Utbildare:

Marie Hedin

Partner Indirekt Skatt, KPMG

Marie är skattejurist med inriktning mot indirekta skatter såsom moms, punktskatter och tull och är verksam vid KPMGs skatteavdelning i Göteborg sedan 2016, och hon arbetar med alla typer av företag organisationer inom offentlig och privat verksamhet.

Marie har över 20 års erfarenhet av skatterådgivning genom sin bakgrund som advokat och skattespecialist hos Setterwalls Advokatbyrå och MAQS Law Firm, som skattekonsult hos EY och KPMG och som kvalificerad skattehandläggare hos Skatteverket.

Marie är också en uppskattad och efterfrågad föredragshållare med stor erfarenhet av att leda seminarier och utbildningar.

Kontaktpersoner:
Helena Englund arrangerar affärsmässig utbildning för företag

Helena Englund

Utbildningsansvarig