Man vid skrivbord som hälsar hej i det digitala gruppsamtalet
Nyhet
| 2020-04-08

Så hanterar andra företag coronasituationen

Hur gör andra företag just nu för att ta hand om bolaget och medarbetarna?

Vi har samlat några av de insatser vi fått med oss från våra över tusen samtal med er medlemmar de senaste veckorna här. Kanske kan några av dessa 12 tips vara en hjälp på vägen?
Många gör såhär:

Gör prognoser, även för worst case.
Prognoserna innehåller flera olika scenarios utifrån osäkerheten kring exempelvis tidsaspekten, den långsiktiga affären eller andelen sjukfrånvaro.

Ställer om sin verksamhet. Och det snabbt!
Vissa monterar ner delar av verksamheten, medan andra breddar sitt utbud med nya produkter och tjänster som efterfrågas. En del företag gör både och.

Skapar sig handlingsfrihet.
Många nyttjar stödpaketen eller förbereder sig på att nyttja dem. Det handlar exempelvis om att förbereda förhandlingar och korttidspermittering, för att vara redo och startklar om dessa insatser skulle behövas längre fram.

Inför åtgärder för att skydda sina medarbetare.
Företag skapar rutiner som minskar risken för smittspridning, genom att exempelvis göra om bemanningen på arbetsplatsen efter nya scheman eller genom social distansering.

Säkrar upp sina leveranser.
Många kontaktar befintliga och potentiella leverantörer för att därefter jobba med omplanering och omprioritering.

Ringer alla sina kunder.
Företag ser till att hålla kontakten med sina kunder. Dels för att behålla relationen och dels för att stämma av läget framgent.

Skapar möjligheter för de som kan att jobba på distans.
Företag digitaliserar alla möten och gör så att medarbetare kan jobba hemifrån. Många provtrycker också verksamheten och gör olika övningar för att se om den fungerar på distans.

Håller digitala morgonmöten, fikastunder och afterworks.
I en tid där kollegor är mer utspridda och avskilda fokuserar många arbetsplatser på nya mötesrutiner. Detta för att hålla koll på arbetsflödet och se till så att alla medarbetare känner sig inkluderade, men också för att behålla gemenskapen och arbetsglädjen.

Håller sig uppdaterade.
Många företag ser till att dagligen hålla sig uppdaterade på vad som gäller för just deras situation, genom att ta del av informationen på Verksamt.se, ringa Företagsjouren, ta hjälp av konsulter, revisorer, advokater etc.

Hittar olika sätt att engagera sig och bidra till samhället.
Vissa skänker munskydd, andra ställer sina verksamheten till förfogande för eventuella fältsjukhus och några erbjuder gratis rådgivning.

Ser till att utveckla företaget.
Många företag använder denna tid för att höja kompetensen inom sina områden eller inom nya områden som de ser ett behov inom framöver. Även affärsmodellen ses över.

Passar på att laga, sortera, måla och röja.
Många som har fått arbetstid över ser till att använda den till att se över de egna lokalerna, få ordning på pärmarna eller finjustera affärssystemet. Detta för att skapa en bättre arbetsmiljö och effektivisera arbetet framöver.

Läs också