Lars Yngve Tågab och Robert Rahm, rektor på Vuxenutbildningen i Kristinehamn
Nyhet
| 2023-08-01

YH-utbildning ska möta bristen på lokförare

När Lars Yngström, vd på tågbolaget Tågab, tröttnade på lokförarbristen gick han till näringslivsbolaget Närsam och Vuxenutbildningen i Kristinehamn för att få hjälp med att starta en YH-utbildning. Nu har han och Robert Rahmn, rektor på Vuxenutbildningen, tillsammans med Kristinehamns kommun tagit initiativ till att starta en lokförarutbildning i Kristinehamn.

Förslaget på en YH-utbildningen för lokförare i Kristinehamn innebär 25 utbildningsplatser, och längden på utbildningen är ett år med arbetsplatsförlagd praktik på något av de fem tågbolag som idag finns i Värmland. Sett till utbildningens längd är det ett välbetalt jobb; den som går utbildningen kan räkna med en lön på cirka 40 000 kr.

De flesta har jobb inom ett år

YH-utbildningarnas syfte är att möta det behov som finns på arbetsmarknaden. Lars berättar att hela 91% av de som går en YH-utbildning har jobb inom ett år från det att de är klara med sin utbildning. Men alla kommer inte så långt. På lokförarutbildningen faller många redan på intagningsprovet. ”Det är höga krav på intagningen och man behöver ha både god simultanförmåga och långtidsuppmärksamhet. Bara 15% av de sökande klarar urvalsprovet och kommer in på utbildningen”, säger Lars.

”Ofta har de som går utbildningen till lokförare ett löfte om jobb redan innan sista praktikperioden”, berättar Lars. Han ser det som en förmån att få testa lokförarkandidater i den egna verksamheten under deras praktik. Han berättar också att det saknas ca 500 lokförare i Sverige idag, och om han hade kunnat, skulle han anställa 20 lokförare på dagen. Men de finns inte.

Lokförarutbildningen kan vara på plats 2024

Kristinehamn kommun har tillsammans med Närsam och Tågab arbetat med en ansökan som ska göra det möjligt att starta en lokförarutbildning i Kristinehamn år 2024. Yrkeshögskolemyndigheten beviljar bara en tredjedel av alla ansökningar om att starta yrkesutbildningar. Men Lars har goda förhoppningar om att få starta utbildningen: ”Vi har fem företag i Värmland som kan tillhandahålla praktikplatser, och vi på Tågab har tillstånd från Transportstyrelsen att utbilda och examinera”.

Vad är en YH-utbildning?

En YH-utbildning är en eftergymnasial utbildning. Utbildningarna är utformade i samarbete med lokala företag för att möta arbetsmarknadens behov av kompetens och leda till jobb. Eftersom utbildningarna styrs helt av arbetslivets behov varierar utbildningsutbudet och innehållet i utbildningarna över tid.

Det finns idag ett 50-tal olika yrkesutbildningar i Värmland. Alla har kommit till efter att man har identifierat ett behov och gått samman för att ansöka om att få hålla en utbildning. Här finns information om hur man gör en ansökan för att få starta en YH-utbildning.