Så ser det värmländska näringslivet ut

Vilka förutsättningar har företag i Värmland? Vi vill göra det enkelt för dig att förstå hur näringslivet i Värmland ser ut för att du lättare ska kunna växa och verka här. Därför har vi tagit fram några karaktärsdrag som bland annat visar vart människor jobbar, vilka branscher som växer, företagens storlek, på vilket sätt Värmland är superglobalt och hur vårt geografiska läge påverkar näringslivet.

Den nya infografen gör att vi kan hjälpa dig att få stenkoll på det värmländska näringslivet innan du tar viktiga beslut och gör investeringar för framtiden.

Kort och gott - infogafen ger dig ökad förståelse om hur näringslivet ser ut och vilka förutsättningar som finns i Värmland. Kunskap som skapar möjligheter, som du kan dela med dina kollegor, kunder, leverantörer och investerare. 

Boka in ett möte med oss så får du alla detaljer. Skicka ett mail till info@handelskammarenvarmland.se eller någon av oss på Handelskammaren så kommer vi till dig. Superenkelt faktiskt.

👋 Jag vill boka ett möte och lära mig mer om Värmlands näringsliv!

Branschmix som skapar värde

Värmland sticker ut jämfört med en storstadsregion – mixen mellan produktion och tjänsteföretag skapar möjligheter. Idag är vi störst inom tillverkning, handel och bygg, i den ordningen. Totalt sett jobbar ungefär hälften av alla som jobbar i det privata näringslivet inom dessa tre branscher.

Extra intressant är mixen mellan tillverkning, handel och bygg med branscher som växer i Värmland – tech, teknikkonsulter eller andra företagstjänster. I det gränssnittet växer det fram en massa innovationer och hållbara företag. Hållbarhetens vindar blåser med ökad styrka. Värmland är väldigt vassa på hållbara förpackningar, hållbart byggande och andra hållbara material. Och runt den skogliga bioekonomin växer det även fram en rad start ups, som vill etablera sig här. Dels för att det finns mycket intressanta kunder inom det här området och dels för att kompetensen finns här. Så den unika mixen är minst sagt en viktig tillväxtfaktor för hela den här regionen.

Det värmländska näringslivet både växer och är lönsamt. Vi har även en växande spelbransch som är oerhört viktig för regionens förädlingsvärde.

Bra-att-veta om Värmland:

  • 130 000 jobbar (inkl. rörlig personal), varav 2/3 inom privat näringsliv.
  • Tillverkning är största branschen (16 888 personer), följt av handel (14 296 personer) och bygg (8 821personer).
  • Branschstrukturen förklarar att vi, vid sidan av kompetensbristen inom vård och skola, saknar ex ingenjörer och tekniker, IT-specialister, elektriker och mekaniker.
  • 91 % av företagen har mellan 1-9 anställda och bara 2 % av företagen har över 50 anställda, MEN dessa 2 % sysselsätter nästan 40 % av alla privat sysselsatta.
  • Värmlands tillväxt i förädlingsvärde: +42 % (riket exkl. Sthlm +33%).

Värmland är superglobalt

Värmland sticker ut när vi tittar på globala siffror. Vi har många starka internationella företag och antalet globala företag, både exporterande och importerande, växer.

Att globala företag väljer att förlägga sin verksamhet i länet visar att läget och mycket kompetens inom exempelvis bioekonomi eller högteknologisk tillverkning är stora konkurrensfördelar. Det ger oss tillgång till jobb och spännande karriärmöjligheter med Värmland som bas.

Norge är Värmlands viktigaste land. Dels är det vårt klart största exportland (följt av Tyskland, Kina och USA) men det är också superviktigt sett till gästnätter, gränshandel och arbetstillfällen för många pendlare. Sett till gästnätter så ökar Värmland snabbare än riket för tillfället. Även gränshandeln mot Norge är nästan tillbaka på samma nivå som innan pandemin. Den är dessutom näst störst i Sverige.

Fördelaktigt läge

Vi ligger i ett expansivt tillväxtstråk mellan Oslo och Stockholm. Det ger oss en enorm potential. Oslo utgör en viktig arbetsmarknad och sedan länge har tusentals värmlänningar pendlat över gränsen varje vecka. En arbetspendling som har resulterat i att delar av Värmland ingår i Oslos lokala arbetsmarknadsregion.

Spelar vi våra kort rätt kan vi också få svenska och norska regeringen att satsa på en investering i det så kallade Oslo-Sthlm 2.55. En satsning på stråket skulle kunna göra att exempelvis Karlstad hamnar i samma arbetsmarknadsregion som Örebro. En snabbare tågresa, 35 minuter, mellan städerna öppnar upp för ett större utbud av jobbmöjligheter för hela regionen. Det skulle bli lättare för företag i regionen att få tag på rätt kompetens.

Och sist, satsningen på Oslo-Sthlm 2.55 skulle göra att vi snabbt tog oss till Gardemoen. Det skulle helt enkelt rita om kartan väldigt mycket för värmlänningen.