Nyhet
| 2020-09-04

Prioritera stråket Oslo-Stockholm!

Vi har skrivit ett inspel till Trafikverket Region Väst, om att prioritera stråket Oslo-Stockholm i det inriktningsunderlag inför nästa nationella transportplan som för närvarande tas fram. För Värmlands del är oerhört viktigt att få till en bättre tågförbindelse i stråket, dels för att marknaderna längst stråket är superviktiga, dels för att styra om till ett hållbart resande.

Såhär skrev vi:

Hej!

Handelskammaren Värmland är en regional och obunden näringslivsorganisation. Vi styrs och finansieras av våra medlemmar – 1150 företag och organisationer verksamma i Värmland – i alla branscher, storlekar och kommuner. Tillsammans motsvarar dessa arbetsgivare varannan människa som går till jobbet i Värmland. På uppdrag av våra medlemmar driver vi breda regionala frågor och jobbar för att göra Värmland till en ännu bättre plats för företagen och för människorna som lever och vill leva här.

Till framtagandet av inriktningsunderlaget inför transportinfrastrukturplaneringen för en ny planperiod vill vi skicka med ett inspel och med detta också en fråga.

I de senaste två nationella transportplanerna har stråket Oslo-Stockholm pekats ut som en brist. Det har utifrån detta tagits fram en genomarbetad åtgärdsvalsstudie för stråket och ÅVS:erna Värmlandsbanan och Gods Värmland befinner sig i sitt slutskede. Vi upplever att mycket av det som planeras för i stråket görs med planerna om Oslo-Stockholm under tre timmar i bakhuvudet. Vår fundering är vilket som är nästa steg? Hur ser Trafikverket Region Väst på utvecklingen av stråket Oslo-Stockholm?

För Värmlands del är det viktigare än någonsin att få till en bättre tågförbindelse i stråket mellan Oslo och Stockholm – två expansiva huvudstadsregioner som fortsatt kommer att vara viktiga tillväxtgeneratorer för nationerna och för marknaderna däremellan. Värmlands relation till Norge är stark. Våra ekonomier är beroende av att varor, tjänster och arbetskraft rör sig mellan länderna. Vårt grannland i väst är även Sveriges största handelspartner sett till export, och enligt SCB uppgick varuexporten till Norge till över 162 miljarder ifjol. Länken till Oslo är således viktig både för Värmland, Region Väst och Sverige. Idag binds Oslo, Värmland och Stockholm samman av en järnväg som inte håller måttet, varken idag eller imorgon, och vi behöver beslut som för frågan framåt. 

Konkurrensen framöver kommer att bli tuff, när en hel värld ska återhämta sig från en pandemi som skakat om ekonomier och företag i grunden. Värmländska företags kunder finns över hela Sverige och världen och vår plats på kartan kommer att spela roll. Den spelar roll för besöksnäringen och mötesindustrin, den spelar roll för tjänsteföretagen, med kunder långt utanför Värmlands gränser, och den spelar roll för de industrier som är en del av stora globala logistiknät och produktionssystem. Samtidigt som vi får igång ekonomin behöver vi också styra om våra verksamheter för en hållbar framtid. Bättre tågförbindelser, med ökad kapacitet och kortare restider, banar väg för ett mer hållbart transportsystem och skapar ytterligare möjligheter för pendlare, affärsresenärer och gods i regionen och i stråket.

Handelskammaren Värmland står bakom det långt gångna arbetet i bolaget Oslo-Stockholm 2.55, vars uppdrag är att påskynda utbyggnaden av järnvägen mellan huvudstäderna, och få ner restiden däremellan till under tre timmar. Det fina i kråksången är ju också att bolaget, som ägs av regioner och kommuner i stråket, visat att investeringen är samhällsekonomiskt och kommersiellt lönsam och att det går att hitta annan finansiering än skattemedel. En snabbare järnvägsförbindelse skulle generera ett resande i en sådan omfattning att det går att brukarfinansiera investeringarna i den nya infrastrukturen.

För att Värmland ska växa och utvecklas behöver företagen här kunna göra många och bra affärer och till det krävs det också människor som vill leva och bo här i Värmland. Det är detta en investering i järnvägen handlar om för oss. 

Vi ses gärna och pratar vidare om hur det värmländska näringslivet ser ut och vad våra medlemsföretag pekat ut som viktigt för att de ska kunna verka och växa här i Värmland. Bra förutsättningar för att transportera människor och gods till, från och inom regionen är för oss en framtidsfråga.

Tack på förhand och på återhörande!

Ingela Larsson, Ansvarig för infrastruktur- och transportfrågor, Handelskammaren Värmland

Tillsammans gör vi skillnad

Vill du också se en satsning på järnvägen i stråket Oslo-Stockholm?

Vill du engagera dig i denna fråga eller bara hålla koll på vad som händer?  Hör av dig till Ingela Larsson!