Incoterms®2020 – Använder du rätt leveransvillkor?

Att använda rätt leveransvillkor är grundläggande och påverkar hur affärens resultat i slutändan blir. Denna utbildning hjälper dig att komma fram till det som passar just din affär!

Incoterms®2020 - Använder du rätt leveransvillkor?

Datum:

10 maj 2023, kl. 09:00 - 16:00

Plats:
Handelskammaren Värmland, Tullhusgatan 1A, Karlstad samt
Pris:
5300 kronor per person exkl moms för medlemmar och 6400 kronor per person exkl moms för övriga. I priset ingår lunch och fika samt digital dokumentation.

Incoterms® 2020 är  unika och är en internationell överenskommelse som gäller över hela världen. Villkoren reglerar bland annat fördelningen av ansvar och transportkostnader mellan säljare och köpare – hur produkter ska transporteras och vem som ansvarar för risken under transportens olika delar, vem som ska sköta kontakterna med transportör, försäkringsbolag och tullmyndigheter i Sverige och i utlandet. Många problem kan undvikas för både säljare och köpare om rätt leveransvillkor väljs!

>> Läs artikeln om hur du säkrar leveransen- och exportaffären med Incoterms

Internationella Handelskammaren (ICC) har reviderat de internationella leveransvillkoren Incoterms 2010, för att bättre möta hur verkligheten ser ut nu på handelsområdet, med exempelvis ökade krav på säkerhet. Den nya versionen, Incoterms®2020, trädde i kraft den 1 januari 2020. Nuvarande Incoterms®2010 kommer även fortsättningsvis, parallellt med Incoterms®2020, att kunna användas vid avtalsskrivning. Under denna dag kommer vi dock att fokusera på den nya versionen, Incoterms®2020. Utbildningen kan väljas helt fristående men ingår även som en av tre grundutbildningar i Certifiering i export och importhantering. 

Genom utbildningen om Incoterms®2020 lär du dig att förebygga och lösa situationer som kan uppstå i samband med varutransporter nationellt och internationellt. Du får en inblick i Incoterms senaste och äldre versioner, hur Incoterms spelar in på din affär och samspelar med betalnings- och försäkringsvillkoren.

Välkommen till en fullspäckad heldagsutbildning, där du får lära dig vilket leveransvillkor som ska användas när, och hur du minskar risker och onödiga kostnader i internationella varutransporter!

Mål med utbildningen

Du kommer att får fördjupade kunskaper inom Incoterms.  Målsättningen är att du, efter att ha deltagit på denna utbildningsdag, i dina affärer kan välja bästa leveransvillkoret och därmed bästa risk- och kostnadsfördelning mellan säljare och köpare samt fastställa vem som ska sköta kontakterna med transportör och tullmyndigheter i Sverige och utlandet.

För vem är utbildningen?

Utbildningen vänder sig till dig som arbetar med import, export, inköp, försäljning, ekonomi eller spedition, och som på ett eller annat sätt har med valet av leveransvillkor att göra. Och som vill använda Incoterms till affärens fördel.

Program för utbildningen

9.00 Utbildningen startar

12.00 Lunch

16.00 Utbildningen avslutas

Utbildningens innehåll

Du kommer att få fördjupade kunskaper inom:

 • Vilka leveransvillkor finns i Incoterms®2020 och vad de innehåller?
 • Incoterms samspel med betalnings- och försäkringsvillkor.
 • Hur Incoterms kan minska risken för kostsamma missförstånd under leverans
 • Regelverket i Incoterms®2020 och skillnaderna mot Incoterms®2010.
  • Vilka villkor i Incoterms®2020 ska användas för olika transportsätt?
  • Vad innehåller de olika villkoren?
  • Vilka är de kritiska punkterna i Incoterms®2020 vid överföring av ansvar och kostnader?
  • Vem betalar tull och andra importavgifter enligt de olika villkoren?

Under utbildningen varvas föreläsning om Incoterms med grupparbeten där du får omsätta teorin i praktiska övningar.

Bra att veta om utbildningen

Utbildningen kan väljas helt fristående och ingår även som en valbar fördjupningsutbildning inom Certifiering i export och importhantering. 

 

Varmt välkommen till utbildningen i Incoterms 2020!

“Jag ville uppdatera mig om nyheterna i Incoterms 2020 jämfört med Incoterms2010, för att få än mer koll på om några av förändringarna eventuellt kunde komma att påverka de leveransvillkor vi använder. En mycket bra utbildning och rolig dag!”
Gunilla Boström, Technical Mill Support, Stora Enso Timber AB
Utbildare:
peter Hellman

Peter Hellman

Västsvenska Handelskammaren

Vems ansvar är det om din transport fastnar vid gränsen? Eller om fraktfartyget sjunker? Vi är tacksamma för att vi har ett gemensamt regelverk för internationella leveranser. Och för att Peter Hellman förklarar varför det är så bra att kunna Incoterms® 2020.

Kontaktpersoner:
Helena Englund arrangerar affärsmässig utbildning för företag

Helena Englund

Utbildningsansvarig