EU-flaggan

Webbinariet är för dig som jobbar med internationell handel som importerar produkter till EU.

Klimattullarna på import till EU – CBAM, berör inledningsvis främst dig som arbetar på ett företag som importerar cement, gödningsmedel, elproduktion, järn, stål och aluminium, men på sikt kan fler varor bli aktuella.

De nya dokumentkraven på ursprung berör inledningsvis främst dig som arbetar på ett företag som importerar vissa järn- och stålprodukter. Fler varor kommer att omfattas av liknande dokumentkrav längre fram.

Vad innebär CBAM och de nya dokumentkrav som införts vid import i praktiken för dig som importerar? Webbinariet är för dig som vill få mer kunskap, förståelse och en höjd medvetenhet om CBAM – Klimattullar på import till EU. Dessutom får du insikter om EU:s senaste förordning, som utgör en del av det elfte sanktionspaketet mot Ryssland, och de nya kraven på dokumentation vid import av utvalda järn- och stålprodukter.

CBAM – Klimattullar på import till EU!

Klimattullar på import till EU införs för ett antal produkter och det innebär nya redovisningskrav för de företag som är berörda av dessa importer.

Under webbinariet får du bland annat:

 • Veta vilka rapporteringskrav som finns från 1 oktober för de varor som inledningsvis omfattas och hur redovisningen fungerar i Sverige.
 • Veta vad som händer under övergångsfasen – från nu och till 2026.
 • Hur systemet är tänkt att fungera från 2026 och framåt.
 • Hur CBAM är kopplat till EU:s utsläppshandel
 • Vilka importer som omfattas, och vilka krav som ställs på importörer i EU.

 

Nya dokumentkrav vid import för vissa järn- och stålprodukter

EU har infört helt nya dokumentkrav från och med den 30 september i år som är tvingande för att kunna importera vissa järn- och stålprodukter till EU. Kraven innebär att du som importör måste kunna styrka att varorna du importerar inte innehåller material av ryskt ursprung, och det även om det är långt tillbaka i leverantörskedjan.

Du får du en övergripande bild av det nya sanktionspaketet och vad de nya dokumentkraven vid import innebär:

 

 • Vilka produkter som omfattas av de nya dokumentkraven och vilka varor som kan komma att omfattas av regelverket längre fram.
 • Vilka dokument som krävs för att ditt företag ska kunna fortsätta importera.
 • Hur ditt företag kan agera för att kunna hantera de nya kraven

 

Du kommer också kunna ställa frågor under webbinariet!

Du får en övergripande bild om CBAM – Klimattullar på import till EU och om den nya EU-förordningen som innebär ett förbud mot att importera ett antal järn- och stålprodukter med ursprung från Ryssland.

Du kommer även få ökad;

 • Förståelse för vad som händer under övergångsfasen och vilka redovisningskrav som behöver uppfyllas när det gäller CBAM.
 • Koll på vilka produkter som omfattas av CBAM.
 • Kunskap om hur systemet med CBAM rent praktiskt är tänkt att fungera.
 • Insikt för hur CBAM är kopplat till EU:s utsläppshandel och vilka krav som kommer ställas på EU importörer.
 • Koll på vilka produkter som omfattas av de nya dokumentkraven på ursprung vid import och vilka varor som kan bli aktuella 2024 och framåt.
 • Kunskap om vilka dokument på ursprung som krävs för att kunna fortsätta importera.
 • Förståelse för hur du som företag kan agera med anledning av de nya dokumentkraven.

Plats: Online via Zoom

Din anmälan vill vi ha senast 21 november. Begränsat antal platser, så vänta inte med din anmälan!

En anslutningslänk till webbinariet skickas ut dagen innan eller samma dag.

Bokningsvillkor
Din bokning är bindande men du kan överlåta platsen till annan person.
Om du av någon anledning får förhinder kan du fritt avboka fram till 2 veckor före seminarietillfället.
Vid avbokning/ombokning mindre än 2 veckor före seminarietillfället debiteras hela avgiften.

Inställt eller flyttat seminarium
Vi förbehåller oss rätten att ställa in planerade seminarier och ändra datum för tillfället varvid eventuella inbetalda avgifter i så fall återbetalas.

Är du osäker på om ditt företag är medlem i Handelskammaren?  KOLLA HÄR FÖR ATT SE ALLA MEDLEMMAR

Nya krav för järn- och stålprodukter

CBAM och nya dokumentkrav på ursprung vid import till EU

 • Klimattullar på import till EU – håll koll på förändringar för att anpassa din importstrategi
 • Så fungerar systemet för CBAM rent praktiskt
 • Dessa produkter omfattas av de nya dokumentkraven på ursprung vid import
 • För att undvika avbrott i din import måste du följa de nya ursprungsdokumentkraven
 • Datum 22 nov
 • Tid 09.00-10.30
 • Plats På plats
👇🏻 Pris
Medlemmar 595 SEK*
Övriga 895 SEK*
* Priset avser kostnaden per person samt digital dokumentation. Alla priser anges exkl. moms

Webbinariet är för dig som jobbar med internationell handel som importerar produkter till EU.

Klimattullarna på import till EU – CBAM, berör inledningsvis främst dig som arbetar på ett företag som importerar cement, gödningsmedel, elproduktion, järn, stål och aluminium, men på sikt kan fler varor bli aktuella.

De nya dokumentkraven på ursprung berör inledningsvis främst dig som arbetar på ett företag som importerar vissa järn- och stålprodukter. Fler varor kommer att omfattas av liknande dokumentkrav längre fram.

Vad innebär CBAM och de nya dokumentkrav som införts vid import i praktiken för dig som importerar? Webbinariet är för dig som vill få mer kunskap, förståelse och en höjd medvetenhet om CBAM – Klimattullar på import till EU. Dessutom får du insikter om EU:s senaste förordning, som utgör en del av det elfte sanktionspaketet mot Ryssland, och de nya kraven på dokumentation vid import av utvalda järn- och stålprodukter.

CBAM – Klimattullar på import till EU!

Klimattullar på import till EU införs för ett antal produkter och det innebär nya redovisningskrav för de företag som är berörda av dessa importer.

Under webbinariet får du bland annat:

 • Veta vilka rapporteringskrav som finns från 1 oktober för de varor som inledningsvis omfattas och hur redovisningen fungerar i Sverige.
 • Veta vad som händer under övergångsfasen – från nu och till 2026.
 • Hur systemet är tänkt att fungera från 2026 och framåt.
 • Hur CBAM är kopplat till EU:s utsläppshandel
 • Vilka importer som omfattas, och vilka krav som ställs på importörer i EU.

 

Nya dokumentkrav vid import för vissa järn- och stålprodukter

EU har infört helt nya dokumentkrav från och med den 30 september i år som är tvingande för att kunna importera vissa järn- och stålprodukter till EU. Kraven innebär att du som importör måste kunna styrka att varorna du importerar inte innehåller material av ryskt ursprung, och det även om det är långt tillbaka i leverantörskedjan.

Du får du en övergripande bild av det nya sanktionspaketet och vad de nya dokumentkraven vid import innebär:

 

 • Vilka produkter som omfattas av de nya dokumentkraven och vilka varor som kan komma att omfattas av regelverket längre fram.
 • Vilka dokument som krävs för att ditt företag ska kunna fortsätta importera.
 • Hur ditt företag kan agera för att kunna hantera de nya kraven

 

Du kommer också kunna ställa frågor under webbinariet!

Du får en övergripande bild om CBAM – Klimattullar på import till EU och om den nya EU-förordningen som innebär ett förbud mot att importera ett antal järn- och stålprodukter med ursprung från Ryssland.

Du kommer även få ökad;

 • Förståelse för vad som händer under övergångsfasen och vilka redovisningskrav som behöver uppfyllas när det gäller CBAM.
 • Koll på vilka produkter som omfattas av CBAM.
 • Kunskap om hur systemet med CBAM rent praktiskt är tänkt att fungera.
 • Insikt för hur CBAM är kopplat till EU:s utsläppshandel och vilka krav som kommer ställas på EU importörer.
 • Koll på vilka produkter som omfattas av de nya dokumentkraven på ursprung vid import och vilka varor som kan bli aktuella 2024 och framåt.
 • Kunskap om vilka dokument på ursprung som krävs för att kunna fortsätta importera.
 • Förståelse för hur du som företag kan agera med anledning av de nya dokumentkraven.

Plats: Online via Zoom

Din anmälan vill vi ha senast 21 november. Begränsat antal platser, så vänta inte med din anmälan!

En anslutningslänk till webbinariet skickas ut dagen innan eller samma dag.

Bokningsvillkor
Din bokning är bindande men du kan överlåta platsen till annan person.
Om du av någon anledning får förhinder kan du fritt avboka fram till 2 veckor före seminarietillfället.
Vid avbokning/ombokning mindre än 2 veckor före seminarietillfället debiteras hela avgiften.

Inställt eller flyttat seminarium
Vi förbehåller oss rätten att ställa in planerade seminarier och ändra datum för tillfället varvid eventuella inbetalda avgifter i så fall återbetalas.

Är du osäker på om ditt företag är medlem i Handelskammaren?  KOLLA HÄR FÖR ATT SE ALLA MEDLEMMAR

Utbildare Olof Johannesson

Olof är Senior Associate, International Commercial & Trade – Jurist. Han är specialiserad på kommersiella avtal, internationell handel och konkurrensrätt, och har lång erfarenhet inom dessa områden samt är expert i frågor som särskilt berör stål och järn. Olof har varit biträdande jurist på Baker McKenzie sedan 2017. Dessförinnan arbetade han vid andra advokatbyråer i Göteborg mellan 2015 till 2017 och i Bryssel mellan 2014 till 2015.

Utbildare Temra Baydono

Temra är associate International Commercial & Trade från Baker McKenzie Advokatbyrå. Hon har tidigare varit praktikant och departementssekreterare på UD där hon arbetat med handelsrättsliga frågor. Temra arbetar med trade compliance samt internationella kommersiella avtal.

Få ökad medvetenhet och fördelaktig kunskap om CBAM - EU:s nya klimattullar på import till EU! När du deltar i webbinariet kommer du också att få kunskap om de senaste dokumentkraven för järn- och stålprodukter enligt det elfte sanktionspaketet mot Ryssland. Optimera din importstrategi och undvik onödiga kostnader.

CBAM - Klimattullar på import till EU

I december 2022 nådde man inom EU en överenskommelse kring införandet av ”Carbon Border Adjustment Mechanism” (CBAM) som nu gradvis kommer att införas. Förslaget innebär i praktiken att företag som importerar varor till EU ska betala lika mycket för varornas koldioxidutsläpp som om de hade varit producerade inom unionen.

Produkter som inledningsvis kommer att omfattas av tullarna är cement, gödningsmedel, elproduktion, järn, stål och aluminium. På sikt kan fler varor bli aktuella.

EU-importörer av dessa produkter ska rent praktiskt köpa koldioxidcertifikat som motsvarar de utsläppsrätter som krävts om produktionen skett inom EU.

Nya dokumentkrav vid import för vissa järn- och stålprodukter

EU har infört helt nya dokumentkrav från och med den sista september i år. Krav som är tvingande för att kunna importera vissa järn- och stålprodukter till EU. Förordningen med dessa nya krav innebär ett förbud mot att importera ett antal järn- och stålprodukter som bearbetats utanför EU och som innehåller järn eller stål från Ryssland.

Du måste som importör kunna styrka att varorna inte innehåller material av ryskt ursprung, och det gäller även om det är långt tillbaka i leverantörskedjan. Finns ingen dokumentation som styrker icke ryskt ursprung eller om dokumentationen inte innehåller tillräckliga uppgifter, så kommer varan inte kunna importeras till EU.

Den 30 september trädde EU-förordningen 2023/1214 i kraft och denna är en del av EU:s elfte sanktionspaketet riktat mot Ryssland, och ett sätt för EU att stoppa Rysslands försök att kringgå de sanktioner man tidigare infört. OBS! Fler produkter kommer att omfattas av liknande dokumentkrav längre fram.