försäljning

Så blir du en bättre säljare

Vad är försäljning och hur blir man en bra säljare? Vi bad John Johansson, Qtym, om hans absolut bästa tips inom ämnet.

Försäljning är sådant som:

Genererar någon form av värde.

Bygger relationer med kunderna.

Genererar värde många gånger om.

En säljprocess består oftast av följande steg:

Identifiera din målgrupp. Vem behöver din produkt eller tjänst? Titta på dina nuvarande kunder och leta efter samma typ av företag, andra företag i samma bransch eller företag med samma behov.

Skapa kontakt genom att ringa kunden, träffa den på mingel och i sociala medier.

Väck intresse och presentera ditt företag. Träna dig på att presentera företaget och dina produkter eller tjänster kort. Genom att ställa frågor hjälper du kunden att berätta mer om sin verksamhet och sina behov. Sen kan du berätta mer om din verksamhet och hur du kan lösa kundens behov.

Förhandla för att få så mycket betalt som möjligt.

Skapa en långvarig relation genom att ge service, vara proaktiv och förstå kunden.

Använd olika tekniker beroende på vad du säljer

Nyförsäljning: Här träffar du många företag och personer. Därför ska du kunna förklara din produkt snabbt.

Dyra system eller tjänster: Om du har en mindre kundbas behöver du veta om de kan köpa. I stora organisationer fattas beslutet sannolikt av en styrelse eller en nämnd. Då behöver du prata med flera personer så du täcker in många behov. Du behöver också förstå vad de verkligen behöver så du kan ta rätt betalt.

Produkter

Gör det enkelt för kunden att köpa.

Lyft fram din produkt och visa hur kunden kan ha nytta av den.

Bygg relation med kunden. Försök få reda på vilka behov kunden har och knyt ditt erbjudande till de behoven.

Hur du genomför ett enkelt säljmöte

Presentera dig kort genom att berätta om ditt företag samt några exempel på kunder och referenser.

Ställ frågor till kunden som: Hur jobbar ni idag? Har ni några problem? Om de har de problem, hur påverkar de i sin tur verksamheten? Kostar problemen pengar eller tar de tid? Är de en risk eller har de andra nackdelar?

Lyssna noga och låt kunden prata till punkt.

När kunden har berättat klart kan du förklara hur du kan lösa kundens problem och behov.

Berätta om fördelarna med din produkt eller tjänst och vad det innebär för kunden. ”What’s in it for them?”

Våga prata pengar i slutet av mötet. Berätta för kunden om du behöver tid för att göra en offert eller kostnadsberäkning. Men ge kunden en uppskattning på vad det kostar redan under mötet om du kan det.

Gå på avslut genom att fråga ”Ska vi köra på det här?”. Du får antingen ett ja, ett nej eller massa information. Om du får information betyder det att kunden är intresserad. Då frågar du vad som krävs för att det ska kunna bli en affär.

Generella tips

Lär dig beskriva din produkt eller tjänst med några få meningar. Det har du nytta av på nätverksträffar, event och andra typer av sammanhang där du träffar människor.

Ring inte på måndag förmiddag för då har många uppstartsmöten inför veckan.

Ring inte heller på fredag eftermiddag för då vill många avsluta veckan och ta helg.

Ring de svåra samtalen när du har mycket energi. Då blir det enklare.

Hur du blir en bättre säljare

Tänk att du är där för att hjälpa kunden.

Ha ett genuint intresse för kunden och lyssna på svaren. Genom att fråga vilka problem och behov de har får du en öppning till att förklara hur du kan hjälpa dem.

Skapa en struktur. Säg till kunden att du ringer om till exempel en månad och ring då kunden om en månad.

De vanligaste felen som säljare gör

Pratar för mycket om sig själv eller den egna verksamheten. Då kan inte kunden berätta om sina behov och du kan inte förklara hur du kan lösa behoven.

Lägger för lite tid på försäljning. Ett tips är att lägga lite tid varje dag eller varje vecka i stället för att göra ett ryck när det är kris.

Ställer inte frågor och får därför ingen information.