Nyhet
| 2022-03-10

Kriget i Ukraina - vilka sanktioner bör du ha koll på?

Sanktioner, eventuella motsanktioner, påverkad världsekonomi, leveranser och leveransvägar till och från Ryssland och Ukraina – några av frågorna många företagare ställer sig just nu.  

Kriget i Ukraina skapar först och främst ett stort mänskligt lidande men också konsekvenser för ekonomin och handeln. Under måndagen hade vi ett extrainsatt seminarium för företag om situationen i Ukraina. På plats fanns experter inom olika områden som uppdaterade oss om läget och gav svar på frågor. 

Dyrare råvarupriser

Redan nu kan vi se dramatiska effekter på finansmarknaden, börser och den svenska kronan. Även dyrare råvarupriser. Vete, olja, gas, konstgödsel, aluminium, nickel och sink är några råvaror som kommer att få en kraftig prisuppgång. Det ger stora effekter på företagen och i sin tur konsumenter. Hur stora de ekonomiska konsekvenserna kommer att bli på sikt är det för tidigt att förutspå om.  

”De direkta effekterna för Sverige är inte så stora då handeln med Ukraina och Ryssland inte är jättestor trots att vi ligger ganska nära. Jag är mer bekymrad för de indirekta effekterna. Många andra länder i Europa är mer beroende av Ryssland. Inte minst rysk gas”, säger Knut Hallberg, senior economist på Swedbank.  

Höga olje- och gaspriser kommer att gynna Norge. Vi kan redan se att norska kronan har stärkts och att Oslobörsen har klarat sig bra. Det kan även gynna företag i Sverige som har mycket handel med Norge. Där ligger Värmland bra till geografiskt.  

Definitiv påverkan på logistikflödena 

Järnvägstrafiken mellan Kina och Europa har påverkats mycket eftersom merparten går som transit genom Ukraina och Ryssland. Nästan all trafik från logistikföretag i Europa är stoppad. Volymerna har flyttats till sjö- och flygtransporter. Många rederier stoppar nu också all trafik till Ryssland vilket blir ett problem för de som inväntar containrar. De lastas istället av i någon europeisk hamn.  

”Än så länge fungerar det förhållandevis bra utifrån Asien. Men ökade bränslekostnader påverkar mycket”, säger Robert Rindevret, after sales manager, Geodis Sweden AB.  

Som företag är det viktigt att vara ute i god tid. Du bör ha ett bokningsförfarande på minst 3-5 veckor innan du behöver få varorna.  

Vilka sanktioner bör du ha koll på? 

Sanktioner gör att det börjar bli väldigt svårt att göra affärer med Ryssland. Men än så länge går det fortfarande. Sanktionerna är riktade mot specifika typer av varor, tjänster och det finansiella flödet. Men hur ska du som företag kunna fortsätta göra affärer utan att bryta dem? 

”De oligarker som blivit sanktionerade får alla sina tillgångar frysta. Det innebär att allt de äger och har blir kontrollerat. Allt blir fryst. Ända ner till ett litet dotterbolag som kan ligga i Sverige. Det blir totalt handelsförbud. Det smittar alltså av sig utanför Ryssland till alla bolag oligarkerna äger och kontrollerar”, säger Carolina Dackö, partner och advokat på Mannerheim och Swartling.  

Det är viktigt att veta vilka som är inblandade i dina affärer och jämföra mot sanktionslistorna. Du måste göra en ordentlig genomlysning av hela flödet och ha stenkoll på: 

  • Vem är det som äger och kontrollerar oss? 
  • Vem handlar jag med? 
  • Med vilka banker? 
  • Vilka produkter? 

Var källkritisk 

Den påverkan som för närvarande bedrivs från aktörerna i kriget i Ukraina är i första hand koncentrerad mot just Ryssland och Ukraina. Det utesluter dock inte att västvärlden i allmänhet och specifika länder i synnerhet succesivt kan komma att bli mer berörda. 

”Företag är oftast inte förstahandsmålet. Men är man i en konkurrenssituation med företag från länder som bedriver statligt initierad påverkan måste man definitivt vara uppmärksam”, säger Henrik Landerholm, generaldirektör på Myndigheten för psykologiskt försvar. 

Som medborgare har man ett stort samhällsansvar att vara källkritisk för att inte sprida fel information. Speciellt under krissituationer.  

”Under nuvarande förhållande behöver man behandla nyheter på samma sätt som på första april”, säger Henrik Landerholm.  

Vi finns här för er! 

Under svåra tider är det än viktigare att vi hjälps åt. Har ni några frågor är ni varmt välkomna att höra av er till oss på Handelskammaren. Vi kanske inte har all expertis men vi har mycket kontakter och kan hänvisa er vidare.  

Tre viktiga saker att tänka på:  

Omvärldsbevaka – läs mer om hur företagen i Värmland påverkas redan nu.  

Se över företagets cybersäkerhet – här får du några tips på åtgärder. 

Möjlighet att prata med andra – delta i våra nätverk och erfa-nätverk. 

För dig som gör affärer med Ryssland eller Ukraina finns information om aktuella sanktioner här: 

Kommerskollegium.se - sanktioner mot Ryssland  
Sanctionsmap EU 
Regeringen.se 

Kontakta Henrik Kihlström eller Alexandra Pfeiffer vid frågor eller rådgivning inom internationell handel.
Alexandra Pfeiffer klar

Alexandra Pfeiffer

Internationell handel