Utbildning i Remburser – Letter of Credit

I en internationell affär finns det flera riskmoment, och ett av dem är själva betalningen. Nu har du möjlighet att få ökad kunskap om remburser och riskhantering, vilket skapar förutsättningar för både säkrare och bättre internationella affärer!

Trade Finance - med fokus på remburser

Datum:

5 oktober 2023, klockan 09.00-16.00

Plats:
Handelskammaren Värmland, Tullhusgatan 1A, Karlstad
Pris:
5300 kronor per person exkl moms för medlemmar och 6400 kronor per person exkl moms för övriga. I priset ingår lunch och fika samt digital dokumentation.

Utbildning om Remburser - Letter of Credit

Utbildningen fokuserar på Remburser (Letter of Credit, L/C, LC, Documentary Credit) men du får även en generell genomgång av lösningar inom Trade Finance, som används för att minimera riskerna vid internationella affärer. Du får en inblick i andra former av betalningar såsom dokumentinkasso och bankgarantier. Vi tittar på säkra betalningar både utifrån ett export- och importperspektiv.

Remburser är en säker betalningsform för handel med länder som är  politiskt oroliga och där det inte råder finansiell stabilitet. Om du importerar kan en remburs minska risken att du får betala för felaktiga leveranser eftersom banken bara genomför betalningen om säljaren kan visa de dokument som du och säljaren kommit överens om i ett avtal. Om du exporterar kan rembursen säkra din betalning från köparen.

På utbildningen kan du ställa frågor från din ”rembursvardag” och få tips om hur du skall förenkla din remburshantering. Du kommer lära dig hur du hanterar det som ibland upplevs krångligt.

Efter avslutad utbildning i Remburser har du lärt dig:

 • Vilka olika varianter av remburser som finns
 • Hur remburserna hanteras praktiskt
 • Villkoren för de olika remburserna
 • Vid vilka situationer är det bra att använda remburser
 • För vilka marknader de olika remburserna är lämpliga
 • Hur en remburs bör vara formulerad för att fungera som ett bra betalningsvillkor
 • På vilket sätt remburs är en betalningsgaranti
 • Hur banken ser på rembursvillkor och de dokument som företagen presenterar

Du har även fått:

 • Ökad kunskap kring Bankgarantier och Dokumentinkasso
 • Större förståelse för hur du kan minimera risker och kostnader i samband med internationella affärer
 • Senaste nytt om internationella rembursregler

För vem är utbildningen i Remburser?

Utbildningen vänder sig till dig som arbetar i ett företag med internationella affärer – med exempelvis försäljning, inköp, ekonomi, skeppning, logistik eller med import- och exportdokument.

Utbildningens upplägg

Utbildningen baseras på verkliga case där vi noggrant och praktiskt går igenom en remburs olika delar, hur rembursen används och bör vara formulerad, ställs inför olika problem och får koll på vad regelverket säger och vad vi behöver vara uppmärksamma på. Du får också veta hur banken tolkar rembursvillkor och de dokument företagen presenterar.

Många praktiska moment varvas med teori utifrån bland annat det regelverk som finns när det gäller remburser. Under utbildningen kommer det också finnas utrymme för diskussion och erfarenhetsutbyten med andra som har liknande utmaningar  och frågor vad gäller exempelvis risker, säkrade transaktioner och internationella betalningar.

Bra att veta om utbildningen

Utbildningen i Remburser kan väljas helt fristående från vårt utbildningsprogram inom internationell handel och ingår även som en valbar fördjupningsutbildning inom Certifiering i export- och importhantering. Certifieringen är skräddarsytt erbjudande för dig som arbetar med internationella affärer och vill bli tryggare i din roll.

Vad är en remburs?

En remburs, också känt som Letter of Credit, LC, L/C eller Documentary Credit, är en säker betalningsform för handel med länder där det råder ekonomisk eller politisk instabilitet. Regelverket kan användas av säljare som är osäkra på köparens betalningsförmåga och utformas av ICC, International Chamber of Commerce. Själva rembursen utfärdas av en bank och fungerar ungefär som en bankgaranti.

 

 

 

 

“Väldisponerad kurs och bra kursledare som kan sin sak. Det bästa var att höra om de andra deltagarnas sätt att arbeta och om problem som de stött på i sina jobb. Det är alltid intressant och lärorikt – då man känner igen problematiken ”in real life”! Jag tittar ofta tillbaka på mina noteringar då vi har remburs för att se om det är nåt som jag kan glömt eller behöver bli uppmärksammad på.”
Maria Lindh, UMV Coating Systems.
“Det som lockade oss att delta var att en stor del av dagen var praktiskt arbete, med granskning av remburscase mixat med quiz. Utbildaren hade stor kompetens och det fanns utrymme för att ställa frågor kring våra erfarenheter och utmaningar kopplat till remburser. ”
Peter Berggren, Valmet.

Program

8.45 Välkommen och kaffe/te finns framdukat
9.00 Utbildningen startar

Generell genomgång av Trade Finance

 • Risker i samband med internationella affärer
 • Lösningar och verktyg – finansiering och betalningsformer

Remburser

 • Olika varianter av remburser, hur de används och deras respektive villkor
 • Vilka marknader de olika remburserna är lämpliga att användas på
 • Hur en remburs bör vara formulerad för att fungera som ett bra betalningsvillkor
 • Hur banken ser på rembursvillkor och de dokument som företagen presenterar

Dokumentinkasso

Bankgarantier

16.00 Utbildningen avslutas

Bra att veta

Utbildningen kan väljas helt fristående och ingår även som en valbar fördjupningsutbildning inom Certifiering i export och importhantering. 

En remburs (eller Letter of Credit) är en säker betalningsform för handel med länder där det råder ekonomisk eller politisk instabilitet. Regelverket som kan användas av säljare som är osäkra på köparens betalningsförmåga utformas av ICC, International Chamber of Commerce. Själva rembursen utfärdas av en bank. Efter utbildningen får du med dig boken ICC:s Rembursregler (UCP 600), utgiven av ICC Sweden.

Varmt välkommen! 

Utbildare:

Ylva Westlund

Senior Trade Finance Specialist, Swedbank AB
Kontaktpersoner:
Helena Englund arrangerar affärsmässig utbildning för företag

Helena Englund

Utbildningsansvarig