Nyhet
| 2023-02-09

Rapport: Så mår de konsumentnära företagen i Värmland

Den 9 februari höjde Riksbanken styrräntan med 0,5 procentenheter till 3,0 procent och meddelade att styrräntan sannolikt kommer att höjas ytterligare under våren. Hushållens balansräkning slår hårt mot vissa branscher och de konsumentnära företagen i Värmland är redan påverkade. Det pratas om multilojala kunder i jakt på det bästa priset - beslutet att boka en resa eller gå på konsert får avvakta till dess att alla räkningar är betalda.

👋 Jag vill läsa rapporten direkt!

Konsumenter är ingen homogen grupp och läget beskrivs, som så ofta, därför på olika sätt. Vissa är mer priskänsliga än andra och hur läget är för företag inom branschen är ofta beroende av vilket segment inom gruppen man riktar sig till. I rapporten fokuserar vi på läget hos just de konsumentnära företagen. Vi har under de senaste veckorna pratat med 138 värmländska företag.

”Inte helt överraskande så är de konsumentnära företagen märkbart påverkade av det ekonomiska läget. Försiktigheten är påtaglig och inom vissa segment ser man en tydligt minskad köpkraft. Och en bostadsmarknad i gungning påverkar i många led. Men samtidigt pratas det om ett januari över förväntan och där ett ökat fokus på service och underhåll har hjälpt många av de företagen som drabbats av minskad nykundsförsäljning”, säger Karolina Nilsson, vice vd på Handelskammaren Värmland.

Redan i slutet av 2022 kunde vi konstatera att de företag som framför allt kände igen sig i rapporteringen om stundande, eller pågående, lågkonjunktur var de som i huvudsak är exponerade mot konsumenter. Hos dessa uttrycktes också en oro kring hur början av det nya året 2023 skulle komma att bli. Den höjda räntan, den ökade inflationen och osäkerheten kring framtida elstöd väckte massor av frågetecken kring det som komma skulle.

”Generellt är känslan att de konsumentnära företagen trodde januari skulle bli sämre än vad den blivit. Vad är det nya normala? Man har svårt att jämföra med Q1 2022 och Q1 2021 då första delen av dessa år påverkades mycket negativt av pandemi och restriktioner”, säger Karolina.

Tack för att du delar med dig 🧡

Genom att du och alla andra Handelskammarmedlemmar delar med er av era berättelser om hur ni mår, vad ni behöver och vad ni tror om framtiden, kan vi vara en stark och aktuell röst. Du bidrar också med omvärldskoll och inspiration till företagen runt omkring dig och med viktig input till beslutsfattare såväl regionalt som nationellt. 

Tillsammans tar vi hand om varandra!

/ Vännerna på Handelskammaren Värmland