Stråket Oslo-Stockholm
Nyhet
| 2021-12-21

Ett orimligt utfall för Värmland

Det är tyvärr slutsatsen när man läser den nationella transportinfrastrukturplanen för 2022–2033 som Trafikverket nyss presenterade. Det är väldigt synd, för vi vet hur stor betydelse infrastrukturen har för hur ni ska komma till jobbet, resa till era kunder eller transportera ert gods.

Och inte för att det är någon tröst, men väldigt många andra regioner och handelskamrar är lika besvikna som vi. Detta eftersom stora enskilda satsningar, som på nya stambanor, tränger ut väldigt många andra nödvändiga satsningar runt om i Sverige.

Det bedrövliga utfallet kan exemplifieras med stråket Oslo-Stockholm. Trots att stråket pekats ut som en brist i både tidigare och nuvarande plan finns inte en enda åtgärd för att komma till rätta med bristen med i Trafikverkets nya förslag. Det är orimligt. Och också upprörande. Här hade det varit givet att börja bygga dubbelspår på Värmlandsbanan. Dels eftersom delar av sträckan dras med stora kapacitetsproblem då den idag är Sveriges mest trafikerade enkelspår. Men även för att den utgör en viktig del i satsningen Oslo-Stockholm 2.55.

Det enda man skulle kunna glädjas åt är skrivningen om att Trafikverket föreslår en gemensam utredning med norska myndigheter för en bättre förbindelse mellan Oslo och Stockholm och att de också tar upp möjligheten till alternativ finansiering. Norge har varit på frågan ett tag och med den här skrivningen hoppas vi att det blir lite bättre tempo från svensk sida också. Det här är ju en sträcka ni medlemmar länge prioriterat, inte minst för att den skulle förstora upptagningsområdet för kompetensförsörjning och därmed vara en välkomnande satsning för framtida rekryteringar. Givetvis är det bra att ett gemensamt utredningsarbete kommer i gång, men att det bara är en utredning och inga faktiska åtgärder på vare sig Värmlandbanan eller Mälarbanan grusar minst sagt känslan.

Vad gör vi nu?

Vi fortsätter. Det är enda vägen framåt. Planen är nu ute på remiss och den kommer vi såklart att svara på. Vi kommer att trycka på att fördelningen är både oacceptabel och orimlig och inte minst att den får väldigt olyckliga konsekvenser. Tillsammans med andra handelskamrar längst stråket Oslo-Stockholm, Region Värmland, länets alla kommuner, tio värmländska riksdagsledamöter och en rad klusterorganisationer skriver vi också ett antal brev till Infrastrukturminister Tomas Eneroth (ett av breven finner du här). Hör gärna av dig om du och ditt företag vill vara med och påverka i den här frågan.

Ps. Om vi pratar tåg och närtid så har vi också ett ganska stökigt år framför oss på Värmlandsbanan eftersom en hel del tidigare beslutade banarbeten ska genomföras. Det kommer betyda både avstängningar och hastighetsnedsättningar på kort sikt, men en bättre kapacitet på lite längre sikt. Håll ut!

Här kan du läsa mer om den nationella transportinfrastrukturplanen