Jonas vid en whiteboard framför en klass
Nyhet
| 2021-06-09

Tre läsår, 940 föreläsningar och 21 600 elever

Studenten står för dörren och tusentals värmländska elever går snart på sommarlov. Det innebär att vi nu summerar ännu en termin och tre fantastiska år av Arbetsmarknadskunskap Värmland/Åmål. Samtidigt laddar vi om för ytterligare tre läsår!

Sedan höstterminen 2018 har vi, ihop med arbetsgivarrepresentanter, träffat högstadie- och gymnasieelever i Värmlands alla kommuner och i Åmål. Vi har pratat med dem om var jobben finns och vad som krävs för att få dem.

Sammantaget har vi träffat 21 600 elever, fördelat på 940 föreläsningar. De som går ur nian nu har i många falla träffat oss under samtliga årskurser på högstadiet och förhoppningsvis fått en ökad kunskap om den värmländska arbetsmarknaden och vägarna dit.

Bättre matchning

Vi tror att detta på sikt kommer att göra skillnad. För ungdomarna och för er företag. Om fler unga väljer utbildningar som leder till yrken med stort rekryteringsbehov, samtidigt som de har koll på vad som krävs för att vara attraktiv på arbetsmarknaden, kan vi minska ungdomsarbetslösheten, samtidigt som vi tryggar Värmlands framtida kompetensförsörjning.

Tack vare det stora engagemanget för ungas och för Värmlands framtid som finns bland regionens privata och offentliga arbetsgivare, kommer Arbetsmarknadskunskap Värmland/Åmål att leva vidare i minst tre år till. Det innebär att vi de kommande åren kommer att stötta 24 000 elever i deras resa mot ett jobb!

Det gör att vi tror på en ljus framtid för Värmland.