Nyhet
| 2022-12-01

Så mår företagen i Värmland - är lågkonjunkturen här?

Media rapporterar om skenande inflation, räntehöjningar, skyhöga energipriser och att vi står inför den mest ödesmättade vintern på decennier. Men känner de värmländska företagen igen sig i den bilden och vad tror de om 2023?

Hur företagen påverkas är inte svart eller vitt, eller antingen eller. Det vittnar våra 257 samtal som vi haft med våra medlemmar de senaste veckorna om. Att svenska hushåll känner av ökade kostnader till följd av högre ränta, ökade energipriser samt större livsmedelsutgifter är något vi alla kan skriva under på.

Hos företagen ser några en inbromsning och flera sliter med prisökningar. Men väldigt många har också en vardag som präglas av stor efterfrågan, där man på olika sätt lyckats parera exempelvis höjda kostnader om än med minskad marginal som följd.

Summa summarum så går många värmländska företag relativt eller till och med väldigt bra. I alla fall här och nu. Det finns förstås även en medvetenhet om, en ödmjukhet inför och ibland en oro kring att en lågkonjunktur är på väg.

Att förhålla oss till inflation och ökade kostnader är en viktig del av det dagliga arbetet. Ofta sker dessa förändringar just nu på bekostnad av vår marginal.
Anders Bared, Director regulatory affairs, Aurena Laboratories AB
Vi känner inte igen oss i den bild som målas upp om nedgång och lågkonjunktur. Hos oss är det fullt drag. Vi jobbar bland annat med kraftförsörjning, kommunikation och tung basindustri, i branscher där det är full fart hos kunderna. Vi håller nu på att bygga ut för att vi behöver mer yta för alla nyrekryteringar som kommit efter semestern. Vår största utmaning är kompetensförsörjningen. Vi jobbar på att stärka varumärket för att på så sätt locka fler personer mot teknikyrkena.
Stefan Smeland, platschef Rejlers
Vi har inte sett någon nedgång riktigt ännu men vi befarar att den kommer efter jul. Då har den första riktigt höga elräkningen kommit, höga räntor på det och så julen. Det kommer nog ta lite tid innan privatresenärerna är igång igen.
Lena Malmberg, General manager, Clarion Collection Hotell Plaza

Tack för att du delar med dig 🧡

Genom att du och alla andra Handelskammarmedlemmar delar med er av era berättelser om hur ni mår, vad ni behöver och vad ni tror om framtiden, kan vi vara en stark och aktuell röst. Du bidrar också med omvärldskoll och inspiration till företagen runt omkring dig och med viktig input till beslutsfattare såväl regionalt som nationellt. 

Tillsammans håller vi i och håller ut och tar hand om varandra!

/ Vännerna på Handelskammaren Värmland