmaningar andra runt omkring dig har.

För Handelskammarens del kommer dessa sex teman att lägga grunden för vårt arbete nästa år och du kommer säkerligen att känna igen dig framöver.