Nyhet
| 2020-11-18

Ansvar, omtanke och déjà vu

Så står vi återigen inför en ny situation. För en del av er är det en otäck déjà vu, som på nytt slår undan benen för verksamheten och för livsverk, medan det för andra handlar om att fortsätta navigera bäst det går i en ny verklighet av distansarbete, Teams-fika och svängningar hos kunder.

Precis som tidigare ser vi att pandemin påverkar er olika beroende på verksamhet, kunder och möjlighet att kunna ställa om.

Här hittar du vår nionde rapport av Så mår företagen i Värmland med anledning av Covid-19.

De samtal som vi haft med er under den senaste veckan har varit tuffa och sorgliga, men också glädjande, inspirerande och fyllda av värmländsk påhittighet. Den röda tråden är fortfarande omtanken. Omtanken för medarbetare, för affärsvänner, för sjukvården och för samhället i stort. Ni är många som tar ett stort ansvar och som gör insatser och uppoffringar nu - för att skydda oss värmlänningar och för att bidra till att trycka ner smittspridningen. Tack för att du kämpar på och gör det du kan.

Ögonblicksbild från 120 samtal

Rapporten är en samling företagsröster som ger en bild av coronavirusets konsekvenser för företagen i Värmland: hur ni mår, hur det går för er och vad ni tror om tiden framöver. Vi skickar den kontinuerligt till beslutsfattare regionalt och nationellt och vi för samtal kring den för att lyfta de behov som ni har.

Se sammanställningen som en ögonblicksbild. Ert fokus, de utmaningar som ni står inför och de möjligheter som öppnas har hittills förändrats snabbt.

Återigen – tack för att du kämpar på och bidrar med det du kan. Vi lovar att göra det vi kan för att stötta dig.

Vännerna på Handelskammaren Värmland

Tidigare rapporter