Sommar över Fryken i Värmland
Nyhet
| 2023-06-15

Ökning av konkurser men Värmland klarar sig bättre än riket

Under januari till maj 2023 har Värmland tyvärr sett en ökning av antalet konkurser men klarar sig bättre än riket i stort. Inflation och höga räntor fortsätter att påverka företagen negativt.

UC-rapporter visar att det har varit en ökning av konkurser i Värmland med 18 procent jämfört med samma period föregående år, vilket innebär 11 fler företag. Samma siffra i Sverige är 27 procent, vilket gör att Värmland hittills klarat sig bättre än riket i stort. Särskilt drabbade branscher inkluderar partihandel och företag inom eller nära relaterade till byggindustrin. Minskat kundunderlag och begränsningar i verksamheten har satt press på företagen och lett till svårigheter att upprätthålla lönsamhet.

Tittar man närmare på varselstatistiken ser vi en ökning av antalet varsel på riksnivå jämfört med januari till maj föregående år, så även i Värmland. Flest varsel i Värmland under perioden hittar vi inom tillverkning. 230 personer berördes av varsel under perioden, jämfört med 64 personer samma period förgående år.

Vill du läsa mer och jämföra Värmland med andra regioner?
Nationell konkursstatistik UC
Statistik om varsel Arbetsförmedlningen