Nyhet
| 2022-05-25

Hur kan Värmland rädda världen?

Affärsresan 2022 – vilket dygn det blev! 300 personer samlade som tillsammans skapade Föreställningen om Värmland. 24 timmar av klokskap, skratt, gemenskap, möten mellan människor och massor av härliga samtal. Tillsammans skapar vi, genom våra erfarenheter och idéer, fler hållbara val, fler berättelser om Värmland, vassare ledarskap och en bättre framtid.  

Framtiden finns i Värmland. Det vet vi. Men hur kan Värmland rädda världen? Hur sätter vi Värmland på hållbarhetskartan och ser till att det blir verkstad? Det redde vi ut på Affärsresan tillsammans med Emma Ihre, hållbarhetschef på Embracer Group och Charlotta Szczepanowski, chef för hållbarhet och kvalité Coop Sverige. Två personer och företag med kloka värderingar gällande hållbarhet. 

”Företag behöver styras mot en hållbar utveckling. Vi måste nå de globala målen och då måste man acceptera och förstå att det är stora förändringar som måste ske. Vi måste se helheten och integrera hållbarhetsfrågan i affären. Hållbarhetsaspekten ska vara med i allt beslutsfattande”, säger Charlotta Szczepanowski. 

Charlotta menar att det är viktigt att hela tiden ligga steget före.  

”Hur ser världen ut 2030? Sätt strategin utifrån hur ditt företag ska se ut då. Ta steg för steg på väg ditåt. Då är man redo när förändringarna kommer”, säger hon.  

Emma Ihre, Embracer Group

Vart har man mest möjlighet att påverka? 

Emma Ihre som jobbat med hållbarhet kopplat till näringsliv i över 20 år, har aldrig jobbat i ett bolag som är så starkt värderingsstyrt som Embracer Group. Hållbarhet är en självklar del i deras affär.  

”Embracer ägs av Lars Wingefors och av andra ägare som är personer som vill göra gott och är väldigt värderingsstyrda. Men vi har också höga förväntningar från intressenter, kunder och investerare som följer oss dagligen”, säger Emma.  

Embracer Groups hållbarhetsmål är att få upp andelen kvinnliga spelutvecklare och ledare och att minska koldioxidutsläppen. Emma menar att alla hållbarhetsfrågor måste ha samma förutsättningar. Att man måste se utifrån sin egen bransch. Vart har man mest möjlighet att påverka?  

”Vi börjar alltid vårt hållbarhetsarbete i affären. Hur kan vi utveckla nya spel, produkter och tjänster och samtidigt göra gott för världen? Hur kan vi tänka bredare och mer långsiktigt som skapar värde? Det tänket kan man applicera på vilket bolag eller organisation som helst. Men man måste utgå från sin egen affär och vad som är viktigast för ens egen bransch”, säger Emma.  

5 tips att ta med dig in i nästa strategimöte: 

  • Ha ett helhetsperspektiv 
  • Integrera hållbarhetsfrågan i beslutsfattandet 
  • Acceptera att det kommer att ske stora förändringar 
  • Ligg steget före – var redo när kraven kommer! 
  • Utgå från din egen bransch – vilka förändringar är viktigast?