Containerlastning

Utbildningen vänder sig till dig som arbetar i ett företag med internationella affärer – med exempelvis försäljning, inköp, ekonomi, skeppning, logistik eller med import- och exportdokument.

Utbildningen fokuserar på Remburser (Letter of Credit, L/C, LC, Documentary Credit) men du får även en generell genomgång av lösningar inom Trade Finance, som används för att minimera riskerna vid internationella affärer. Du får en inblick i andra former av betalningar såsom dokumentinkasso och bankgarantier. Vi tittar på säkra betalningar både utifrån ett export- och importperspektiv.

På utbildningen kan du ställa frågor från din ”rembursvardag” och få tips om hur du skall förenkla din remburshantering. Du kommer lära dig hur du hanterar det som ibland upplevs krångligt.

Program

Generell genomgång av Trade Finance –
Risker i samband med internationella affärer
Lösningar och verktyg – finansiering och betalningsformer
Villkoren för de olika remburserna

Remburser –
Olika varianter av remburser, hur de används och deras respektive villkor
Vilka marknader de olika remburserna är lämpliga att användas på
Hur en remburs bör vara formulerad för att fungera som ett bra betalningsvillkor.
Hur banken ser på rembursvillkor och de dokument som företagen presenterar

Dokumentinkasso

Bankgarantier

Upplägg
Utbildningen baseras på verkliga case där vi noggrant och praktiskt går igenom en remburs olika delar, hur rembursen används och bör vara formulerad, ställs inför olika problem och får koll på vad regelverket säger och vad vi behöver vara uppmärksamma på. Du får också veta hur banken tolkar rembursvillkor och de dokument företagen presenterar.

Många praktiska moment varvas med teori utifrån bland annat det regelverk som finns när det gäller remburser.

Under utbildningen kommer det också finnas utrymme för diskussion och erfarenhetsutbyten med andra som har liknande utmaningar  och frågor vad gäller exempelvis risker, säkrade transaktioner och internationella betalningar.

 

 

Höjd medvetenhet och ökad kunskap om:

 • Vilka olika varianter av remburser som finns
 • Hur remburserna hanteras praktiskt
 • Villkoren för de olika remburserna
 • Vid vilka situationer är det bra att använda remburser
 • För vilka marknader de olika remburserna är lämpliga
 • Hur en remburs bör vara formulerad för att fungera som ett bra betalningsvillkor
 • På vilket sätt remburs är en betalningsgaranti
 • Hur banken ser på rembursvillkor och de dokument som företagen presenterar

Du har även fått:

 • Ökad kunskap kring Bankgarantier och Dokumentinkasso
 • Större förståelse för hur du kan minimera risker och kostnader i samband med internationella affärer
 • Senaste nytt om internationella rembursregler

Plats: Handelskammaren Värmland, Tullhusgatan 1A, Karlstad, eller på digitalt via Zoom eller Teams.

Din anmälan vill vi ha senast 27 mars. Utbildningen har ett begränsat antal platser, så vänta inte med din anmälan!

Bokningsvillkor
Din bokning är bindande men du kan överlåta platsen till annan person. Om du av någon anledning får förhinder kan du fritt avboka fram till 2 veckor före utbildningsdagen. Vid avbokning/ombokning mindre än 2 veckor före utbildningsdagen debiteras hela avgiften.

Vi förbehåller oss rätten att ställa in planerade utbildningar och ändra utbildningsdatum varvid eventuella inbetalda avgifter i så fall återbetalas.

Är du osäker på om ditt företag är medlem i Handelskammaren?  KOLLA HÄR FÖR ATT SE ALLA MEDLEMMAR

Om du vill dela upp din betalning så är det inga problem. Skriv in det i meddelanderutan vid anmälan, så får du en faktura vid två tillfällen.

Är du intresserad av att delta på flera av våra utbildningar under året? Hör gärna av dig till Helena Englund, helena@handelskammarenvarmland.se, för att diskutera ett bra upplägg och få ett kostnadsförslag.

Säkra era betalningar och minska riskerna

Utbildning i Remburser – Letter of Credit

 • Få koll på vilka betalningsformer som bör användas vid olika internationella affärer
 • Förenkla din rembursvardag och få ökad förståelse och kunskap för säkrare internationella affärer
 • Minska risken att du får betala för felaktiga leveranser och säkra betalningen från kunder för varor du exporterat.
 • Datum 11 apr
 • Tid 09.00–16.00
 • Plats På plats
👇🏻 Pris
Medlemmar 5500 SEK*
Övriga 6600 SEK*
* Priset avser kostnaden per person, i priset ingår lunch och fika samt digital dokumentation. Alla priser anges exkl. moms

Utbildningen vänder sig till dig som arbetar i ett företag med internationella affärer – med exempelvis försäljning, inköp, ekonomi, skeppning, logistik eller med import- och exportdokument.

Utbildningen fokuserar på Remburser (Letter of Credit, L/C, LC, Documentary Credit) men du får även en generell genomgång av lösningar inom Trade Finance, som används för att minimera riskerna vid internationella affärer. Du får en inblick i andra former av betalningar såsom dokumentinkasso och bankgarantier. Vi tittar på säkra betalningar både utifrån ett export- och importperspektiv.

På utbildningen kan du ställa frågor från din ”rembursvardag” och få tips om hur du skall förenkla din remburshantering. Du kommer lära dig hur du hanterar det som ibland upplevs krångligt.

Program

Generell genomgång av Trade Finance –
Risker i samband med internationella affärer
Lösningar och verktyg – finansiering och betalningsformer
Villkoren för de olika remburserna

Remburser –
Olika varianter av remburser, hur de används och deras respektive villkor
Vilka marknader de olika remburserna är lämpliga att användas på
Hur en remburs bör vara formulerad för att fungera som ett bra betalningsvillkor.
Hur banken ser på rembursvillkor och de dokument som företagen presenterar

Dokumentinkasso

Bankgarantier

Upplägg
Utbildningen baseras på verkliga case där vi noggrant och praktiskt går igenom en remburs olika delar, hur rembursen används och bör vara formulerad, ställs inför olika problem och får koll på vad regelverket säger och vad vi behöver vara uppmärksamma på. Du får också veta hur banken tolkar rembursvillkor och de dokument företagen presenterar.

Många praktiska moment varvas med teori utifrån bland annat det regelverk som finns när det gäller remburser.

Under utbildningen kommer det också finnas utrymme för diskussion och erfarenhetsutbyten med andra som har liknande utmaningar  och frågor vad gäller exempelvis risker, säkrade transaktioner och internationella betalningar.

 

 

Höjd medvetenhet och ökad kunskap om:

 • Vilka olika varianter av remburser som finns
 • Hur remburserna hanteras praktiskt
 • Villkoren för de olika remburserna
 • Vid vilka situationer är det bra att använda remburser
 • För vilka marknader de olika remburserna är lämpliga
 • Hur en remburs bör vara formulerad för att fungera som ett bra betalningsvillkor
 • På vilket sätt remburs är en betalningsgaranti
 • Hur banken ser på rembursvillkor och de dokument som företagen presenterar

Du har även fått:

 • Ökad kunskap kring Bankgarantier och Dokumentinkasso
 • Större förståelse för hur du kan minimera risker och kostnader i samband med internationella affärer
 • Senaste nytt om internationella rembursregler

Plats: Handelskammaren Värmland, Tullhusgatan 1A, Karlstad, eller på digitalt via Zoom eller Teams.

Din anmälan vill vi ha senast 27 mars. Utbildningen har ett begränsat antal platser, så vänta inte med din anmälan!

Bokningsvillkor
Din bokning är bindande men du kan överlåta platsen till annan person. Om du av någon anledning får förhinder kan du fritt avboka fram till 2 veckor före utbildningsdagen. Vid avbokning/ombokning mindre än 2 veckor före utbildningsdagen debiteras hela avgiften.

Vi förbehåller oss rätten att ställa in planerade utbildningar och ändra utbildningsdatum varvid eventuella inbetalda avgifter i så fall återbetalas.

Är du osäker på om ditt företag är medlem i Handelskammaren?  KOLLA HÄR FÖR ATT SE ALLA MEDLEMMAR

Om du vill dela upp din betalning så är det inga problem. Skriv in det i meddelanderutan vid anmälan, så får du en faktura vid två tillfällen.

Är du intresserad av att delta på flera av våra utbildningar under året? Hör gärna av dig till Helena Englund, helena@handelskammarenvarmland.se, för att diskutera ett bra upplägg och få ett kostnadsförslag.

Väldisponerad kurs och bra kursledare som kan sin sak. Det bästa var att höra om de andra deltagarnas sätt att arbeta och om problem som de stött på i sina jobb. Det är alltid intressant och lärorikt – då man känner igen problematiken ”in real life”! Jag tittar ofta tillbaka på mina noteringar då vi har remburs för att se om det är nåt som jag kan glömt eller behöver bli uppmärksammad på.

Maria Lindh, UVM coating Maria Lindh, UMV Coating Systems

Det som lockade oss att delta var att en stor del av dagen var praktiskt arbete, med granskning av remburscase mixat med quiz. Utbildaren hade stor kompetens och det fanns utrymme för att ställa frågor kring våra erfarenheter och utmaningar kopplat till remburser.

Peter Berggren Valmet Peter Berggren, Valmet
Utbildare Ylva Westlund

Ylva är Senior Trade Finance Specialist på Swedbank AB. Hon är också Ordförande i ICC Kommitté Trade Finance Sverige

Få ökad kunskap om remburser och riskhantering

I en internationell affär finns det flera riskmoment, och ett av dem är själva betalningen. Nu har du möjlighet att få ökad kunskap om remburser och riskhantering, vilket skapar förutsättningar för både säkrare och bättre internationella affärer!

Säkra din betalning från köparen

Remburser kan användas av säljare vid export om de är osäkra på köparens betalningsförmåga. Rembursen kan då säkra betalningen från köparen. Om du importerar kan en remburs minska risken att du får betala för felaktiga leveranser eftersom banken bara genomför betalningen om säljaren kan visa de dokument som du och säljaren kommit överens om i ett avtal.

Vad är en remburs?

Remburser, också känt som Letter of Credit, LC, L/C eller Documentary Credit, är en säker betalningsform för handel med länder som är  politiskt oroliga och där det inte råder ekonomisk stabilitet. Själva rembursen utfärdas av en bank och fungerar ungefär som en bankgaranti. Regelverket för remburser utformas av ICC, International Chamber of Commerce.

Förstärk internationella handelskompetensen med vårt Certifieringsprogram

Utbildningen i Remburser - Letter of Credit kan väljas helt fristående från vårt utbildningsprogram inom internationell handel och ingå som en valbar fördjupningsutbildning i Certifiering i import- och exporthantering. Certifieringen är skräddarsytt erbjudande för dig som arbetar med internationella affärer och vill bli tryggare i din roll.