Chefsnätverk – Regionchef/Platschef

Vill du utbyta erfarenheter som stärker dig i din roll och samtidigt bygga långsiktiga relationer? Då är det här nätverket för dig!

Chefsnätverk - för dig som är regionchef eller platschef

Datum:

Den 23 april 2024, kl. 09:00 - 12:00. Resterande tre datum kommer ni gemensamt fram till i gruppen.

Plats:
Handelskammaren Värmland, Tullhusgatan 1 A, Karlstad.
Pris:
7500 kr exkl. moms/person (fyra halvdagar, lunch ingår vid varje tillfälle)

Att vara regionchef eller platschef innebär stort ansvar och kan emellanåt upplevas som ensamt. Därför kan det vara värdefullt att träffa andra som delar dina funderingar och utmaningar. Genom erfarenhetsutbyte med andra i liknande roll, från olika branscher, kan du stärka både dig själv och ditt företag.

Erfarenhetsutbyte, bollplank och nätverk 

I vårt chefsnätverk för regionchefer och platschefer får du möjlighet att diskutera och vrida och vända på frågor som kan komma upp i din roll. Här träffar du personer – i samma position men med nya perspektiv – som du kan bolla sådant som det kan vara svårt att tala om inom den egna organisationen. Exempelvis din egen roll, ledarskap och ledningsgruppsarbete. Men vi pratar också om affärsutveckling, strategi och hållbarhet. Tillsammans utbyter ni erfarenheter, tankar och åsikter.

Det skapas också nya relationer – relationer som förhoppningsvis bidrar till att du och de andra deltagarna även i framtiden kommer kunna vara bollplank och stöd till varandra.

Erfarenhetsnätverket hålls samman av en nätverksledare från Handelskammaren Värmland. Vi kommer ta del av varandras erfarenheter och lyfter egna frågeställningar.

Det är deltagarnas förväntningar och behov som styr nätverksträffarnas tema. Vi kommer därför inför första tillfället att kontakta dig, för att höra vad du vill få ut av nätverket och vilka frågor som du gärna skulle vilja diskutera. För att få ut mesta möjliga av träffarna kommer även deltagarna tillsammans överens om vilka förhållningsregler som ska gälla.

För vem?  

Detta chefsnätverk vänder sig till dig som är regionchef, platschef eller har en liknande roll. Du har strategiskt och ekonomiskt verksamhetsansvar och din roll innebär även att du har personalansvar och leder eller är del av en ledningsgrupp.

Och om du utöver det vill utbyta erfarenheter som stärker dig i din roll och samtidigt bygga långsiktiga relationer – Ja, då är det här nätverket verkligen för dig!

Nätverket är för dig som arbetar på ett företag som är medlem i Handelskammaren Värmland.

Fyra träffar 

Chefsnätverket Regionchef/Platschef planeras att startas upp 23 april. Deltagarna sätter sedan gemensamt datum för resterande tre träffar.  

Formatet bygger på att vi ses fysiskt på plats i Handelskammaren Värmlands lokaler eller på något av deltagarnas företag.

Vill du veta mer?

Är du intresserad av att vara med i vårt nätverk  men vill veta mer innan du anmäler dig? Hör av dig till Helena Englund, helena@handelskammarenvarmland.se, 072-561 40 85.

Kontaktpersoner:
Helena Englund arrangerar affärsmässig utbildning för företag

Helena Englund

Utbildningsansvarig