Långbord med en upphöjd scen.
Nyhet
| 2022-09-27

Laddinfrastruktur i Värmland

Trafikverket uppskattar att det kommer finnas 70 000 tunga laddfordon i Sverige 2040. Just nu finns det endast en snabbladdare i Värmland för tunga fordon, på Örsholmen i Karlstad. Hur ser framtiden ut för snabbladdning av eldrivna personbilar och lastbilar och vilka förutsättningar har Värmland?

Under Handelskammarens seminarium Laddinfrastruktur i Värmland, där nästan 90 personer deltog på plats och digitalt, förklarade Jonas Persson, vd för Karlstads El- och Stadsnät och Erik Kornfeld, vd för Karlstads Energi hur läget ser ut idag och vad som behövs framåt.

Jonas Persson, vd Karlstads El- och stadsnät och Erik Kornfeldt, vd Karlstads energi.

Fördubbling av elproduktion inom 10-15 år

Sverige är indelat i fyra elområden, från område ett längst norr ut till område fyra i söder. I norr har vi en överproduktion av el och i söder ett underskott.

”Det är Svenska Kraftnät som har det nationella ansvaret och äger elnätet från norr till söder, kan man säga lite slarvigt. Och där finns det flaskhalsar. Det gör att priserna blir olika i norr och söder, lite grovt sett. Vi ska vara medvetna om att det finns en problematik att överföra el från norr till söder”, säger Jonas men är övertygad om att någon förändring kommer att ske gällande elområdena framöver.

Det är en mycket ansträngd situation just nu. Det finns ett ökat effektbehov i Sverige, samtidigt som höga gaspriser, till följd av Rysslands minskade export av gas till Europa, smittar av sig på elpriset.

Idag förbrukar Sverige ungefär 140 TWh per år och i alla undersökningar spås en dryg fördubbling under en 10-15 års period. Hur ser det då ut i Värmland?

”Just nu finns det tillgång till effekt i Värmland. Man kan bygga ut saker och ting i Värmland. Däremot inte storskalig produktion just nu. Det är snarare där vi har problematiken nu på kort sikt, ca fem år”, säger Jonas.

>> Läs mer om hur företagen i Värmland påverkas av elpriset just nu

Fossilfri fordonsflotta kräver mycket el

Det ökade behovet av el kommer främst från transporter som ska ställa om och bli fossilfria.

”Det kommer att krävas att vi går upp till 30 TWh för att elektrifiera fordonsflottan i Sverige, en tiodubbling på effektbehovet. I Karlstad behöver vi fördubbling av effektbehovet till 2050”, säger Jonas.

Värmland är inte självförsörjande på el i dagsläget. Största skillnaden mellan andra län är att våra stora massabruk tillför el genom att producera bioolja och avlut. Oljeprodukter används nästan uteslutande av transporter i Värmland och det är här vi måste göra en förändring för att bli fossilfria framöver.

”Vi kommer inte att behöva producera 3 TWh el för att ersätta oljeprodukter, för vi har en högre effektivitet i eldrivna motorer än i bensin- och dieseldrivna motorer”, säger Erik.

>> Så här ser energiflödet i Värmland ut

När allt ska elektrifieras, var ska elen komma ifrån?

Elförbrukningen i Sverige från 80-talet fram till nu har i princip varit konstant. Vi har blivit fler och använt mer el men vi har också blivit bättre på effektivisering av elen. Men nu står vi i ett skifte där vi kommer att elektrifiera mer och mer. Vart ska den elen komma ifrån?

”Vi landar i att vi behöver mer av allt och vi behöver effektivisera och använda elen smart”, säger Jonas. 

Stöd har beviljats för byggnation av snabbladdare

Undersökningar visar att det kommer finnas många tunga lastbilar som går på el redan inom något år. Höga bränslepriser driver på utvecklingen.

”Scania räknar med att säja massor med elbilar – det är bättre ekonomi för kunden. Det är enda anledningen säger de”, berättar Jonas. 

Elektrifieringspiloten har avsatt 1,5 miljarder för elektrifiering av Sverige – vätgas eller batterielladdare.

”Försäljningen av elbilar fördubblas varje år. Det går fort nu”, säger Jonas Persson.

Karlstads Energi, Karlstads El och stadsnät, LBC frakt och OK Värmland har gått ihop och bildat ett laddbolag där de bland annat kikat på godsflödena i Värmland. Det är på de stora lederna som stora delar av trafiken sker, och mycket trafik går genom Karlstad. Laddbolaget tog fram 15 platser där de skulle vilja bygga snabbladdare (350 KWh) dedikerade för tunga fordon. De sökte stödet och fick beviljat en satsning på 22 miljoner kronor.

”Vi fick medel till 6 stycken publika snabbladdare, fem i Värmland och en i Åmål, längs de största trafiklederna. De ska vara klara om ganska precis ett år”, säger Erik.

Förutom Laddbolaget fick även OKQ8, Lecab och Flexibel Lager Partner i Rättvik AB stöd för varsin snabbladdare i Värmland. Och det finns medel avsatt för att bygga fem stycken vätgasstationer i Värmland. Även vätgasbilar utvecklas snabbt och det kommer att finnas behov av både elladd- och vätgasstationer i framtiden.

Stöd att söka just nu

Det kommer att finnas ytterligare pengar att söka för att bygga snabbladdare, bland annat genom pågående Klimatklivet.

”Ska ni söka, skynda in och sök nu”, säger Jonas.

”Jag tror att det finns upp till 70 procent av investeringskostnaderna som man kan få”, säger Erik och poängterar att det går ganska fort med utbyggnad av laddstationer för tunga lasttransporter just nu, vilket är positivt för omställningen till fossilfritt.

Prata energiförsörjning med oss!

Vill du prata om hur ni påverkas av energifrågan eller berätta hur ni arbetar med energiplanering? Välkommen att kontakta oss – dina insikter är viktiga för att sätta rätt fokus på frågan.