Nyhet
| 2021-12-22

Arbetsmarknadskunskap har träffat 9778 elever under 2021!

Rätt fantastiskt va? Vi har träffat 469 klasser och deltagit på föräldramöten igen. Skapat en ny föreläsning, Arbetsmarknadskunskap 2.0 och mycket mer. Ja vad säger man, 2021 vilket år! Det har hänt så mycket för oss i Arbetsmarknadskunskap Värmland/Åmål. Att försöka oss på en sammanfattning av det här året med allt som hänt är oerhört svårt men vi gör ett försök ändå.

Vi inledde vårterminen 2021 som vi avslutade höstterminen 2020 - digitalt! Vi trodde, kanske lite naivt men hoppades så innerligt, att nästa månad eller månaden därpå, få komma ut och träffa alla fantastiska elever igen. Men realiteten blev en annan. Hela vårterminen 2021 blev digital för oss. Ett helt nytt arbetssätt, där vi har lärt oss massor. Nya föreläsningsformer, nya plattformar, kommunikation och dialog på ett helt nytt sätt. Det har utvecklat oss, konceptet och vi tar med oss allt bra vi lärt oss och lämnar det vi inte tycker är bra bakom oss.

Kanske har också det digitala arbetssättet eleverna levt i under delar av de här snart två åren gjort att de har en annan förståelse och bättre förutsättningar för ”det nya normala”. Självklart har vi också full respekt för att många elever slitit under den här perioden. En del elever vi pratar med vittnar om det. Att det är svårt med rutiner och inte samma pepp inför skolarbetet till exempel. Men förhoppningen vi också har är att de kommer än mer förberedda för en mer digital och teknisk utvecklad arbetsmarknad. Flera arbetsgivare vittnar om en snabb förändring och övergång till digitala arbetssätt. En förändring som kanske hade tagit flera år om inte pandemin tvingat oss. Och tänk vad fint, att ungdomarna då också varit med om snabba digitala förändringar och arbetssätt redan under sin skoltid.

En ny föreläsning växer fram

Med stöd och hjälp av arbetsgivarpartners i Arbetsmarknadskunskap Värmland/Åmål har vi, tillsammans med Arbetsmarknadskunskap Sverige, under vårterminen 2021 byggt en helt ny Teknikföreläsning. Där pratar vi med eleverna om hur tekniken påverkar alla jobb, oavsett nivåer och yrkesroller. Vi försöker reda ut vad en ingenjör faktiskt gör tillsammans med eleverna. Diskuterar om det lokala näringslivet, hur tekniskt och globalt det är. Som många av er vet finns Arbetsmarknadskunskap också på fler platser i vårt avlånga land. Och faktiskt är det så att Teknikföreläsningen kommer att sjösättas nationellt i mer eller mindre alla andra AMK-regioner nu under vårterminen 2022. Vi vill rikta ett stort tack till alla arbetsgivare som varit med och bidragit till att vi i framtiden förhoppningsvis kommer ha fler ingenjörer, tekniker, operatörer och så vidare att tillgå på den lokala, regionala och nationella arbetsmarknaden. För det kan vi väl kanske också kollektivt komma överens om, det behövs fler av den varan!

Arbetsmarknadskunskap 2.0

Under vårterminen 2021 slutförde vi även arbetet med att kunna fortsätta vara ute i skolorna och prata jobb ur ett arbetsgivarperspektiv de nästkommande 3 åren. Det blev ett Arbetsmarknadskunskap Värmland/Åmål 2.0 med ett officiellt startskott i juni 2021. Vilket oerhört stort engagemang det finns för Värmlands och Åmåls ungdomar. För att alla arbetsgivare ska ha tillgång till rätt kompetens även på lång sikt. I många av de samtal och möten vi hade med arbetsgivare runt om i Värmland och Åmål märkte vi en gemensam sak. Det är en stor brist på kompetens för många av er, på kort sikt men också på lång sikt. Ni vill att fler ungdomar ska välja utbildningsvägar som i slutändan leder till jobb, hos er, hos oss, här i Värmland och Åmål.

Tillbaka i klassrummen (och bilen)

Det finns inget som slår att möta eleverna på deras arena, i deras egen miljö, på plats i skolan. Att kunna diskutera med eleverna på riktigt, om vad som faktiskt spelar roll för att de i slutändan ska få ett jobb. Under höstterminen har vi rest Värmland och Åmål runt för att träffa alla årskurs nioelever, 2793 elever i alla Värmlands och Åmåls 130 klasser. Och då nästan helt uteslutande på plats i skolorna i alla 17 kommuner. Vi har alltså inte bara rest fiktivt i det digitala rummet. Men i och med allt vi lärt oss med de digitala arbetssätten har vi också, i vissa fall, snabbt ställt om för att möta eleverna om förutsättningarna förändrats. Vi har också träffat en hel del gymnasieelever och även årskurs 8 elever. Totalt under höstterminen hann vi med 4528 elever fördelat på 220 klasser på 37 olika skolor. Med andra ord, en och annan timme i bil. Men fasen, att jobba med ungdomar det berikar ens liv. Att få ta del av deras i många fall unika perspektiv är helt fantastiskt.

Blicken framåt…

Vi summerar nu 2021 och börjar blicka framåt 2022. En vårtermin där vi fortsatt hoppas att vi kommer kunna vara ute i skolorna men där vi också är ödmjuka inför att det snabbt kan ske förändringar. En nyhet under vårterminen är Vårdföreläsningen. Där vi pratar om allt det fina med att jobba inom vården, olika yrkesroller och vilka karriärmöjligheter som finns. För att eleverna ska få större inblick i jobben här i Värmland och Åmål kommer vi att fortsätta med studiebesök hos er. Det finns ett stort värde för oss att ta med de riktiga historierna från era verksamheter. Likväl som de nätverk vi började bygga nu under höstterminen tillsammans med er arbetsgivare, studie- och yrkesvägledare. Vi vill fortsätta koppla ihop er, så att ni får en större möjlighet att prata med varandra.

Tack för oss och tack till alla er som gör Arbetsmarknadskunskap Värmland/Åmål möjligt! Tack till alla er elever för att ni delar med er av era drömmar och för att vi får utmana er i era tankar. Men också ett stort tack till alla er studie- och yrkesvägledare för att ni bjuder in oss. Vilket jobb ni gör! Till sist, stort tack för att vi fortsatt får möjligheten att vara er arbetsgivares förlängda arm ut i klassrummen.

Utan alla er är vi ingenting – tillsammans är vi allt!

/Jonas Evaldsson och Emma Jakobsson