Emma, Jonas och Mikael
Nyhet
| 2021-10-22

Vad är det som spelar roll för att få ett jobb?

Att välja rätt väg tidigt spelar roll. Ungdomar vill ha ett bra jobb i framtiden. Och företag i Värmland vill hjälpa dem att komma dit. Arbetsmarknadskunskap hjälper ungdomar att tänka till och välja riktning längs den krokiga livsvägen.

För mig, Jonas, och även för Emma och Mikael som alla gått någon form av samhälls-inriktning på gymnasiet och tog studenten för mellan 15–20 år sedan, var det ganska lätt att få jobb direkt efter gymnasiet. Vi kunde ta det där sabbatsåret, eller åren, säsongsarbeta, dra lite ventilationsrör, jobba i någon butik osv. För att sen plugga vidare. Hade vi valt annorlunda om någon pratat med oss om det här?

En arbetsmarknad i förändring

Kanske sker den förändringen än fortare idag. Är det samma saker som spelar roll nu som då?

Vi träffar en stor del av Värmlands skolungdomar och de vill ha ett jobb i framtiden, de vill verkligen det. Och vi behöver prata med ungdomarna om hur bristen och överskotten på arbetsmarknaden ser ut nu och framåt. De drömmer om ett schysst liv, ha en bil, ett hus och hitta sin roll på arbetsmarknaden. Men de vet ofta inte hur den värmländska arbetsmarknaden ser ut.

Samtidigt vittnar arbetsgivarna på den värmländska arbetsmarknaden om att de är i stort behov av personal, inom många yrken, på många nivåer. Våra partners ser det här som sitt ansvar. Det här kan ingen annan lösa och att det är deras skyldighet som arbetsgivare att ställa upp för att Värmland ska stå lika starkt, eller rent av ännu starkare, i framtiden. De vill berätta för ungdomarna om vilka jobb som finns här i regionen för att vara lika livskraftiga 15, 20, 30 år framåt i tiden.

Arbetsmarknadskunskap skapar medvetna val

Vi tre hade ingen långsiktig plan för vart vårt gymnasieval skulle leda. Måste man ha det? Nja, men det spelar roll.  

Som exempel träffar vi under hösten ca 4500 ungdomar, som då vill jobba med ungefär samma 100 yrken.Här har vi ett problem, ungdomarna vet helt enkelt inte vad de kan jobba med. I många fall tror de också att de måste läsa ett högskoleförberedande program för att kunna ta sig in på en högskola eller ett universitet. Eller att de måste flytta till en annan region för att göra "karriär".

Det behövs en större förståelse och en större medvetenhet hos unga men också hos deras föräldrar att det finns många olika vägar.

Vi upplever att det finns omedvetenhet hos både föräldrar och elever om vart jobben och vilka yrken som finns. Om vi inte pratar om bredden, tror vi att den kommer leva kvar. Kompetensförsörjningen hos arbetsgivarna blir då också lidande. Vi vill vara en brygga mellan näringslivet och skolan. Att erbjuda nätverk där skolan och arbetsgivarna möts för att diskutera med varandra.

Framtidens jobb

Vi vill prata om hur arbetsmarknaden ser ut nu och hur den kommer att se ut i framtiden. Tekniskt intresse och teknisk kompetens kommer spela stor roll i framtiden. Därför har vi, tillsammans med våra partners och AMK Sverige byggt en helt ny föreläsning. Och den tar avstamp i tekniken, hur tekniken påverkar jobben redan nu och framför allt på längre sikt.

Arbetsmarknaden ser inte likadan ut nu som för 20 år sedan. Vi har andra bristyrken och branscher nu jämfört med när vi tog studenten. Om vi tillsammans med våra partners, som ofta deltar på lektioner, göra några omvägar lite kortare. Då kanske ungdomarna på ett enklare sätt hittar sin roll på arbetsmarknaden. Och då har vi lyckats!

Kanske hade även vi tänkt en extra gång på vad som spelar roll och tagit reda på lite mer innan vi gjorde vårt val om AMK funnits redan då.

Med vänliga hälsningar,
Jonas, Mikael och Emma, Handelskammaren Värmland