Frida Johansson Pressbild
Nyhet
| 2020-11-03

Förläng möjligheten till korttidsarbete och gör det nu!

Denna uppmaning har vi idag skickat till regeringen, där vi pekat ut hur Värmlands företag tycker att ett förlängt korttidsarbete ska utformas för att ta sig igenom och framåt i en minst sagt osäker tid.

Varför det? I de samtal som vi haft med er under hösten har många av er lyft just fortsatta stöd genom krisen som en av de viktigaste frågorna inför 2021. Idag är det oklart om regeringen kommer att förlänga stödet till korttidsarbete. Ett stöd som avslutas vid årsskiftet och en stödform som många av Handelskammarens medlemmar har använt, som har uppskattats och som också lyfts som en anledning till att många klarat sig relativt bra de senaste månaderna. 
 
Idag skickar vi därför ett Värmlands-inspel till regeringen och till våra värmländska politiker om vad företagen här behöver i ett träffsäkert framtida upplägg för korttidsarbete.

Här hittar du inspelet >>

Har du funderingar eller vill du komplettera bilden av hur korttidsarbete påverkar ditt företag? Hör av dig till Frida Johansson, vd Handelskammaren Värmland, frida@handelskammarenvarmland.se.