Nyhet
| 2021-01-29

Viktigt med fortsatta investeringar i infrastruktur

Handelskammaren Värmland har nu skickat ett remissyttrande till regeringen gällande Trafikverkets inriktningsunderlag till den kommande infrastrukturplaneringen.

Två viktiga viktiga huvudspår i denna är:

  • Mer pengar behövs för att vi inte ska behöva välja mellan underhåll, objekt i planen och investeringar inför framtiden.
  • Satsa på järnvägen mellan Oslo och Stockholm.

Läs remissyttrandet här!