Nyhet
| 2021-02-25

8 Insikter vi tar med oss framåt

Man brukar prata om en svart svan när något helt oförutsägbart händer, som i grunden kastar om samhället och våra beteenden och som man i efterhand inte kan begripa att man inte såg komma. Detta pandemiår har helt klart varit en svart svan, men frågan är - kan vi lära oss något av det?

Nu har det gått ett år sedan pandemin slog ner i Sverige och i Värmland. Istället för att sammanfatta denna märkliga tid vill vi lyfta blicken och fokusera på det som vi har framför oss. På allt de som ni medlemmar vittnar om att ni har lärt er och kommer att ta med er ur denna omtumlande upplevelse, som vi fortfarande befinner oss mitt i.

För visst har vi alla samlat på oss nya lärdomar och insikter som gjort oss ännu lite bättre och ännu lite klokare? – Även om vi alla nog också är eniga om att vi gärna gjort det på egna villkor och inte på grund av en pandemi. Men om vi tittar på det som varit utvecklande kan vi i alla fall hitta några uppsidor av detta dryga år som varit.
Vår 11:e rapport av Så mår företagen i Värmland med anledning av covid 19 handlar just detta.

8 insikter och lärdomar

Dessa insikter kommer att påverka organisationerna, ledarskapet och affärsutvecklingen på nya sätt till följd av pandemin:

Kunderna har kommit ännu närmre 

Att snabbt vara först på plats. Att initiera en dialog eller kundkontakt via ett fysiskt möte. Saker som tidigare varit en förutsättning för många för att vinna nya uppdrag, ha en bra relation med kunden, eller få nya kunder. I en verklighet som under det senaste året kommit att bli mycket mer digital ser vissa att man numer konkurrerar med de lokala alternativen på samma villkor. Såväl i Sverige som i världen. 

Det funkar med videomöten! Tidigare hade vi en bild av att vi behövde bevisa att vi kunde vara lika snabbt på plats som byråerna i Stockholm, Göteborg och Malmö. Att det var det som det handlade om. Men vi, precis som kunderna, inser ju nu att många av mötena går precis lika bra att ha på distans. Vi kommer att spara både tid och pengar på det här. Nu spelar alla dessutom på samma villkor, med samma inställelsetid.
Peter Jansson Ling, Ord & Bild

Mer tid skapar utrymme för utveckling 

Det senaste året har för många inneburit att de har haft mer tid. Effektivare möten och inga resor uppges som anledning hos vissa och för andra kan det handla om sämre beläggning, minskat antal uppdrag och färre kunder. Många är utmaningarna som handlat om att fylla tiden.  Men vissa har också använt den tid som frigjorts till att utveckla sin produkt eller sin affär. Att saker som tidigare legat och grott, men som man inte har hunnit med, nu kunnat ta form.  

Vårt erbjudande har förbättrats under året. Genom bl.a. färre resor har vi haft mer tid att snabbare utveckla nya produkter och förbättrad service.
Fredrik Turzik, Miller Graphics Scandinavia AB

När en dörr stängs öppnas ibland en annan

Pandemin har drabbat de allra flesta men i olika utsträckning och också vid olika tidpunkter. När mycket kastats på ända har många företag tvingats se sig om efter, men också sett möjligheter i, nya kunder, kanaler och målgrupper. Många har också hittat nya affärsmöjligheter genom att förändra sitt erbjudande.  Något som har lett till såväl ökade affärer som framtida utvecklingsmöjligheter. 

Vi har kunnat utveckla vår affär under året som gått genom att jobba ännu mer tillsammans med byggsektorn. En bransch som ju har gått bra genom pandemin och som nu har haft ett extra behov av den typ av tjänster som vi kan erbjuda.
Pernilla Grim, Karlstad Express AB

Suddiga ramar skapar en medvetenhet om vad som är viktigast 

När ramarna kring hur och var vi jobbar försvann skapades svängrum för att på riktigt fundera på vad som driver en organisation framåt. Hur vi jobbar bäst, vad människor i ett team behöver av varandra, när vi behöver ses och hur vi behöver ses. Vad är det som är kritiskt för människan, kreativiteten, måendet, organisationen och affärsutvecklingen? Frågor som ställt stora krav på såväl medarbetare som ledare men som många ser har skapat samarbeten, nya insikter om verksamheten och en flexibilitet som man kommer ha nytta av i framtiden.  

Som ytterst ansvarig på hotellet har jag nu, tack vare att vi varit tvungna att jobba tillsammans på ett annat sätt för att lösa helheten t.ex. genom att stå i receptionen, kommit närmare verksamheten och gästerna.
Anna Sundhammar, Clarion Collection Hotel Bilan

Att ha full koll på varenda krona och öre skapar handlingsfrihet

Vissa har tvingats genomgå ekonomiska stålbad för att överleva, andra har sett över ekonomin för att vara redo vid en eventuell nedgång. Att ha nagelfarit kostnader, avtal och villkor har för många lett till en större handlingsfrihet och en möjlighet att bygga en ekonomi som möjliggör att man kan stå väl rustad när det vänder. Eller helt enkelt gjort att man klarat av en “lång jäkla överlevnadsperiod”, som någon uttryckte det. 

Det har handlat om att maximera verksamheten och oss som jobbar här. Att titta på kronor och ören, se över varenda utgift och fråga sig "behöver jag det här, kan vi göra det själva eller på något annat sätt". Många utgifter har man skaffat sig genom mänsklig lathet och slentrian, motiverat genom att säga att man är värd det. Bättre att kapa bekvämligheter som man knappt uppskattar och istället lägga pengarna på rewards och belöna oss som jobbar genom att till exempel åka på en weekend hela gänget om ett kvartal har gått bra.
Mark Pulman, Good Guys beer & pizza

Det går aldrig  - eller jo, det gör det

Allt det där som man inte trodde gick att göra annorlunda av en eller annan anledning. Eller som helt enkelt inte varit nödvändigt att göra på ett annat sätt. Som att driva komplexa förändringsprojekt eller rekrytera nya kollegor utan att ses fysiskt en enda gång, att installera maskiner remote, eller genomföra praktiska utbildningar digitalt. Det har många nu varit tvungna att anamma och erfarenheten för de flesta är att det inte bara gick, utan att det i vissa fall kanske till och med blev bättre.

Många av våra konsulter sitter ute hos våra kunder på heltid i olika projekt. Under pandemin blev de tvungna att tänka om och såg till att de istället kunde jobba hemifrån. De ordnade med bärbara datorer och andra hjälpmedel som underlättade. Vi är väldigt glada och tacksamma över våra kunders sätt att hantera detta. Nya möjligheter till distansarbete kommer nu att finnas även i framtiden och resekostnaderna för kunderna kommer att minska. Våra medarbetare kan i större utsträckning då delta i våra jobba-från-kontoret-dagar som vi anordnar med jämna mellanrum för att få till en bra team-känsla.
Helena Bäckström, Semcon

Vi längtar efter äkthet och att vara nära  

Många är de samtal som handlat om värderingar som ändrats, perspektiv som vunnits. Att pandemin gjort att andra, och många gånger fler, saker blivit viktiga. Vi månar mer om relationerna med familj, kollegor och företagsvänner. Vi bryr oss mer om vår närvärld och vår “nya” frizon är naturen. Kanske har vi alla blivit lite snällare? 

Jag tycker att vi alla blivit lite snällare och mer omtänksamma under Coronaåret. Vi tänker på andra sätt. Och jag tycker att den här snällheten och respektfullheten, den ska vi ta med oss in i framtiden.
Sara Fernqvist, LJ Fastigheter

Att snabbt kunna anpassa sig och tänka nytt är allt viktigare 

Man brukar prata om en svart svan när något helt oförutsägbart händer, som i grunden kastar om samhället och våra beteenden och som man i efterhand inte kan begripa att man inte såg komma. Att vara beredd på det man inte kan förutse känns ju i det närmsta omöjligt, men många lyfter ändå det som en av många insikter. Att ha förmågan att snabbt anpassa sig, ställa om, visualisera möjliga framtidsscenarion och att göra det till en del av den vardagliga verksamheten, skapar en motståndskraft och bättre förutsättningar för att kunna göra just det.

Vi har alltid varit utvecklingsdrivna men i framtiden kommer det vara än mer viktigt att vara snabba med anpassning och tänka nytt. Det måste vara en naturlig del av verksamheten.
Linda Jonsson, Advant
Läs våra senaste rapporter och inspel här: